zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nelahozeves: Bude skládka styrenů odstraněna?

13.06.2014
Sanace, staré zátěže
Nelahozeves: Bude skládka styrenů odstraněna?

Dne 16. 12. 2013 vyhlásilo Ministerstvo financí soutěž na odstranění skládky styrenových smol v Nelahozevsi. Odhadovaná výše zakázky je 100 906 655,- Kč.

Skládka styrenů v Nelahozevsi je skládkou odpadních látek, které vznikaly v technologii výroby polystyrenových hmot. Se skládkováním bylo započato v roce 1964. V několika etapách bylo uloženo na skládku 23.500 sudů. Obec disponuje fotografiemi, které dokazují, že se tehdy neukládaly sudy jen do předem určeného místa skládky, ale sudy končily i ve struskovišti, což byla lokalita, kam společnost Kaučuk dopravovala popílek. V roce 1974 vypukl na skládce rozsáhlý požár, při kterém vyhořely 2/3 objemu skládky. Realizované sanační práce spočívaly pouze v překrytí uložených sudů izolační fólií a rekultivací povrchu skládky v roce 1986. Po roce 1990 zde zodpovědné orgány organizují a provádějí pouze dílčí průzkumné a monitorovací práce. V současné době jsou již naměřeny zvýšené hodnoty fenantrenu a chloridů v monitorovacích vrtech a ve studních v ulici Pod Strání. Prokazatelně zde docházelo a s vysokou pravděpodobností stále dochází k šíření kontaminace až do cenomanského (nejhlubšího) kolektoru podzemních vod, případně do vodoteče Korytnice.

FENANTREN

Jde o látku vysoce toxickou pro životní prostředí, hlavně pro vody, neboť se akumuluje ve vodních organismech a trvá značný čas, než vyprchá. Do ovzduší se dostává nedokonalým spalováním organických látek prostřednictvím výfukových plynů nebo cigaretového kouře či spalováním dřevěného uhlí. Byla prokázána jeho karcinogenita obdobně jako u benzenu v souvislosti s těkavými výpary uhelného dehtu. Je schopný také způsobovat fotosenzitivitu kůže. Při delším vystavení fenathrenu může docházet k hemolýze červených krvinek.

ZDROJ: http://cs.wikipedia.org

Společnost Kaučuk zprivatizovala společnost UNIPETROL, a.s., na kterou přešla povinnost odstranit starou ekologickou zátěž. Česká inspekce životního prostředí vydala rozhodnutí, kterým uložila společnosti UNIPETROL, a.s. povinnost odstranit starou ekologickou zátěž do 31. 12. 2010. Ta však podala žádost o prodloužení termínu tak, že sanační práce by měly být skončeny do pěti let od ukončení výběrového řízení na dodavatele sanačních prací. Více na: http://www.nelahozeves.cz/index.php?nid=1524&lid=cs&oid=2429664

ZDROJ: nelahozeves.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí