zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Může město určit místa odevzdávání kovů?

20.06.2014
Recyklace
Může město určit místa odevzdávání kovů?

Města Bohumín, Rychvald i Dolní Lutyně chtějí upravit své obecně závazné vyhlášky tak, aby lidé mohli odevzdávat kovy pouze v městských sběrných dvorech. Ministerstvo vnitra k této otázce poskytlo následující rozbor.

Podle § 17 odst. 2 zákona o odpadech obec může ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území včetně jejich biologicky rozložitelné složky a systému nakládání se stavebním odpadem. Podle § 17 odst. 3 zákona o odpadech je obec povinna určit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, který produkují. reklama

Na základě výše uvedeného tedy obce mohou obecně závaznou vyhláškou dle svého uvážení stanovit složky, na které se v obci bude třídit komunální odpad, přičemž obec je pak povinna určit místa pro odkládání jednotlivých dle obecně závazné vyhlášky vytříděných složek komunálního odpadu. Zákon o odpadech však problematiku určení míst (jako je třeba typ sběrné nádoby, vzdálenost míst od jednotlivých nemovitostí apod.) neupravuje a je tedy čistě na každé obci, jaký systém nakládání s vytříděnými složkami, včetně určení míst pro jejich odkládání, si zavede.

Lze tedy konstatovat, že je možné, aby obec stanovila obecně závaznou vyhláškou jako místo pro odkládání vytříděných složek komunálního odpadu (včetně kovů) pouze sběrné dvory provozované obcí, jak to mají v plánu uvedené obce. Ministerstvo by tedy takovou obecně závaznou vyhlášku v této části shledalo v souladu se zákonem. Dále čtěte na:

http://www.ekonoviny.cz/index.php?LA=CS&MN=N%E1zor+Ministerstva+vnitra%3A+vyhl%E1%9Aka+to+nevy%F8e%9A%ED&ProdID=00028F0667F064860002E8C6&DT=4097&TXTID=2944&PHPSESSID=ae82b0cfca58e25dda284d9df0a90807

ZDROJ: ekonoviny.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí