zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Problematika vsakování dešťových vod

16.06.2014
Hydrogeologie
Urbánní ekologie
Problematika vsakování dešťových vod

S rozvojem výstavby ve velkých městech a v jejich okolí dochází stále častěji k řešení problematiky přetížení stokové sítě. Tomu se vesměs provozovatelé brání a předepisují investorům výstavby napojení pouze splaškových vod a nutnost řešit hospodaření s dešťovými vodami odděleně, především je vsakovat.

Pro vydání stavebního povolení je nutný posudek, který charakterizuje vlastnosti půdních vrstev a horninového podloží na stavebním pozemku a hodnotí jeho schopnost absorbovat srážkové vody.

Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí posuzuje u vsakování vod srážkových rizika možných dopadů zaměřená na posuzování ovlivnění kvantity vod, odtokových poměrů, stability svahů a budov.

Pro posouzení se provádí vsakovací testy v kopaných sondách a nálevové zkoušky ve vrtech a mělkých kopaných sondách.

Pro detailnější informace týkající se problematiky zasakování dešťových vod doporučujeme navštívit stránky www.zasakovani.cz.

Zde jsou podrobněji shrnuty informace o tom, co je předmětem vyjádření hydrogeologa (http://www.zasakovani.cz/geolog.html), jaké jsou technické možnosti řešení zasakování (http://www.zasakovani.cz/reseni.html) a zejména jaké jsou požadavky vodoprávního úřadu povolení zasakování přečištěných odpadních vod (http://www.zasakovani.cz/index.html). Více čtěte na:http://www.geomin.cz/20-zasakovani-vod.html

ZDROJ: GEOMIN družstvo

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí