zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Archiv článků

Vše o douglasce v kostce

4. srpna 2019
Les
Odborníci shrnuli poznatky o uplatnění této majestátní dřeviny v našich podmínkách... V souvislosti s klimatickými změnami a s nimi souvisejícím déletrvajícím suchem, chřadnutím a odumíráním smrkových lesů, hledají lesníci vhodnou dřevinu, která by tyto výkyvy dokázala...

Nepříznivé koncentrace dusíku v lesích lze snížit pěstebními postupy a úpravou druhové skladby

31. července 2019
Les
Orlické hory patří mezi oblasti s největší zátěží sloučeninami dusíku v České republice... Svůj podíl na ohrožování lesů dusíkem nese již od konce 20. století intenzivní zemědělství, průmysl a doprava. Lesní hospodáři se tak musí vypořádat s abnormálním...

Naději pro vysychající půdu představuje agrolesnictví

26. července 2019
Les
Zemědělství
Způsob, jak do zemědělské krajiny vrátit úrodnou půdu. Účinný prostředek pro boj s jejím vysycháním a erozí... Osvědčený přístup k hospodaření, který používali naši předci, vlivem intenzifikace zemědělství druhé poloviny minulého století však upadl v zapomnění....

Výzkum invazivní strategie lýkožrouta smrkového

15. července 2019
Les
Škody způsobené lýkožroutem smrkovým (kůrovcem) jsou v posledních letech velmi diskutované téma. Výzkumem a prognostikou jeho invazivní strategie se zabývali odborníci z Lesů České republiky, s. p., a České zemědělské univerzity v Praze. Článek s výsledky publikovali...

Zdroje informací ke kůrovcové kalamitě

11. července 2019
Les
Informace o kůrovcové situaci v ČR a ochraně lesa proti kůrovci jsou pro vlastníky lesů i širokou veřejnost dostupné na specializovaných internetových portálech. Odborné poradenství vlastníkům lesů bezplatně poskytne Lesní ochranná služba. Lesní ochranná služba (LOS) ...

Při předcházení škod zvěří a na zvěři je klíčová spolupráce myslivců a zemědělců

18. června 2019
Les
 Myslivci a zemědělci se potýkají stále častěji s problémy spojenými se škodami na zvěři a škodami způsobené zvěří na zemědělských plodinách. Škody způsobené zemědělcům každoročně přesahují desítky miliónů korun. Pod žacími stroji ročně zahyne okolo 50...

Metody hodnocení sucha pomohou k lepší ochraně lesů

27. května 2019
Les
Sucho
V současné době, kdy jsou lesy ohroženy suchem a při následném oslabení napadením kůrovcem, je na místě včas vyhodnotit míru stresu a dopady sucha na ekosystémy a pomoci tak ke stanovení postupů ochrany porostů. K tomu mohou posloužit metody hodnocení sucha v porostech smrku...

Student Sutnarky navrhl budku pro netopýry

Originalitu a ohleduplnost k přírodě prokázal student Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara (FDULS) Západočeské univerzity v Plzni Tomáš Starý při zpracování ateliérové práce, jejíž zadání znělo ,,les". Ze širokého spektra možných předmětů se student 2. ročníku...

Lesníci si mohou nechat ověřit kvalitu sazenic pomocí tlakové komory

20. května 2019
Les
Lesníci nebo vlastníci lesa, kterým se podaří obstarat a vysadit vhodné sazenice, ještě nemusí mít vyhráno. Klíčovou roli při zalesňování hraje kvalita sadebního materiálu. Ten může trpět stresem ze sucha, pokud s ním bylo nesprávně manipulováno, a celá práce při...

Včasná a účinná asanace dříví zabrání dalšímu šíření kůrovcové kalamity

9. května 2019
Les
Nový Katalog asanačních metod, který vydal Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., je průvodcem pro vlastníky a správce lesa, kteří bojují s kůrovcem... Autoři Marie Zahradníková a Petr Zahradník z Lesní ochranné služby VÚLHM lesnickému provozu...

Přeměna borových monokultur zajistí vyšší stabilitu i odolnost vůči škůdcům

6. května 2019
Les
Vedle smrkových lesů se potýkají s teplotními výkyvy také borové monokultury... Protože mají borovice vyšší stabilitu a daří se jim na rozličných stanovištích, do nedávna nebyl výskyt borových monokultur na místech přirozených pro smíšené nebo listnaté lesy brán jako...

Buk a smrk představují vhodný pár pro smíšené lesy

6. dubna 2019
Les
 V souvislosti s měnícími se klimatickými podmínkami se postupně změní i skladba lesů ve prospěch smíšených porostů... Nabízí se proto otázka, jak se jednotlivé druhy spolu snáší a zda se ve směsi například nezpomalí růst jedné dřeviny na úkor té druhé. Odborníci...

Pěstební zásahy pomohou mladým smrkům v oblastech chřadnutí

27. března 2019
Les
Ačkoliv v současné době smrkové porosty, zejména na severní a střední Moravě, chřadnou, lze jejich úplnému rozpadu zabránit pěstební péčí. Takzvaná výchova, pokud ji lesník zahájí včas, představuje významné stabilizační opatření, které nelze vynechat ani v...

Sadební materiál pro specifická stanoviště vyžaduje pečlivý přístup

20. března 2019
Les
Jsou místa, kde se sadebnímu materiálu lesních dřevin vypěstovanému standardním způsobem jen těžko daří... Jedná se například o bývalé zemědělské půdy, rekultivované plochy nebo třeba mrazové polohy. Pro obnovu lesa mohou v těchto (a dalších níže uvedených) případech...

V hlavní roli dalšího dílu seriálu o určování druhů dřevin je lípa

17. března 2019
Les
Nejen pro lesníky a odbornou lesnickou veřejnost, ale pro všechny, kdo rádi chodí do přírody, je určena nová praktická metodická příručka pro určování druhů lip. Stejně jako již dříve vydané návody na určování domácích druhů dubů, bříz, olší, topolů a jilmů ji...

Spolehlivá asanační technologie pro menší skládky kůrovcového dříví

12. března 2019
Les
 Velmi účinná je nová metoda asanace skládek napadeného dřeva v současných extrémních podmínkách kůrovcové kalamity... Metoda je vhodná pro drobné vlastníky lesů a umožňuje jim, v souladu se splněním legislativních podmínek, vlastními silami provést hromadnou asanaci...

Clonná obnova borovice zatím není běžná, má však dobrý vliv na vitalitu a dřevo

25. února 2019
Les
Borovice lesní je v různých oblastech vysazována a pěstována pro svoji značnou toleranci vůči stresu suchem i dalšími nepříznivými faktory... Přesto i ona je ohrožena v některých místech klimatickými extrémy do té míry, že může dojít v případě nevhodného hospodaření...

Experti varují: české lesy uzdraví teprve změna lesního zákona

13. února 2019
Les
 Odborníci z Akademie věd ČR a vysokých škol kritizují současný stav českého lesnictví... Podle jejich názoru totiž ministerstva zemědělství a životního prostředí nedostatečně reaguje na klimatické změny. Například v loňském roce se kvůli přetrvávajícímu...

Výzkum v lesích Orlických hor porovnával zátěž dusíkem v dlouhé časové řadě

5. února 2019
Les
Ačkoliv množství sloučenin síry vypouštěných z průmyslových komplexů do atmosféry klesá, se sloučeninami dusíku situace tak příznivá není... Zejména v horských oblastech zůstává jejich depozice* vysoká. Jednou z nejzatíženějších lesních oblastí depozicí dusíku v...

Topol šedý jako záchrana (nejen) pro lužní lesy

1. února 2019
Les
Topol šedý, stejně jako ostatní topoly, patří mezi dřeviny v lesním hospodářství opomíjené a jeho výskyt je stále vzácnější... Přitom představuje naději pro náhradu jasanových porostů v lužních lesích a je také vhodnou přípravnou dřevinou na kalamitních holinách...
Chystané akce
Podněty ZmapujTo
Naši partneři
Složky životního prostředí