zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Archiv článků

Jihomoravský kraj bude jako první kraj bojovat s plasty

Dnes už používáme tolik plastů, kolik papíru, je na čase se zamyslet nad tím, jestli plasty každodenně zbytečně nednaužíváme. Jihomoravský kraj právě spouští kampaň #KrajBezPlastu, jejímž cílem je realizovat opatření, která povedou ke snížení spotřeby jednorázových a...

Odpovědi na dotazy MF Dnes k nové odpadové legislativě

27. listopadu 2018
Legislativa
Odpady
V minulém týdnu oslovila redakce MF Dnes Petra Havelku z ČAOH se čtyřmi konkrétními dotazy k připravované české odpadové legislativě. Text dotazů i odpovědí přinášíme čtenářům webu ČAOH.   1) Jakou variantu navýšení skládkovacího poplatku podporuje ČAOH jako...

Veřejné zakázky a podpora recyklovaných výrobků

6. listopadu 2018
Odpady
Recyklace
Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) aktivně prosazuje nástroje pro podporu finální recyklace, včetně závazku státu, aby zvýšil zájem o recyklované výrobky ve veřejných zakázkách.  Od samého začátku aktivně podporujeme balíček oběhového hospodářství a...

Produkce a nakládání s odpady v ČR v roce 2017

4. listopadu 2018
Odpady
 Dne 3.10.2018 byly zveřejněny finální výsledky produkce a nakládání s odpady za rok 2017. Vyhodnocení vychází z dat ohlášených podnikatelskými subjekty a obcemi podanými prostřednictvím Informačního systému plnění ohlašovacích povinností ISPOP k 15.2.2018. ...

Možné je konat již teď

30. září 2018
Odpady
Recyklace
O cirkulárním Česku se stále vedou vášnivé diskuse. Převážná část odpadu je recyklovatelná a odpad se tak může stát surovinou, která je zdrojem pro další výrobu... Příprava nové legislativy v návaznosti na oběhový balíček k odpadovému hospodářství probíhá. V...

Závěry o BAT pro zpracování odpadu

18. září 2018
IPPC
Odpady
 V Úředním věstníku EU vyšlo prováděcí rozhodnutí Komise 2018/1147 (ze dne 10. srpna 2018), kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro zpracování odpadu. Rozhodnutí Komise bylo vydáno na základě článku 13 směrnice o průmyslových emisích...

Třídění a recyklace plastů

10. září 2018
Odpady
Recyklace
 Češi třídí odpady rok od roku více, přesto někteří z nich stále věří řadě dezinformací a mýtů o nakládání s odpady... Jedním z nich je například i ten, že třídění odpadu nemá cenu, protože vytříděný odpad stejně skončí ve spalovně nebo na skládce....

Zdroj znečištění ovzduší ve stavebnictví

 Lze považovat recyklační dvůr stavebních odpadů za vyjmenovaný zdroj znečištění ovzduší?   Umíte určit co je zdrojem znečištění ovzduší ve stavebnictví? Při definování zdroje znečištění ovzduší (ZZO) je potřeba vycházet z ustanovení § 2 zákona...

Otázky a otazníky kolem odpadů

15. července 2018
Odpady
Článek jistě může vést mnoho osob k potřebnému zamyšlení... V časopisu OZO 21 vyšel aktuálně zajímavý článek s názorem Petra Janečka, člověka z praxe, vedoucího pracovníka úspěšné svozové společnosti OZO Ostrava, která odpady sváží, zpracovává a využivá již...

Revoluční biotechnologie HYDAL změní světový problém s plasty

24. června 2018
Odpady
Recyklace
Ve středu 20. června se v prostorách Infocentra OSN v Praze uskutečnila tisková konference, na které byla poprvé v ČR představena zcela unikátní biotechnologie s názvem HYDAL... Jde o novou technologii, která v současné době jako jediná na světě umí průmyslově zpracovat a...

#dostbyloplastu: 7 statečných firem se zaměří na boj s plasty. Kdo se přidá dál?

21. června 2018
Odpady
Recyklace
 Prvních sedm firem snižuje díky dobrovolným dohodám s Ministerstvem životního prostředí spotřebu jednorázových plastů a výrobků v gastronomii, a to díky iniciativě #dostbyloplastu... Jejich zástupci to spolu s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem dnes stvrdili...

Nejčastější chyby při třídění odpadu

10. června 2018
Odpady
Recyklace
 V barevných nádobách na separovaný odpad často končí i odpad, který do nich nepatří... K nejčastějším omylům při recyklaci patří třídění plat od vajec, krabic od pizzy nebo papírových kapesníčků. Pražanům dokážou pořádně zamotat hlavu i produkty ze...

Obce s nejnižší produkcí odpadů získaly Odpadového oskara

6. června 2018
Odpady
Recyklace
Zcela nejméně směsných odpadů vyhodí obyvatelé obce Lány (kraj Vysočina), která zároveň zvítězila v kategorii sídel do 1000 obyvatel... Spolek Arnika letos po čtvrté ocenil obce s nejnižší produkcí směsného komunálního odpadu do 150 kg na osobu za rok[i]. Zcela nejméně...

V roce 2017 vytřídil každý obyvatel do barevných kontejnerů v průměru 47 kilogramů odpadu

17. května 2018
Odpady
Recyklace
 Češi se ve třídění odpadů opět zlepšili... Třídit odpady, zvláště pak ty obalové, obyvatelé ČR rozhodně umí. Dokazují to čerstvé statistiky za rok 2017. Podle nich vytřídil loni každý z nás v průměru 46,9 kilogramu papíru, skla, plastů a nápojových...

Vyživuje půdu, zmenšuje skládky. Kompost má smysl i svůj mezinárodní týden

11. května 2018
Bioodpady
Odpady
 Kompost je důležitým hnojivem, které se vyrábí z biologicky rozložitelných odpadů... Jeho prostřednictvím je možné dodat do půdy významné množství  organické hmoty a živin za současného zlepšení retenčních schopností půdy. První týden v květnu patří už...

SEPNO a předávání odpadů mezi mobilními zařízeními

3. května 2018
Doprava
Odpady
Vzhledem ke spuštění elektronického systému ohlašování přepravy nebezpečných odpadů dne 2. května 2018... ...  a vzhledem ke stále většímu počtu dotazů k věci zajištění ohlašování a přeprav odpadů s využitím doposud standardně povolených a provozovaných...

Většina obcí zasílá nesouhlasná usnesení zastupitelstev k navrhovanému zdražení zákonných poplatků

13. dubna 2018
Odpady
Redakce časopisu Odpady oslovila Českou asociaci odpadového hospodářství, Spolek veřejně prospěšných služeb a Sdružení komunálních služeb s žádostí o průběžnou informaci ke zpětné vazbě k dopisu těchto svazů na všechny obce a města v ČR k možným změnám odpadového...

Víte, jaký je rozdíl mezi elektrozařízením a elektroodpadem?

9. dubna 2018
Odpady
Zpětný odběr
 ELEKTROZAŘÍZENÍM z domácností (EEZ) nazýváme použité elektrozařízení pocházející z domácností nebo svým charakterem a množstvím jemu podobný ELEKTRODPAD od právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání... O elektrozařízení pocházející...

Možnosti nakládání s výkopovou zeminou z pohledu ČIŽP

6. dubna 2018
Odpady
 Převážnou většinu z celkové produkce všech odpadů tvoří stavební a demoliční odpady (cca 65%)... Z jednotlivých ustanovení zákona o odpadech vyplývají čtyři režimy nakládání se zeminou. A to, buď že se na zeminu zákon o odpadech nevztahuje, nebo nenaplní vůbec...

Přes 80 obcí sváží tříděný odpad. Šetří tím peněženky svých obyvatel

27. března 2018
Odpady
Pytlový svoz tříděného odpadu úspěšně zavedlo už 83 obcí. Daří se jim tak výrazně snížit množství odpadu, který končí na skládkách... Obce šetří peníze obecního rozpočtu i peněženky jednotlivých obyvatel. V Šitbořicích na jižní Moravě, které tento systém...
Chystané akce
Podněty ZmapujTo
Naši partneři
Složky životního prostředí