zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Archiv článků

Koruny stromů chrání lesní rostliny před globálním oteplováním

3. července 2020
Klimatické změny
Les
Teplotně stabilnější lesní prostředí pod korunami stromů chrání lesní organismy před teplotními extrémy, a ovlivňuje tak jejich reakci na globální oteplování. Lesní rostliny proto mnohem výrazněji reagují na změny v zápoji stromového patra než na celkové oteplování...

Jaké jsou náklady na obnovu lesa v oblastech postižených chřadnutím smrku?

2. července 2020
Les
Na základě současného klimatického vývoje s častými teplotními výkyvy a dlouhodobým srážkovým deficitem lze předpokládat, že dosavadní druhová skladba našich lesů se bude muset zásadně změnit a více se blížit skladbě přirozené s vyšším zastoupením listnáčů,...

Lípa může být plnohodnotnou lesní dřevinou. I díky genetickým testům

28. června 2020
Les
Zemědělství
Lípa srdčitá, náš národní strom, patří k druhům, jejichž rozšíření by mohlo přispět k obohacení a zvýšení stability lesních ekosystémů. Současná situace kalamitního úhynu smrku a borovice vyžaduje obnovu lesních porostů výběrem druhů dřevin, které se...

Tropické lesy dokáží odolávat zvyšujícím se teplotám, ale jen do určité míry

Klimatická změna chystá tropickým lesům nejistou budoucnost. Nová studie publikovaná v časopise Science ukazuje, že i v teplejších podmínkách mohou tropické lesy nadále ukládat velké objemy uhlíku, pokud ovšem současně omezíme produkci skleníkových plynů. Na...

Genetika pomáhá zachraňovat cenné populace dubů

24. května 2020
Les
Duby patří k našim hospodářsky i ekologicky nejvýznamnějším lesním dřevinám, jejich zastoupení v lesích dnes činí 7,3 % a bude velmi pravděpodobně stoupat... Dva hlavní druhy - dub letní a dub zimní - mají značně rozdílné nároky na přírodní podmínky, v nichž...

Lesní hospodáři potřebují seriózní scénáře a prognózy klimatických změn

23. května 2020
Klimatické změny
Les
Vlastníci lesů, správci, lesní hospodáři i úředníci státní správy lesů potřebují pro dlouhodobé, koncepční, strategické plánování, jak v budoucnosti pečovat o naše lesy, spolehlivé prognostické nástroje klimatických změn. V souvislosti s obnovou Oblastních plánů...

Perspektivy a rizika pěstování trnovníku akátu

22. května 2020
Les
V České republice se s běžným lesnickým použitím akátu pro jeho značná ekologická rizika zatím nepočítá, ale existují situace, kdy může tato dřevina i u nás nalézt uplatnění, ať už se jedná o energetické kultury, lignikultury nebo o městskou zeleň....

V lesích mizí vzácné druhy rostlin. Může za to nárůst dusíku

24. dubna 2020
Les
Příroda
V opadavých lesích Evropy jsou vzácnější druhy rostlin vytlačovány těmi hojnějšími. Tento vývoj může souviset se zvýšenou depozicí dusíku. Zjistil to mezinárodní tým vědců sdružený kolem iniciativy forestREplot, ve které působí i vědci Botanického ústavu AV ČR....

Ukliďme Česko, koronaviru navzdory!

Pohyb na čerstvém vzduchu posiluje imunitu a je jednou z mála smysluplných činností, které lze v současné době provozovat. Proč nespojit pobyt v přírodě s jejím úklidem? Konání organizovaných úklidových akcí, kterých bylo naplánováno před vyhlášením...

V horách lépe rostou malé sazeničky smrku

27. března 2020
Les
Po výrazném snížení imisního zatížení sloučeninami síry nadále přetrvává v našich horách výrazný vliv depozic dusíku. Vysoká zátěž sloučeninami dusíku vede dlouhodobě k ohrožování stability porostů i plnění funkcí lesa. Důležitou součástí strategie snižování...

Trnovník akát má řadu dobrých vlastností, ale někde může ohrožovat původní dřeviny

14. března 2020
Les
Příroda
Trnovník akát, listnatá dřevina původem ze severní Ameriky, obývá českou krajinu pravděpodobně již více než 300 let a je v Evropě nejčastěji využívanou nepůvodní dřevinou. Zároveň je ale řazen mezi 100 nejinvazivnějších zde nepůvodních druhů a řadí se mezi 40...

Kolik uhlíku dokáže vázat douglaska tisolistá v českých lesích?

10. března 2020
Les
Při snižování obsahu kysličníku uhličitého v atmosféře a jeho vlivu na globální změny klimatu hraje velkou roli biomasa lesních porostů a její schopnost vázat značné množství uhlíku a odnímat jej z atmosféry. Přitom je nutné posuzovat každou dřevinu zvlášť....

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

9. března 2020
Legislativa
Les
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství... 64 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2. března 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a...

Bříza a osika připravují na kalamitní holině vhodné podmínky cílovým dřevinám

3. března 2020
Les
Se změnami klimatu a s nimi souvisejícími kalamitami přibývá v lesích nahodilých těžeb a následně rozsáhlých holin. Ty se zpravidla vyznačují extrémnějšími klimatickými podmínkami ve srovnání s holinami běžných výměr. I když obnovit zde úspěšně les je...

Datlovití ptáci jsou důležití v ochraně lesa. Péče o ně se vyplatí

12. ledna 2020
Les
Vhodnou možností při boji proti hospodářsky nežádoucím druhům živočichů může být v některých případech kromě chemické ochrany také ochrana biologická, která je nejen ekonomicky výhodná, ale také přírodě blízká. Mezi biotické regulátory lesních bezobratlých...

Jaký bude osud lesů v Nízkém Jeseníku

11. ledna 2020
Les
Produkce a zdravotní stav lesních porostů ve střední Evropě vykazují v posledních letech výrazné negativní změny... Příčin zhoršování situace je více - změny klimatu, nedostatek živin, zvýšené depozice dusíku a s tím související zvýšená aktivita škůdců. Jednou...

K nepůvodním dřevinám je třeba přistupovat obezřetně

20. prosince 2019
Les
Nepůvodní druhy jsou po staletí součástí české krajiny... Jsou hojně využívány a pěstovány v zahradnictví a v sadovnictví jako okrasné rostliny, jako užitkové rostliny v zemědělství i jako introdukované dřeviny v lesnictví. Jejich všestranné přínosy jsou...

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu

16. prosince 2019
Legislativa
Les
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 68 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti...   Citace: 323/2019 Sb. Částka: 137/2019 Sb. Na straně (od-do): 3318 Rozeslána dne: 6....

Jak hospodaří douglaska tisolistá s vodou

14. prosince 2019
Les
V poslední době se hodně mluví o douglasce tisolisté. Avšak jejímu vztahu k vodě nebyla zatím věnována v České republice větší pozornost... Vzhledem k diskusím o možnosti zvýšení zastoupení douglasky jako náhrady chřadnoucího smrku ztepilého mají ale informace o...

Strach z douglasky v našich lesích? Zbytečná hysterie a záměrná manipulace

11. prosince 2019
Les
Hnutí Duha opět účelově mate laickou veřejnost, a to svým prohlášením o nebezpečnosti využití douglasky tisolisté v našich lesích... Na základě pouze několika bez kontextu a účelově vybraných publikací prohlašuje tuto dřevinu za druh ohrožující samu podstatu funkčního...
Chystané akce
22
9. 2020
22.9.2020 - Seminář, školení
EA Hotel Populus, Praha
1
10. 2020
1.10.2020 - Seminář, školení
hotel Hesperia
Podněty ZmapujTo
Naši partneři
Složky životního prostředí