Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Česko v roce 2099: místo sněhu teplo, místo deště sucho

12.01.2012  |  zdroj: HN  |  292× přečteno      vytisknout článek

zima bez sněhuKde zima má? Čeští klimatologové předpovídají, že během příštích devadesáti let z Česka téměř zmizí zimy, jak je známe dnes. S výjimkou hor nikde nebude sníh.

Píše se rok 2099. Letní měsíce v Česku jsou mnohem žhavější a sušší, když prší, deště jsou krátké a velmi silné. Stát se suchu a přívalovým dešťům musel přizpůsobit. Ve velkém se staví hráze a umělá jezera, aby země o vodu nepřicházela. I zimy se změnily. Jsou mnohem teplejší a sníh mimo hory je vzácný.

To není úvod sci-fi románu, ale zcela reálný vědecký odhad klimatických změn, k nimž v Česku dojde v příštích devadesáti letech. Pracovala na něm téměř padesátka špičkových českých klimatologů, hydrologů, zemědělských a lesnických expertů i matematiků a statistiků, kteří se otázkami změny počasí intenzivně zabývali posledních pět let. Výsledkem je dosud nejrozsáhlejší studie o budoucnosti klimatu v Česku. Vědci z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), Akademie věd a Univerzity Karlovy ji dokončili právě v těchto dnech a HN exkluzivně získaly její výsledky.

Bude tepleji. Až o čtyři stupně

Vědci pracovali s daty o skutečném vývoji počasí za uplynulých 30 let a vzali v úvahu mezinárodně uznávané scénáře, které berou v potaz očekávaný vývoj počtu lidí na planetě, světový ekonomický růst, předpokládané využívání energetických zdrojů i vývoj celosvětových emisí skleníkových plynů, především oxidu uhličitého.

"Jako podklad pro vývoj klimatu v Česku nám posloužil globální model současného stavu pro celou planetu, který zjišťují velká světová výzkumná centra. Při našich výpočtech jsme se pak zaměřili už jen na region Evropy a dále pak Česka," říká vedoucí výzkumného týmu Jan Pretel z pražského ČHMÚ.

"Aby byly odhady vývoje klimatu co nejpřesnější, rozdělili jsme období příštích sta let do tří úseků po třicetiletích. Pro každý úsek jsme udělali vlastní scénář vývoje klimatu," dodává Pretel.

Podle výsledků studie by se v příštích třiceti letech, tedy v období 2010-2039, mělo v Česku v průměru oteplit o jeden stupeň Celsia. Na celém území Česka se oteplí zhruba stejně, bez výraznějších výkyvů.

"Nezdá se to, ale jeden stupeň oteplení, to už je dost výrazné. Dá se lehce vypočítat, že v příští dekádě se sněhová pokrývka v zimě posune zhruba o 150 metrů výše. Takže za třicet let může být sníh výše až o 450 metrů. Stavět lyžařská střediska bez umělého zasněžování například v okolí Špindlerova Mlýna je tak naprosto ztracený byznys," upozorňuje Jan Pretel a dodává, že skutečné oteplování se začne "rozjíždět" až po roce 2030.

V dalším třicetiletí bude nárůst teplot ještě výraznější, nejvíc se vzduch oteplí v letních měsících, v průměru o 2,7 stupně. Zimy budou teplejší o 1,8 stupně. Na konci století, tedy v období let 2070-2099, se už v létě vzduch oteplí oproti roku 1990 o celé 4 stupně Celsia.

"Samozřejmě že scénáře pracují s určitou mírou nejistoty. U scénářů teplot, které už nejméně padesát let stabilně narůstají, je ale tato nejistota nejmenší. Tedy: těmito výsledky si jsme jisti," dodává Pretel.

Zmizelá zima

Ze scénářů je také zřejmé, že zima, jak ji známe nyní, na konci století už běžně existovat nebude. Pod nulu průměrné teploty v běžných nadmořských výškách neklesnou v žádné části roku. I jaro a léto budou přicházet dříve. Kvůli vyšším teplotám se doba tání přesune z dubna na leden až únor a celkově bude přibývat slunečných dnů.

Vyšší teploty a více sluníčka se projeví na životě rostlin. Jejich vegetační období, tedy doba, kdy kvetou a rostou, se v příštím třicetiletí prodlouží o 13 dnů, na konci století už o měsíc a půl. "Rostliny sice budou mít víc slunce a pokvetou déle, otázka ale je, jestli jim to prospěje. Kromě teploty a slunce totiž potřebují také vláhu," říká Pretel a poukazuje tím na fakt, že právě vláhy bude v Česku spíše ubývat.

"Pokud se prodlouží vegetační období rostlin, přináší to riziko, že pokud přijde naráz mráz, úroda zmrzne a bude nenávratně zničena. Navíc bude také větší sucho, což zase znamená nižší výnosy plodin," dodává další z tvůrců studie, ředitel brněnské pobočky ČHMÚ Jaroslav Rožnovský.

Spíše sucho než povodně

Vědci očekávají, že v příštích sto letech se změní i podoba dešťů. Celkově sice vody naprší zhruba stejně, změní se ale rozložení dešťů během roku.

"Srážky budou v každém případě více extrémní a proměnlivé - tím jsme si rovněž jisti. Více bude zřejmě pršet na jaře, ale v letních měsících srážek ubude. Začátky léta budou hodně deštivé, ale pak budou ty úhrny klesat," říká Pretel.

Zároveň se také deště méně rozprostřou v prostoru, takže bude pršet více a intenzivněji na jednom místě - už ve vzdálenosti několika desítek kilometrů pak pršet vůbec nemusí. "Srážky budou mnohem častěji přívalové, tedy silné a krátké, spíše lokální. Tomu by se měli přizpůsobit například developeři a územní plány měst, jejichž zástavba bude muset vstřebat hodně vody za krátkou dobu," upozorňuje Pretel.

Studie ale tvrdí, že v příštích sto letech se Česko více než s povodněmi bude potýkat se suchem. Období s nedostatkem vody během roku bude více než dnes. V období 2040-2069 bude celkově méně pršet v zimě a deště se spíše přesunou na období podzimu. Naopak léta budou stále sušší, což se projeví ještě výrazněji na konci století. V letech 2070-2099 se bude Česko potýkat se suchem každý druhý rok.

Morava bude ještě sušší

S tím, jak porostou teploty, bude se také vypařovat více vody ze země, z řek a přehrad, ale také například z rostlin. Podle scénářů se vypařování během roku zvýší v průměru o pět až deset procent, v zimě bude zvýšení nejvýraznější, mělo by se vypařovat až o dvacet procent více vody než nyní. "Dlouhodobě platí, že nejsušší místa v České republice jsou Podkrušnohoří a jižní Morava. Právě v oblasti jižní Moravy se sucho ještě výrazně zvýší. Ročně se bude vypařovat až o 200 milimetrů vody na metr krychlový víc než nyní," dodává Pretel. A vypařování vody ze země se bude proměňovat také v čase. "V závěru tohoto století budou sušší konce léta a sušší bude i duben a květen," shrnuje Pretel.

Vědci dodávají, že v nejbližším třicetiletí úbytek vláhy ještě nebude nijak markantní. "Ovšem v následujících šedesáti až sto letech je snižování vláhy dost zásadní, nestačí tolik napršet, jako se bude vypařovat," upozorňuje Pretel.

Stát se už jistí. Plánuje jezera

Vědci připouštějí, že dlouhodobá predikce vývoje klimatu má míru nejistoty. V současnosti totiž nemůže nikdo přesně říct, jaký bude za sto let počet lidí na planetě nebo jaké zdroje energie se budou využívat. "Scénáře, které jsme vytvořili, počítají se středním vývojem ekonomiky, energetiky a obyvatelstva země. Nejjistější jsme si predikcí na příštích třicet let, v dlouhodobém časovém horizontu už je ale míra nejistoty větší," vysvětluje Pretel.

S tím, že se klima v Česku změní a bude to pravděpodobně směrem k většímu teplu a suchu, už ale stát počítá. A začíná přemýšlet, jak následky sucha zmírnit.

Ministerstvo zemědělství už například zveřejnilo záměr vybudovat 65 nových vodních nádrží v Čechách i na Moravě, pokud zásoby vody nebudou stačit. Jejich hlavním cílem by mělo být zadržovat na české "střeše Evropy" dostatek pitné vody, která dnes odtéká mimo zemi. Plán ale budí emoce mezi obyvateli dotčených obcí, bouří se například ekologičtí aktivisté. Ti tvrdí, že nové nádrže zničí cenné přírodní scenerie. Klimatologové ovšem poukazují na fakt, že vodní nádrže sice naruší určitou část území, jako zádržiště vody ale mají v přírodě velmi důležitou roli. Otázkou tedy je, který z jejich ekologických dopadů je důležitější. "Nádrže jsou správné. Česká veřejnost má odpor k vodním nádržím, ale v krajině se voda má zadržovat. Je to důležité z hlediska ochrany přírody i například pro zemědělce," soudí Jaroslav Rožnovský.

AUTOR: Zuzana Keményová
AUTOR-WEB: www.ihned.cz


Související články


Poslední diskuse k článku - 1 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek
Globální změna - cesta ze světového chaosu do budoucnosti
Společnost pro Evropu

spolecnost.proevropu@email.cz
IČO: 26549778
Výzva 2012
Ve světě probíhá třetí průmyslová revoluce - energetická. Ubývající surovinová základna, populační boom v rozvojových zemích, rostoucí sociální rozdíly a klimatická změna se staly výzvou světového hospodářství i globální politiky. Zvýšení koncentrace skleníkových plynů v atmosféře, intenzifikované zejména spalováním fosilních zdrojů a změnami užívání půdy, přispělo v posledních dvou stoletích k vzrůstu průměrné teploty atmosféry o 2oC a ke změně klimatu. Na základě výsledků vědeckého průzkumu pokládají OSN, EU a G20 toto zvýšení za limitní. Jeho překročení by mělo nevratné negativní následky na hospodářskou situaci a rozvoj lidstva. V rámci globálního trendu, podníceném OSN i EU, podle doporučení světové klimatické rady IPCC a principu předběžné opatrnosti, prosazují odpovědní politici a manažeři inovační technogie pro úsporné hospodaření, využití obnovitelných energií, zastavení odlesňování atd., s cílem dosáhnout udržitelného rozvoje a sociálního smíru. V roce 2011 bylo prokázáno, že tání zasahuje i ledovce Grónska a Antarktidy. Teplota moří stoupá trvale, i v dekádách, kdy teplota pevniny stagnuje či klesá. Evropa i Amerika jsou oslabeny krizí kapitalismu i eurokrizí, a řeší tyto nejaktuálnější problémy především. Výsledky světové klimatické konference v Durbanu, jejímž cílem bylo prodloužit a rozšířit platnost protokolu o závazných opatřeních, přijatých v roce 1997 v Kyotu, jsou proto vágní. Roku 2015 však bude připravena nová smlouva o opatřeních proti klimatické změně, k níž se připojí i USA a Čína, největší světoví znečišťovatelé.

Česká politická elita řídila po sametové revoluci republiku v představě, že síla trhu řeší i problémy budoucnosti. Ideologie české vyjímečnosti bránila otevření Evropě a světu - postupnému přílivu zahraničního kapitálu a tím i technickým inovacím. Privatizací, probíhající v nedokonalém právním prostředí a při vytvoření kapitálových skupin nejasného propojení i dosahu, přešla řada tradičních podniků do rukou hazardérů, postkomunistů a cizího kapitálu - i ruského. Výzkumná a vývojová pracoviště, projekční ústavy (Energoprojekt, Interprojekt...), i světoznámé podniky (ČKD, Poldi...) se rozpadly či pozbyly významu. Prostředí harmonizující vědu, výzkum a technický vývoj zmizelo, včetně mnoha profesí a učňovského školství. Korupce, spekulace a kapitál nás ochudili a zbavili samostatnosti, zejména v tradičních oborech. Nikoliv EU, jak nám i sobě namlouvá prezident Klaus. V roce 2009 konstatovala Rada vlády pro udržitelný rozvoj, že se od udržitelného rozvoje vzdalujeme. Hodnota ztraceného know-how desetitisíců, jež pozbyly své práce, nebyla vyčíslena.
Evropská unie chystá směrnici pro zvýšení energetické účinnosti, podle níž budou dodavatelé energie povinni snižovat energetickou spotřebu zákazníků o 1,5 procenta ročně. Rozšíření Temelína je drahou a nebezpečnou investicí do zastaralé technonologie, prolomit limity těžby uhlí netřeba. Důslednost, úspornost a inovace je třeba uplatnit ve všech rezortech.
Snížení energetické náročnosti průmyslové výroby i sídlení je nezbytným předpokladem dosažení hospodárnosti. Tuto cestu nastoupily nejen západní státy (Dánsko, Belgie, Švédsko, Finsko, Německo...), ale i Čína, jejíž vláda právě zastavila provoz více než dvou tisíc cementáren, ocelářských, papírenských a dalších podniků 18 průmyslových odvětví, neodpovídajících novodobým požadavkům hospodárnosti. Ministerstvo životního prostředí sousedního Německo usiluje o to, aby tam podíl jaderné energie v roce 2020 poklesl na 8%, a 38,6% kryly obnovitelné zdroje, a ty pak v roce 2050 zajistily plných 100% potřeb elektrické energie. Evropská unie si stanovila za cíl snížit emise skleníkových plynů v roce 2020 oproti roku 1990 v průměru o 20%, a v roce 2050 téměř k nule, a to i podzemním skladováním CO2.

Naše budoucnost závisí na prosazení opatření, specifikovaných OSN, EU i G20, ve všech rezortech hospodářství i v našich domovech. Jen soustavná pravdivá a cílená informace, analýza a moudrá pedagogická prezentace vlastních i globálních problémů, u našich západních sousedů samozřejmá, vede k evropskému a světovému myšlení občanů, k odpovědnosti za minulou i vznikající situaci a ke změně. Těžiště světa se sune ze Západu na Východ, finanční trhy ohrožují i mocné státy. EU řeší zatím tyto problémy za nás, my se s tím svážíme za minima nákladů. Tato politika není trvale užitelná. Povedou-li naši politici a manažeři republiku evropskou cestou důstojně a bez váhání, pozvedne hospodářská a finanční síla integrované Unie (Spojených států evropských) naši technickou úroveň a setrvalý rozvoj. Podpoří česká media evropskou cestu?

Společnost pro Evropu, Praha.

O světové situaci, stanoviscích OSN, EU a G20 i potřebných opatřeních ve všech rezortech informuje monografie Globální změna - cesta ze světového chaosu do budoucnosti (2.vydání).
Je určena zejména politikům, pedagogům, rozvojovým pracovníkům všech oborů, ministerským pracovníkům, investorům a přemýšlivým lidem všech úrovní, též jako učební pomůcka (viz Metodický portál RVP.CZ).
Autor : Ing. Milan Jermář, DrSc.: www.Milan.Jermar.sweb.cz, Google, Open Library, etc.: Milan K. Jermar.
vloženo: 13.01.2012 10:23     vložil: Společnost pro Evropu Reagovat 
zobrazit všechny příspěvky

EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist