zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zájem o malé střešní elektrárny a bateriové systémy prudce roste, potvrzují to aktuální statistiky MŽP

26.09.2017
Energie
Solární energie
Zájem o malé fotovoltaické instalace na střechách domů v Česku roste, pomáhají tomu dotace z programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Jednoznačně to vyplývá ze statistiky, které nám včera poskytli zástupci Ministerstva životního prostředí. V rámci nové podoblasti podpory C.3.7 - FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem >= 4 000 kWh?rok-1, pro kterou byl příjem žádostí zahájen 4. 9. 2017, bylo již k 18. 9. 2017 podáno 23 žádostí, říká Jan Kříž, náměstek MŽP pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojůNáměstek Kříž vystoupí dne 26. října na konferenci Smart Energy Forum 2017 v Praze, kde poskytne ve své přednášce aktuální informace o novinkách v dotačním programu NZÚ.SN: Program Nová zelená úsporám (NZÚ) jednoznačně přispěl k rozvoji obnovitelných zdrojů energie (OZE), a to zejména v segmentu instalací střešních fotovoltaických elektráren (FVE) a také hybridních fotovoltaických elektráren (HFVE), které jsou vybaveny akumulací. Od září 2017 se NZÚ zaměřila více právě na podporu akumulace energie, na které nabízí až 150 000 Kč jako dotaci pro HFVE. Jaké přínosy vidíte ve vyšší podpoře pro akumulaci energie? Již přicházejí první žádosti o zvýšenou dotaci?Úvodem mi dovolte navrhnout, abychom zde hovořili spíše než o fotovoltaických elektrárnách (FVE), které si každý představuje jako výrobny elektřiny zásobující další odběratele, spíše o fotovoltaických systémech (FVS), které jsou z našeho pohledu svou strukturou a možností využití komplexnější. V programu NZÚ tedy podporujeme FVS v širokém spektru realizací, vždy však s požadavkem na maximální možné využití vyrobené elektřiny v místě spotřeby. Preferujeme FVS bez dominantních přetoků vyrobené elektřiny do distribuční soustavy (DS), kdy podmiňujeme využití elektřiny v místě výroby z více než 70 %. Jedná se tak o FVS propojené s DS, případně se systémem akumulace elektřiny a rovněž podporujeme FVS pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem bez připojení k DS.Vyšší podpora FVS s akumulací elektřiny umožní podpořit systémy, které využívají výhody akumulace jako takové a umožní odběrateli efektivnější využití FVS. Akumulovaná energie je spotřebována v optimální denní či noční době pro domácnost, kdy je již výroba elektřiny z FVS nedostatečná nebo nulová.Zájem postupně narůstá, což dokumentuje tabulka aktivních žádostí 3. Výzvy pro RD (nejsou zahrnuté zrušené žádosti a žádosti s ukončenou administrací):Oblast podpory Aktivní žádosti Stav k 31. 12. 2016 1. 1. - 18. 9. 2017 Početopatření Podpora[Kč] Početopatření Podpora[Kč]C.3.3 - FVS pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem 145 5 039 655 99 3 486 666C.3.4 - FVS bez akumul. el. energie s tepel. využitím přebytků a celk. využitelným ziskem >= 1 700 kWh?rok-1 241 13 473 203 333 18 554 903C.3.5 - FVS s akumulací el. energie a celkovým využitelným ziskem >= 1 700 kWh?rok-1 15 1 057 000 32 2 281 253C.3.6 - FVS s akumulací el. energie a celkovým využitelným ziskem >= 3 000 kWh?rok-1 141 14 383 900 159 16 124 677C.3.7 - FVS s akumulací el. energie a celkovým využitelným ziskem >= 4 000 kWh?rok-1 0 0 23 3 480 000Celkem 542 33 953 758 646 43 927 499V rámci nové podoblasti podpory C.3.7 - FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem >= 4 000 kWh?rok-1, pro kterou byl příjem žádostí zahájen 4. 9. 2017, bylo již k 18. 9. 2017 podáno 23 žádostí.SN: V rámci změn v NZÚ, které platí od září, lze získat až 40tisícový bonus za kombinaci s kotlíkovou dotací se zateplením domů. Můžete konkrétně vysvětlit, na co se tento bonus vztahuje?Dotační bonus je možné poskytnout žadatelům, kterým je poskytnuta podpora na výměnu nevyhovujícího kotle na tuhá paliva v rámci 67. výzvy Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí z programu OPŽP 2014-2020, prioritní osa 2, specifický cíl 2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek (tzv. 2. vlna kotlíkových dotací) a rovněž podpora na zateplení rodinného domu nebo instalaci solárního systému z programu NZÚ. Obě opatření musí být realizována ve stejném objektu. Bonus se nepo?skytuje k předchozím výzvám a vlnám programu tzv. kotlíkových dotací.Dotační bonus nelze poskytnout opakovaně na stejný objekt. Pokud je žádáno o podporu současně na podporovaná opatření v podoblastech podpory A a C.3, dotační bonusy se nesčítají. Žadateli bude přiznán vyšší z možných bonusů.Konkrétní výše bonusů je uvedena v tabulce: SN: NZÚ byla vyhlášena na podzim 2015. Kolik žádosti jste dosud kladně vyřídili a jaký objem dotací byl poskytnut do 30. 6. 2017? O který z jednotlivých dotačních programů je největší zájem?Program NZÚ navazuje na předchozí programy Zelená úsporám a Nová zelená úsporám 2013 a byl připravován již od roku 2013. Program Nová zelená úsporám byl pak vyhlášen v lednu 2014. Doposud proběhly tři výzvy:1. Výzva RD příjem žádostí od 1. 4. - 31. 12. 20142. Výzva RD příjem žádostí od 15. 5. - 15. 7. 20151. Výzva BD příjem žádostí od 15. 5. - 31. 10. 2015V současnosti jsou pro RD a BD otevřeny 3 výzvy3. Výzva RD příjem žádostí od 22. 10. 2015 - (kontinuální)2. Výzva BD příjem žádostí od 15. 03. 2016 - (kontinuální)3. Výzva BD pasiv vyhlášení 21. 11. 2016, příjem žádostí od 9. 1. 2017Přehled administrace žádostí programu NZÚ k 30. 6. 2017 je uveden v tabulkách:Aktivní žádosti - nejsou zahrnuté zrušené žádosti a žádosti s ukončenou administracíMůžeme konstatovat, že u aktivních žádostí ve 3. Výzvě pro RD byl k 30. 6. 2017 největší zájem o podporu v rámci oblasti A - Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (celkem 7 360 investičních opatření u aktivních žádostí za 1,8 mld. Kč). Následuje oblast podpory C - Efektivní využití zdrojů energie, ve které bylo evidováno 5 284 investičních opatření za 295 mil. Kč a v oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností bylo aktivních 631 investičních opatření za 239 mil. Kč.SN: Z průzkumu trhu víme, že se letos díky NZU postaví přes 1 500 nových malých FVE a několik stovek HFVE. Jaký byl zájem o dotace Oblast podpory C.3.4, C.3.5 a C.3.6 - fotovoltaické systémy a akumulaci za období leden - červen 2017?V uvedeném období leden až červen 2017 je v podoblastech podpory C.3.4 až C.3.6 zájem následující (jedná se o aktivní žádosti, tzn. nejsou zde zahrnuté zrušené žádosti a žádosti s ukončenou administrací):Oblast podpory Aktivní žádosti 1. 1. - 30. 6. 2017 Početopatření Podpora[Kč]C.3.4 - FVS bez akumulace el. energie s tepelným využitím přebytků a celk. využitelným ziskem >= 1 700 kWh?rok-1 218 12 152 019C.3.5 - FVS s akumulací el. energie a celkovým využitelným ziskem >= 1 700 kWh?rok-1 18 1 273 253C.3.6 - FVS s akumulací el. energie a celkovým využitelným ziskem >= 3 000 kWh?rok-1 118 11 972 557Celkem 35425 397 829SN: V Německu nebo Skandinávii je zcela běžné, že stát kromě investiční nebo provozní podpory nabízí majitelům malých OZE nefinanční bonusy, ke kterým patří například snížené sazby DPH na instalace OZE nebo slevy z daní z nemovitosti. Dokážete si představit, že by se podobná opatření měly také rozběhnout v České republice jako doplněk NZÚ?Jistou nefinanční podporu lze spatřit v možnosti provozovat zdroje do 10 kWp bez nutnosti licence, kterou vítáme a je významným stimulem nárůstu FV instalací. Další podporou může být např. net - metering, i když v ČR zatím není rozšířený. Otázka daňového zvýhodnění by měla směřovat spíše na Ministerstvo financí.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?
Další zprávy z internetu
Další články
Chystané akce
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí