Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Co dnes projedná vláda

30.11.2009  |  220× přečteno      vytisknout článek

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná v pondělí 30. listopadu 2009 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání s rozpravou:

6.    
Návrh tezí strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR    
č.j. 1597/09 - bod 30 schůze vlády 16.11.2009    
Předkládá: ministr životního prostředí    

7.    
Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2008    
č.j. 1646/09    
Předkládá: ministr životního prostředí

10.    
Návrh na sjednání Statutu zakládajícího Mezinárodní agenturu pro obnovitelnou energii (dále jen "Statut" a "IRENA")    
č.j. 1645/09    
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

K projednání bez rozpravy:

15.    
Návrh na přijetí změn příloh Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků    
č.j. 1639/09    
Předkládají: ministr životního prostředí a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí    

16.    
Návrh na obeslání 15. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a 5. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (7. - 18. prosince 2009, Kodaň, Dánsko)    
č.j. 1637/09    
Předkládají: ministr životního prostředí a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

20.    
Žádost Města Třeboň o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a), § 34 odst. 1 písm. b) a § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Třeboňsko, PR Novořecké močály, PR Výtopa Rožmberka, NPR Stará řeka a NPR Velký a Malý Tisý, a to pro použití chemického prostředku VectoBac 12 AS k regulaci larev komárů    
č.j. 1592/09 - bod 31 schůze vlády 23.11.2009    
Předkládá: ministr životního prostředí    

21.    
Přírodní rezervace (PR) Maštale - umístění dvounápravové mobilní buňky na p.č. 629/4 v k.ú. Zderaz, žadatel František Rompotl, Zderaz č.p. 113, 539 44 Proseč    
č.j. 1630/09    
Předkládá: ministr životního prostředí    

22.    
Žádost Rybářství Třeboň a.s. o povolení výjimky podle § 43 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek národních přírodních rezervací, přírodních rezervací a národních přírodních památek v CHKO Třeboňsko pro rybářské hospodaření na rybnících v maloplošných zvláště chráněných územích    
č.j. 1631/09    
Předkládá: ministr životního prostředí    

23.    
CHKO Kokořínsko, Přírodní rezervace (PR) Kokořínský důl - umístění nové stavby rodinného domu na pozemku KN p.č. 578 v k.ú. Olešno, žadatel Milan Javanský, Nerudova 463, 276 01 Mělník    
č.j. 1632/09    
Předkládá: ministr životního prostředí    

24.    
Žádost p. Daniela Waclawka o povolení výjimky podle § 43 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Mionší za účelem vstupu pro fotografování    
č.j. 1633/09    
Předkládá: ministr životního prostředí    

25.    
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 29 písm. a), d) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a to za účelem pokračování realizace projektu "Revitalizace Bohdanečského rybníka, sekce VI-VIII" na území Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník    
č.j. 1647/09    
Předkládá: ministr životního prostředí    

26.    
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 35 odst. 2 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Národní přírodní památky Váté písky pro umístění stavby "R 305.1 repeater (opakovač) Bzenec"    
č.j. 1648/09    
Předkládá: ministr životního prostředí    

27.    
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 2 písm. a) a § 29 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to za účelem realizace stavby lávky pro pěší přes Metuji na území Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály a I. zóny CHKO Broumovsko    
č.j. 1649/09    
Předkládá: ministr životního prostředí    

28.    
Povolení výjimky podle § 43 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a přírodních rezervací ke vstupu, vjezdu a provádění výzkumných a monitorovacích prací v územích zařazených do Databanky přirozených lesů    
č.j. 1650/09    
Předkládá: ministr životního prostředí    

29.    
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 29 písm. a), d), i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to za účelem výzkumné botanické činnosti na území Národní přírodní rezervace Čertoryje    
č.j. 1651/09    
Předkládá: ministr životního prostředí    

30.    
Žádost Ing. Pavla Petra, bytem Hamry 83, 539 01 Hlinsko, o změnu platnosti usnesení vlády č. 704 ze dne 9.6.2008, o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze zákazů uvedených v § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) tohoto zákona, a to v souvislosti se stavbou MVE2 ve variantě 5 v k.ú. Hamry a k.ú. Blatno u Hlinska    
č.j. 1654/09    
Předkládá: ministr životního prostředí    

31.    
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava podle § 43 a § 16, odst. 1, písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro Magistrát města Plzně vjezd na účelovou komunikaci Horská Kvilda - Výhledy za účelem umožnění přístupu k objektu, údržby a zásobování objektu čp. 9    
č.j. 1655/09    
Předkládá: ministr životního prostředí    

32.    
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava a CHKO Šumava dle § 43, § 16, odst. 1, písm. d) a § 26, odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro obchodní firmu David Keliš za účelem zajištění náhradní přepravy při výlukách na železničních tratích    
č.j. 1656/09    
Předkládá: ministr životního prostředí    

33.    
Přírodní rezervace (PR) Rašeliniště Kaliště - uložení kanalizačního řadu Obce Jihlávka, žadatel Obec Jihlávka, 588 51 Batelov    
č.j. 1657/09    
Předkládá: ministr životního prostředí    

34.    
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Šumava podle § 43 a § 26, odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích za účelem provádění výzkumu v rámci diplomové práce    
č.j. 1658/09    
Předkládá: ministr životního prostředí    

35.    
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43, § 16, odst. 1, písm. d) zákona 114/1992 Sb. pro Učební středisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Richterovy Boudy, a to pro vjezd motorovými vozidly na území Krkonošského národního parku za účelem zásobování školícího střediska a dopravy do zaměstnání    
č.j. 1659/09    
Předkládá: ministr životního prostředí    

36.    
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43, § 16, odst. 1, písm. d) zákona 114/1992 Sb. pro Marii Dědkovou, Pitkovická 92, Čestlice, a to pro vjezd motorovými vozidly na území Krkonošského národního parku za účelem údržby a zásobování nemovitosti a příjezdu k rekreačnímu zařízení    
č.j. 1660/09    
Předkládá: ministr životního prostředí    

37.    
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43, § 16, odst. 1, písm. d) zákona 114/1992 Sb. Lukáše Malínského, Sluneční náměstí 2588/14, Praha 5, a to pro vjezd motorovými vozidly na území Krkonošského národního parku za účelem údržby a zásobování nemovitosti    
č.j. 1661/09    
Předkládá: ministr životního prostředí    

38.    
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 16 odst. 2 písm. b), § 26 odst. 1 písm. c) a i), § 29 písm. d) a i) a § 34 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a přírodních rezervací za účelem provádění studia hmyzu z čeledi Cerophytidae, Elateridae, Lissomidae, Melsidae a Throscidae    
č.j. 1662/09    
Předkládá: ministr životního prostředí    

39.    
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm. a) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, a to pro stavbu "Silnice III/50736: Brumov - Návojná" v úsecích zasahujících do I. zóny CHKO    
č.j. 1663/09    
Předkládá: ministr životního prostředí    

40.    
Povolení výjimky podle § 43 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Žebračka a Národní přírodní památky Šipka    
č.j. 1664/09    
Předkládá: ministr životního prostředí    

41.    
Žádost manželů Medkových o povolení výjimky podle § 43 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Koda    
č.j. 1665/09    
Předkládá: ministr životního prostředí    

42.    
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Lednické rybníky, konkrétně ze zákazu hospodařit způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, a to za účelem přikrmování rybí obsádky    
č.j. 1666/09    
Předkládá: ministr životního prostředí    

43.    
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 34 odst. 1 písm. e) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Přírodní rezervace Galovské lúky za účelem provádění faunistického průzkumu motýlů výzkumu entomogamie vstavačovitých; Přírodní rezervace V Podolánkách za účelem provádění faunistického průzkumu motýlů a Přírodní rezrvace Plané loučky za účelem provádění faunistického průzkumu rodů Jepice (Epheremoptera) a Vážky (Odonata)    
č.j. 1667/09    
Předkládá: ministr životního prostředí    

44.    
Povolení výjimky podle § 43 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Koda    
č.j. 1668/09    
Předkládá: ministr životního prostředí    

45.    
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Poodří, NPR Polanská Niva, PR Bartošovický luh, PR Polanský les, PR Bařiny a PP Meandry Staré Odry uvedených v ustanovení § 26 odst.3 písm.a), v §29 písm. d), v §34 odst.1 písm.b) a v §36 odst.2 zákona pro ČSOP Salamandr, za účelem potlačení invazních rostlin    
č.j. 1669/09    
Předkládá: ministr životního prostředí    

46.    
Přírodní rezervace (PR) Údolí Brtnice - stavba nového venkovního vedení VN v k.ú. Přímělkov a připojení hradu Rokštýn a sousedních objektů k síti elektrické energie, žadatel ELEON, s.r.o., Bílý Kámen 58, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou na základě zmocnění společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice    
č.j. 1670/09    
Předkládá: ministr životního prostředí    

47.    
Źádost spol. Hyalit s.r.o. o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP Šumava uvedených v § 16, odst. 1, písm.e) zákona č. 114/1992 Sb., za účelem uspořádání hromadné akce " Výstup na Zhůří proti kouření" na území NP Šumava    
č.j. 1671/09    
Předkládá: ministr životního prostředí    

48.    
Žádost České pošty, s.p. o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP a CHKO Šumava uvedených v § 16 odst. 1 písm.d) a § 26 odst. 1 písm.c) zákona č. 114/1992 Sb., za účelem vjezdu pěti motorových vozidel na účelové komunikace na území NP a CHKO Šumava    
č.j. 1672/09    
Předkládá: ministr životního prostředí    

49.    
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 29 písm. d), i) a § 34 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a to za účelem výzkumu listonoha jarního ve vybraných maloplošných zvláště chráněných územích    
č.j. 1673/09    
Předkládá: ministr životního prostředí    

50.    
Přírodní rezervace (PR) Niva Doubravy - stavba rybníka na pozemcích p.č. 718/1 až 718/5 v k.ú, Sobíňov, žadatel Český rybářský svaz, místní organizace Krucemburk, pan Aleš Málek, předseda,bytem 582 62 Sobíňov 176    
č.j. 1674/09    
Předkládá: ministr životního prostředí    

51.    
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy uvedených v ustanovení § 26, odst.2, písm.a) zákona pro paní Marcelu Sázavovou, předsedkyni sdružení Svazek obcí Studnice, Hamry, Vortová, za účelem stavby "Odkanalizování obcí Hamry, Studnice, Vortová" v CHKO Žďárské vrchy    
č.j. 1675/09    
Předkládá: ministr životního prostředí    

Pro informaci:

3.    
Zpráva o plnění indikativního cíle výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů za rok 2008    
č.j. 1616/09    
Předkládají: ministři průmyslu a obchodu a životního prostředí a předseda Energetického regulačního úřadu


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
RENARDS dotační, s.r.o.
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist