zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Německé zemědělství - největší unijní producent mléka, vepřového masa a brambor

28.06.2014
Zemědělství
Německé zemědělství - největší unijní producent mléka, vepřového masa a brambor

V rámci Evropské unie hraje Německo v řadě agrárních produktů významnou roli. Je největším evropským producentem mléka, vepřového masa a brambor. Na druhém unijním místě je SRN v produkci obilí, cukrové řepy a hovězího masa.

Význam zemědělství, lesnictví a rybářství pro národní hospodářství SRN nelze podceňovat i přes skromný podíl primární agrární produkce na tvorbě HDP a relativně malou zaměstnanost. Podle údajů Spolkového svazu rolníků (DBV) je v souvisejících produkčních dodavatelských oborech a zpracovatelských řetězcích, v tzv. agrobusinessu (zemědělské stroje, hnojiva, potravinářský obchod aj.), zaměstnáno přes 4 mil. lidí, tj. kolem 10 % všech pracovních sil. Nikoliv nepodstatnou ekonomickou souvislost představuje existence vyspělého německého potravinářského průmyslu a zahraniční obchod s agrárními produkty a potravinami "Made in Germany", kdy se Německo dle mezinárodních organizací FAO a WTO drží dlouhodobě s více než 6% podílem na světových exportech na 3. až 4. místě největších světových exportérů potravin za USA, Francií a Nizozemím. SRN je dle vyjádření DBV z 80 % potravinově soběstačná. Za zmínku dále stojí enormní nárůst produktivity v zemědělství mezi lety1991 a2010, kdy se produktivita zvýšila o 98 %. Dle pak DBV uvádí, že za nárůstem produktivity stojí především nasazení moderních výrobních technologií a mechanizace v zemědělství spolu s využitím informační a komunikační techniky. Jen za rok 2010 dosáhly náklady a investice v zemědělství 35,6 mld. Euro.

Vlastní podíl zemědělství, lesnictví a rybářství na tvorbě HDP Německa je nejmenší ze všech odvětví německé ekonomiky. V roce 2003 činil ještě 1,09 %, v současné době se pohybuje kolem 0,9 % v roce 2011 činil tento podíl 0,95 % a v roce 2012 došlo k nepatrnému navýšení na 1 %. Celkem bylo v roce 2012 v tomto sektoru generováno 26,45 mld. Euro což je o 4, 58 mld. Euro více než v roce předchozím. Nejvíce se na výsledku podílejí spolkové země Bavorsko, Dolní Sasko, Bádensko-Virtembersko, Severní Porýní-Vestfálsko a dále s velkým odstupem nová spolková země Meklenbursko-Přední Pomořansko

Více čtěte na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/nemecko-ekonomicka-charakteristika-zeme-19044.html#sec5

ZDROJ: www.businessinfo.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí