zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Archiv článků

Skladování hořlavin ve skladových halách logistických parků

Správné a předpisové skladování hořlavin a jiných nebezpečných látek je důležitý faktor, který by společnosti manipulující s takovými látkami rozhodně neměly brát na lehkou váhu... Tak například vhodné skladování hořlavin může do budoucna zachránit nejen Vaše...

Zákon, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:   Citace: 98/2019 Sb. Částka: 44/2019 Sb. Na straně (od-do): 851-852 Rozeslána dne: 9. dubna 2019 ...

Důsledná prevence a spolupráce lesníků s hasiči může pomoci ve zdolávání lesních požárů

27. prosince 2018
Havárie
Les
Nedbalost lidí, kteří v lese navzdory zákazu kouří nebo rozdělávají oheň, je častou příčinou požárů... Oheň se může také snadno rozšířit i při pálení klestu. S přibývajícím suchem a vysokými teplotami v létě je riziko požárů stále vyšší. Proto odborníci...

Únik nebezpečných látek - prevence a likvidace

26. listopadu 2018
Havárie
Chemické látky
Pokud v rámci svého podnikání nakládáte s nebezpečnými látkami, jistě dodržujete všechny zákonné povinnosti spojené s přepravou a skladováním, včetně prevence jejich úniku, který by mohl poškodit životní prostředí... Pro efektivní ochranu životního prostředí před...

Rady pro občany - BLACKOUT

19. března 2018
Energie
Havárie
Tímto pojmem označujeme rozsáhlý výpadek dodávek elektrické energie na velkém území po dobu desítek hodin nebo dnů, který zasáhne velké množství obyvatel... 1. Co je to BLACKOUT? 2. Jaké jsou příčiny vzniku BLACKOUTu? 3. Jaká opatření mohou být v případě vzniku...

Živelné pohromy, černé skládky a průběžná evidence odpadů

Víte, jak zaznamenat údaje do průběžné evidence odpadů v případech sanací černých skládek, kontaminovaných zemin nebo vzniku/zániku odpadů vlivem živelných pohrom a havárií? Naše země v posledních desetiletích prodělala řadu živelných pohrom a lokálních...

Co musí firmy udělat pro splnění svých povinností vůči zákonu č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií

Víte, že od 1. 10. 2016 máte povinnost aktualizovat protokoly o nezařazení objektu do režimu závažných havárií a jako stávající provozovatelé máte provést nové zařazení?      Zákon o prevenci závažných havárií (PZH) zná česká legislativa...

Katalog Reo Amos 2017/2018

Společnost Reo Amos vydala v březnu 2017 nový katalog svých výrobků a produktů pro prevenci a likvidaci havárií, pro bezpečné a čisté pracoviště. Katalog je členěn do 14 kapitol, kde každá kapitola obsahuje produkty z konkrétní oblasti. Jsou to Sorpční...

Roční souhrnná zpráva o kontrolách provedených v roce 2016 Českou inspekcí životního prostředí

Kontroly v oblasti prevence havárií a nakládání s chemickými látkami... Roční souhrnná zpráva o kontrolách provedených v roce 2016 Českou inspekcí životního prostředí ve spolupráci s krajskými úřady a orgány integrované inspekce provedených podle zákona č. 224/2015 Sb., o...

Průmyslové firmy neprovádí povinné kontroly nádrží, v nichž skladují nebezpečné látky. Ohrožují kvalitu podzemní vody

Valná většina průmyslových firem neprovádí kontroly těsnosti nádrží a jímek na skladování nebezpečných látek závadným vodám, ačkoli jim to ukládá zákon... Značné procento podniků ani netuší, že takovou povinnost mají. Vyplývá to ze zjištění inspekční a...

ENVIRO 2016 - Československá ENVIROnmentální konference

LAST MINUTE sleva pro přihlášky do 18. 9. 2016... První česko-slovenské mezioborové setkání odborníků věnujících se ochraně životního prostředí, jehož cílem je výměna praktických i legislativních zkušeností v oblasti odpadového hospodářství, ochrany...

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí

11. srpna 2016
Havárie
Vodní cesty
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě Citace: 259/2016 Sb. Částka: 101/2016 Sb. Na straně (od-do): 3890 Rozeslána dne: 8. srpna 2016 ...

Pozvánka na seminář - Hodnocení ekologické újmy - povinné hodnocení rizik v podnikové praxi

Seminář ,,Hodnocení ekologické újmy" je určen pro pracovníky subjektů, které pracují podle vydaného integrovaného povolení, provozují zařízení pro nakládání s odpady, subjektům vypouštějícím odpadní vody do povrchových a podzemních vod nebo čerpajícím vody,...

Jste připraveni na blackout? Zapněte rádio a vyhněte se výtahům

18. května 2016
Energie
Havárie
Všude je tma, nefungují semafory ani alarmy, neteče voda... Zřejmě nastal blackout - rozsáhlý výpadek elektřiny. Lidé se při něm musejí obejít bez běžných technologií, jako jsou mobily, internet nebo třeba platební karty. Blackout může postihnout část naší republiky,...

Sháníte zaměstnání? MŽP vyhlásilo výběrová řízení na klíčové posty ředitelů odborů

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyhlásilo několik výběrových řízení na klíčové posty ředitelů odborů a vedoucích oddělení. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo 000262 vedoucí samostatného oddělení programu Nová zelená...

Zažijte budoucnost environmentálních technologií!

IFAT 2016 -  Světový veletrh pro vodu, odpadní vodu, odpadové a komunální hospodářství, recyklaci se bude letos konat na výstavišti v Mnichově od 30. května do 3. června 2016. Letošního ročníku veletrhu se zúčastní rekordní počet 3 081 vystavovatelů z 59 zemí (z toho...

Ekonomicky a ekologicky k smysluplné recyklaci

V dynamice toků odpadů, politických požadavků a ekonomických podmínek se budou prezentovat vystavovatelé na veletrhu IFAT s novými řešeními recyklace. o balíček recyklací EU je ve stadiu přípravy o IFAT s živými ukázkami automobilové recyklace a recyklace stavebních...

Bezpečné odčerpávání PHM z nádrží vozidel

1. března 2016
BOZP
Doprava
Havárie
Odpady
Který předpis, norma o takové činnosti hovoří. O co se mohu opřít při jeho zpracování? Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Tilhon. Mám vypracovat pracovní postup při odčerpávání PHM z nádrží vozidel (nafta, benzín), který bude součástí provozního řádu pro dílny oprav...

Pozvánka na seminář PLNĚNÍ POVINNOSTÍ V OBLASTI PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

22. února 2016
Havárie
Legislativa v oblasti chemických látek a směsí je kromě českých zákonů určována také Evropskou unií a není pro Vás určitě jednoduché, se ve všem správně zorientovat a postihnout veškeré povinnosti, které jsou pro uživatele chemických látek/směsí stanoveny...

Jak je to s tím palmovým olejem - stručně a jasně...

11. prosince 2015
Havárie
Zdraví
Zemědělství
Pavel Poc odpvídá na otázku: Jaký je Váš názor na problémy kolem palmového oleje? (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src =...
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
17
12. 2019
17.12.2019 - Seminář, školení
Praha, Occidental
INISOFT s.r.o.
18
12. 2019
18.12.2019 - Seminář, školení
Olomouc, Comfort Olomouc Centre
UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ
8
1. 2020
8.1.2020 - Seminář, školení
Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác
EKONOX s.r.o.
17
1. 2020
17.1.2020 - Seminář, školení
Pardubice, Hotel Labe
UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ
22
1. 2020
22.1.2020 - Seminář, školení
Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác
22
1. 2020
22.1.2020 - Konference
Business Centrum Rosmarin, Praha
EKONOX s.r.o.
23
1. 2020
23.1.2020 - Seminář, školení
Regionální centrum Olomouc
Podněty ZmapujTo
Naši partneři
Složky životního prostředí