Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Pozvánka na seminář LESNICKÝ PARK KŘIVOKLÁTSKO - ÚZEMÍ PRO PŘÍRODU I PRO LIDI

15.02.2010  |  282× přečteno      vytisknout článek

Cílem semináře  je seznámit  starosty obcí, členy zastupitelstev i další zájemce ze spádových obcí, stejně tak jako zástupce různých organizací s aktivitami na území LP s tímto projektem a získat je pro aktivní spolupráci při správě území a pro rozhodování o jeho budoucím využívání.

ČESKÁ LESNICKÁ SPOLEČNOST, O.S.

Vás srdečně zve na seminář

LESNICKÝ  PARK  KŘIVOKLÁTSKO - ÚZEMÍ PRO PŘÍRODU I PRO LIDI
MEZINÁRODNÍ  SÍŤ MODELOVÝCH  LESŮ (THE INTERNATIONAL MODEL FOREST NETWORK)

pořádaný ve spolupráci 

s Ministerstvem zemědělství ČR a za finanční podpory Lesů České republiky, s.p.

Ministerstvo zemědělství tiskovou zprávou dne 22.1. 2010 podpořilo myšlenku vyhlašování lesnických parků. V současné době je nejdále zřízení 1. lesnického parku v ČR - Lesnický park Křivoklátsko. Naplní se tak téměř roční snaha ČLS, LČR, s.p., MZe a řady dalších lesnických organizací o zřízení institutu, který by na Křivoklátsku, kromě vysokých přírodovědných hodnot území, zachoval i vysoký standard lesního hospodářství jako kulturního dědictví českého národa.

Místo konání:     Křivoklát, hotel Sýkora
Datum konání:    čtvrtek, 18. února 2010, 9.00 hod

Seminář vznikl za podpory: Lesy ČR, s.p. - www.lesycr.cz

Časový program odborné akce:
  8:30      9:00    hod.    prezence
  9:00    10:30    hod.    přednášky a diskuse
10:30    10:50    hod.    přestávka
10:50    12:30    hod.    pokračování přednášek a diskuse
12:30    13:00    hod.    oběd
13:00    14:30    hod.    pokračování přednášek a diskuse
14:30    15:00    hod.    závěr

ODBORNÉ REFERÁTY

LESNICKÝ PARK KŘIVOKLÁTSKO
ING. MIROSLAV PECHA, Základní pobočka ČLS Křivoklát
Seznámení s myšlenkou zřízení 1. Lesnického parku Křivoklátsko. Důvody a cíle, poslání, územní členění, hospodaření a ekonomika LP. Přínos LP pro všechny aktivity, které na jeho území působí.

Lesy ČR A LESNICKÉ PARKY
ING. VLADIMÍR KRCHOV, Generální ředitelství LČR, s.p. Hradec Králové
Výrobně technický ředitel státního podniku Lesy ČR přednese stanovisko ke zřízení Lesnického parku Křivoklátsko a seznámí s dalšími kroky Lesů ČR ve vztahu k lesnickým parkům

MEZINÁRODNÍ SÍŤ MODELOVÝCH LESŮ 
ING. PETR ČUPA, Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. 
Podstata a smysl vzniku Mezinárodní sítě modelových lesů ve světě. Zastoupení v zemích světa
a Evropy. Fungování sítě, možnosti připojení a význam MSML pro lidské aktivity na území LP.

STANDARDY LESNICKÉHO PARKU
ING. TOMÁŠ KREJZAR, PH.D., ředitel odboru koncepcí a ekonomiky LH, Ministerstvo zemědělství
RNDR. JIŘÍ STONAWSKI, LČR, s.p. Hradec Králové
Obecná kritéria pro možnost zařazení lesních porostů do lesnického parku a základní principy lesního hospodaření v lesích na území LP.

PROČ NE MODELOVÉ LESY I U NÁS?
ING. KAREL VANČURA, CSC., Středočeská pobočka ČLS
Stručně o modelových lesích a jejich evropských variantách

LESNICKÝ PARK Z POHLEDU SOUKROMÉHO VLASTNICTVÍ LESŮ
ING. JOSEF MYSLIVEC, Lesní a rybniční správa J. C. M, Zbiroh
Představa největšího soukromého vlastníka lesů v ČR Jerome Colloredo Mannsfelda o zapojení svého majetku do režimu lesnického parku.

PŘEDSTAVY PRAKTICKÉ PÉČE O LESNÍ POROSTY VE SPRÁVĚ LESŮ ČR - LS NIŽBOR A LS KŘIVOKLÁT
ING. FRANTIŠEK DAVÍDEK, LČR, s.p., lesní správa Nižbor
Specifika hospodaření v lesních porostech zařazených do Lesnického parku Křivoklátsko z pohledu lesnických činností, ekonomiky hospodaření, práce pro veřejnost (lesní pedagogika a další).

SAMOSPRÁVA OBCÍ NA ÚZEMÍ NP ŘÍZENÉM MŽP
ING. ZDEŇKA LELKOVÁ, starostka obce Stožec
ANTONÍN SCHUBERT, starosta obce Modrava
Zkušenosti  starostů s řízením obcí, možnostmi ovlivňování rozvoje regionu, přístup k dotacím apod. na území NP Šumava

SPOLEČNÁ SPRÁVA ÚZEMÍ V REGIONU
MGR. LIBOR OPLUŠTIL, Regionální rozvojová agentura jižní Moravy
(zatím nepotvrzeno, o účasti jednáme)
Zástupce ředitele RRA přednese zkušenosti s procesem vyhlašování, spolupráce a součinnosti jednotlivých subjektů v regionu při správě Biosférické rezervace Dolní Morava

MOŽNOSTI ZÍSKÁVÁNÍ DOTACÍ Z EU NA ROZVOJ VENKOVA V OBDOBÍ 2007 - 2013
RNDR. JAN DOVRTĚL, CSC. - ÚZEI Praha
MARTIN POLÍVKA DIS. - ÚHÚL Brandýs nad Labem
Téma jistě na samostatnou přednášku. Přehled dotací pro obce z oblasti podpory z Programu rozvoje venkova, Lesnicko-environmentální platby, podpory z Operačního programu životní prostředí a další. Referáty budou obohaceny praktickými zkušenostmi lektorů z oblasti administrace podpor i z realizace úspěšných projektů.

Odborný garant:
Ing. Miroslav Pecha, ZP ČLS Křivoklát. Privat: 270 23  Křivoklát 42
tel.: 721 633 739, e-mail: mira.pecha@quick.cz

Organizační garant:
Ing. Karel Vančura, Česká lesnická společnost, o.s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
mobil: 776 791 401, e-mail: cesles@csvts.cz

Organizační pokyny:

1.    Cestovné a případné další náklady si hradí účastníci sami nebo je hradí jejich vysílající organizace.
2.    Účastnický poplatek neplatí zastupitelé obcí nebo jejich zástupci (max. 1-2 osoby z každé obce), ale na seminář je třeba se zaregistrovat předem. Přihlášky budou přijímány jen
do naplnění kapacity sálu. Účastnický poplatek pro ostatní zájemce činí 300,-Kč.
3.    Každý registrovaný účastník obdrží sborník referátů (CD), občerstvení a oběd.
4.    Poplatek za účastníka (účastníky) uhraďte ve prospěch účtu ČLS u LBBW Bank CZ a.s., Vítězná 1/126, Praha 5, PSČ 150 00, č.ú. 5115061308/4000,  k.s. 0308, v.s. 2241061.
Upozornění: ČLS  je plátcem DPH, DIČ: CZ00549746. Účastníci, kterým byla registrace potvrzena mohou platit na místě v hotovosti (viz. přihláška na poslední straně pozvánky).
5.    Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do  15. února 2010 na e-mail cesles@csvts.cz (e-mailové přihlášky upřednostňujeme!), eventuelně poštovní:
ČLS, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků. Po uvedeném termínu je  nutné účast dohodnout telefonicky s organizačním garantem semináře.
6.    Nezúčastníte-li se jednání, pošlete za sebe náhradníka.
7.    Přijetí závazných přihlášek zaslaných jinak než mailem nepotvrzujeme.
8.    Prosíme o včasné zaslání přihlášek.

Na Vaši účast se těší pořadatelé.


Související články


Poslední diskuse k článku - 3 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek
Re: Pozvánka na seminář LESNICKÝ PARK KŘIVOKLÁTSKO - ÚZEMÍ PRO PŘÍRODU I PRO LIDI
Konzervační metoda ochrany přírody nemusí být vždy vhodná, zejména pokud se jedná o staletí udržované hospodářské lesy. Míra ochrany je nyní podle mého názoru naprosto dostačující, zejména proto, že nejcenější lokality se neobhospodařují a obhospodařovat nebudou, vzhledem k jejich nepřístupnosti. Hospodařili zde generace lesníků špatně, když je území nyní hodno vyhlášení NP? Neměli bychom se spíše naučit jak žít v souladu s přírodou? Trvale udržitelné lesní hospodaření potřebujeme. Každý denně používá předměty ze dřeva. Nebo si zde vytvoříme neobhospodařovatelné rezervace a budeme dovážet dřevo z Ukrajiny? Nehledě na to, že NP je financován státem, máme na další velké výdaje z rozpočtu?
vloženo: 14.05.2010 15:01     vložil: zuza Reagovat 
Re: Re: Pozvánka na seminář LESNICKÝ PARK KŘIVOKLÁTSKO - ÚZEMÍ PRO PŘÍRODU I PRO LIDI
Absolutně nemohu souhlasit s vyhlášením Národního parku Křivoklátsko /NPK/, a to z mnoha důvodů.
CHKO Křivoklátsko je velmi unikátní, vyskytuje se zde 1800 druhů rostlin, 84 druhů původních dřevin a 155 druhů ptáků, z nichž zde 12O druhů hnízdí.
Ovšem NPK je daleko lepší značka, než CHKO Křivoklátsko. Zásadní změna nastává v hospodaření s lesy na těchto územích. Ze státního podniku Lesy České republiky by hospodaření a ochrana přešly na správu NPK. A o to asi právě zde především jde. Proč má MŽP zájem uskutečnit zřízení NPK ještě do konce volebního období, když ještě v roce 2OO2 až 2OO4 byl řešen výzkumný úkol hodnocení rizik a přínosů uvažovaného vyhlášení NPK včetně ekonomického hlediska, kde se píše, že se vyhlášení NPK nedoporučuje.
Plán péče CHKO pro roky 2OO6 až 2O16 je koncipován pro zlepšení a udržení stavu přírody v CHKO a nepočítá s vyhlášením NP. Jenže to bylo v době, kdy strana Zelených byla na vzestupu a nyní, když se v popularitě propadá se snaží urvat pro své lidi významná místa, a to by bylo v NP určitě možné.Představitelé CHKO a mnohá ekologická uskupení napadají LČR, že jim jde jen o těžbu dřeva a ne o ochranu přírody. Pokud by to tak bylo, nevyskytovala by se na Křivoklátsku taková jedinečná příroda, udržovaná po staletí generacemi poctivých lesníků až do dnešních dnů.
Proto nechápu, proti komu a proti čemu se má nyní toto území ochraňovat. V CHKO jsou dnes vyznačena území první a druhé chráněné zony, což je naprosto dostačující.Přeměna CHKO na NP ještě vůbec nezaručuje nějaké zázračné ochránění přírody, ani živočichů v ní. Velice se mýlí ti, kteří se domnívají, že se tímto zvedne zájem o NP, tudíž přijde více turistů. Všeobecně se ví, že ve 33 zemích Evropy je 38O NP. Do těchto NP lákají turisty CK, přesto je zájem dosti slabý a většina NP je hodně zajímavá.
O, co slibují úředníci MŽP Obecním úřadům jsou jenom sliby úředníků, kteří jsou za to placeni. A po dalších volbách, ať vyhraje kdokoliv tam budou jiní pracovníci, kteří tyto sliby nebudou brát vážně, nebude totiž z čeho dávat. Proto pevně věřím, že Parlament ČR zřízení NPK neschválí a bude podporovat to, co po staletí dobře funguje.


Reagovat
vloženo: 05.03.2010 23:52     vložil: Ludvík Reagovat 
Re: Pozvánka na seminář LESNICKÝ PARK KŘIVOKLÁTSKO - ÚZEMÍ PRO PŘÍRODU I PRO LIDI
A jéje, to bude pěknej lesáckej greenwashing.

Milí lesníci, když vám jde tolik o tu péči o les, tak místonezávazného lesoparku s volnými pravidly podporujte NÁRODNÍ park Křivoklátsko.

Jinak to vypadá, že vám jde jako vždycky ... jen o prachy.
vloženo: 16.02.2010 06:08     vložil: Ondřej K. Reagovat 
zobrazit všechny příspěvky

EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist