zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Archiv článků

Otázky a otazníky kolem odpadů

15. července 2018
Odpady
Článek jistě může vést mnoho osob k potřebnému zamyšlení... V časopisu OZO 21 vyšel aktuálně zajímavý článek s názorem Petra Janečka, člověka z praxe, vedoucího pracovníka úspěšné svozové společnosti OZO Ostrava, která odpady sváží, zpracovává a využivá již...

Revoluční biotechnologie HYDAL změní světový problém s plasty

24. června 2018
Odpady
Recyklace
Ve středu 20. června se v prostorách Infocentra OSN v Praze uskutečnila tisková konference, na které byla poprvé v ČR představena zcela unikátní biotechnologie s názvem HYDAL... Jde o novou technologii, která v současné době jako jediná na světě umí průmyslově zpracovat a...

#dostbyloplastu: 7 statečných firem se zaměří na boj s plasty. Kdo se přidá dál?

21. června 2018
Odpady
Recyklace
 Prvních sedm firem snižuje díky dobrovolným dohodám s Ministerstvem životního prostředí spotřebu jednorázových plastů a výrobků v gastronomii, a to díky iniciativě #dostbyloplastu... Jejich zástupci to spolu s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem dnes stvrdili...

Nejčastější chyby při třídění odpadu

10. června 2018
Odpady
Recyklace
 V barevných nádobách na separovaný odpad často končí i odpad, který do nich nepatří... K nejčastějším omylům při recyklaci patří třídění plat od vajec, krabic od pizzy nebo papírových kapesníčků. Pražanům dokážou pořádně zamotat hlavu i produkty ze...

Obce s nejnižší produkcí odpadů získaly Odpadového oskara

6. června 2018
Odpady
Recyklace
Zcela nejméně směsných odpadů vyhodí obyvatelé obce Lány (kraj Vysočina), která zároveň zvítězila v kategorii sídel do 1000 obyvatel... Spolek Arnika letos po čtvrté ocenil obce s nejnižší produkcí směsného komunálního odpadu do 150 kg na osobu za rok[i]. Zcela nejméně...

V roce 2017 vytřídil každý obyvatel do barevných kontejnerů v průměru 47 kilogramů odpadu

17. května 2018
Odpady
Recyklace
 Češi se ve třídění odpadů opět zlepšili... Třídit odpady, zvláště pak ty obalové, obyvatelé ČR rozhodně umí. Dokazují to čerstvé statistiky za rok 2017. Podle nich vytřídil loni každý z nás v průměru 46,9 kilogramu papíru, skla, plastů a nápojových...

Vyživuje půdu, zmenšuje skládky. Kompost má smysl i svůj mezinárodní týden

11. května 2018
Bioodpady
Odpady
 Kompost je důležitým hnojivem, které se vyrábí z biologicky rozložitelných odpadů... Jeho prostřednictvím je možné dodat do půdy významné množství  organické hmoty a živin za současného zlepšení retenčních schopností půdy. První týden v květnu patří už...

SEPNO a předávání odpadů mezi mobilními zařízeními

3. května 2018
Doprava
Odpady
Vzhledem ke spuštění elektronického systému ohlašování přepravy nebezpečných odpadů dne 2. května 2018... ...  a vzhledem ke stále většímu počtu dotazů k věci zajištění ohlašování a přeprav odpadů s využitím doposud standardně povolených a provozovaných...

Většina obcí zasílá nesouhlasná usnesení zastupitelstev k navrhovanému zdražení zákonných poplatků

13. dubna 2018
Odpady
Redakce časopisu Odpady oslovila Českou asociaci odpadového hospodářství, Spolek veřejně prospěšných služeb a Sdružení komunálních služeb s žádostí o průběžnou informaci ke zpětné vazbě k dopisu těchto svazů na všechny obce a města v ČR k možným změnám odpadového...

Víte, jaký je rozdíl mezi elektrozařízením a elektroodpadem?

9. dubna 2018
Odpady
Zpětný odběr
 ELEKTROZAŘÍZENÍM z domácností (EEZ) nazýváme použité elektrozařízení pocházející z domácností nebo svým charakterem a množstvím jemu podobný ELEKTRODPAD od právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání... O elektrozařízení pocházející...

Možnosti nakládání s výkopovou zeminou z pohledu ČIŽP

6. dubna 2018
Odpady
 Převážnou většinu z celkové produkce všech odpadů tvoří stavební a demoliční odpady (cca 65%)... Z jednotlivých ustanovení zákona o odpadech vyplývají čtyři režimy nakládání se zeminou. A to, buď že se na zeminu zákon o odpadech nevztahuje, nebo nenaplní vůbec...

Přes 80 obcí sváží tříděný odpad. Šetří tím peněženky svých obyvatel

27. března 2018
Odpady
Pytlový svoz tříděného odpadu úspěšně zavedlo už 83 obcí. Daří se jim tak výrazně snížit množství odpadu, který končí na skládkách... Obce šetří peníze obecního rozpočtu i peněženky jednotlivých obyvatel. V Šitbořicích na jižní Moravě, které tento systém...

Nebojte se SEPNA

27. března 2018
Firemní ekologie
Odpady
 Co je to SEPNO?   Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů (dále jen SEPNO, systém SEPNO, modul SEPNO) je informační systém, který zajišťuje evidenci ohlašovacích listů při přepravě nebezpečného odpadu. SEPNO je součástí Integrovaného systému...

Evropští ministři: Nová strategie pro plasty bude přínosem, pokud budeme provádět konkrétní opatření

Na pravidelném jednání Rady pro životní prostředí evropští ministři probrali oběhové hospodářství (tzv. oběhový balíček), které zahrnuje i strategii pro omezení spotřeby plastů. ,,Strategie, kterou zveřejnila Evropská komise v lednu 2018[1], správně formuluje...

Nakládání s pneumatikami na skládkách

26. února 2018
Odpady
Pneumatiku skládkovat nelze, lze ji pouze využít na výstavbu skládky nebo pro účely její rekultivace...   Jakým způsobem lze nakládat s pneumatikami, které přijme oprávněná osoba jako odpad? Respektive jak nakládat s pneumatikami, když se jako odpad...

Co je nutné vědět při nakládání a ohlašování kalů z ČOV

 Na základě častých dotazů od našich zákazníků při vyplňování ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady bychom rádi v tomto článku zodpověděli otázku, jak nakládat a postupovat při ohlašování upravených i neupravených kalů z ČOV. Nejprve je nutné...

Po Velikonocích proběhne opět velký jarní úklid

Dnem ,,D", kdy se v rámci kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko bude uklízet v celé republice, je letos sobota 7. dubna... Uklízet nepořádek v přírodě, městech a obcích je však možné i v jiných termínech. Důležité je, se co nejdříve přihlásit...

Zálohovým systémem na nápojové PET obaly v České republice se zabývá nově vzniklá pracovní skupina

 V rámci České republiky se jedná o vůbec první aktivitu směřující ke zhodnocení současného systému a nastavení dílčích akčních kroků vedoucích k naplnění principů cirkulární ekonomiky v této oblasti...  Zanalyzovat, vyhodnotit a zefektivnit systém sběru a...

Eurokomise chce do roku 2030 v EU jen recyklovatelné plasty

18. ledna 2018
Odpady
 Do roku 2030 by měly být v Evropské unii všechny plasty recyklovatelné, navrhuje Evropská komise  Ve své dnes představené strategii týkající se plastů také navrhuje výraznou redukci využívání plastů určených k jednorázovému užití a zákaz úmyslného...

Mýtus jménem prvoplast do výběrek nepatří

Výběrová řízení někdy obsahují požadavek na využití takzvaného prvoplastu. Je to technologický nesmysl a do zadávacích podmínek veřejných zakázek nepatří. Navíc tím zadavatel porušuje zákon. Ve výběrových řízeních na výměnu oken či zateplení budov se čas od času...
Chystané akce
Podněty ZmapujTo
Naši partneři
Složky životního prostředí