zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výkladový slovník environmentálních výrazů


Životní prostředí

Anglický ekvivalent: environment

Pro pojem životní prostředí existuje několik definic. Nejznámější z nich jsou:

1) definice dynamická od norského profesora Wika, přijatá na konferenci UNESCO v Paříži v roce 1967:

"životní prostředí je ta část světa, se kterou je živý organismus ve stálé interakci, to znamená, kterou používá, mění a které se musí přizpůsobovat",

2) definice tbiliská přijatá na konferenci v Tbilisi v roce 1979:

"životní prostředí je systém složený z přírodních, umělých a sociálních složek materiálního světa, jež jsou, anebo mohou být s uvažovaným organismem ve stálé interakci",

3) definice uvedená v našem zákoně č. 17/1992 Sb., o životním prostředí:

"vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména: ovzduší, voda, horniny, půda, organismy. ekosystémy a energie",

4) definice uvedená v normě ČSN EN ISO 14001:

"prostředí, ve kterém organizace provozuje svou činnost a zahrnující ovzduší, vodu, půdu, přírodní zdroje, rostliny a živočichy, lidi a jejich vzájemné vztahy".


Literatura:

  • Remtová, K.: Strategie podniku v péči o životní prostředí, Dobrovolné nástroje, VŠE Praha 2006, ISBN 80-245-1086-3
  • Reichholf, J.: Životní prostředí, Ekologie lidských sídel, Ikar Praha 1999, ISBN 80-7202-503-1
  • Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
  • ČSN EN ISO 14001:2005 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem k použití

 Další výrazy
« Životní cyklus výrobku
Životnost výrobku »


Nové články
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí