zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nová vláda musí vylepšit podporu úspor energie

13.12.2017
Energie
Solární energie
Šance pro budovy zhodnotila aktuálně běžící programy podpory úspor energie, které jsou v gesci tří různých ministerstev, aby mohla vydat doporučení pro novou vládu. Efektivní nastavení podpůrných programů pro úspory energie by mělo být pro nově sestavenou vládu jednou z priorit. Již nyní přinášejí do stavebnictví okolo 25 mld. ročně, jejich potenciál je však ještě dvou a půl násobně vyšší.Rozhodující je efektivita Je důležité si uvědomit, že jejich úspěšnost by neměla být hodnocena pouze podle rychlosti čerpání evropských či jiných zdrojů, ale zejména od jejich efektivity a tedy celkových investic, které v ekonomice, především ve stavebnictví, vyvolají," sdělil Petr Holub z Šance pro budovy, aliance významných oborových asociací podporujících energeticky úsporné stavebnictví.Nyní je také čas začít připravovat doplnění dotační podpory tzv. finančními nástroji. Hospodářství České republiky vykazuje rychlý růst, proto lze očekávat, že v rámci kohezní politiky již v příštím víceletém období nebudeme disponovat tak štědrou alokací jako doposud. České programy na jednu vynaloženou korunu vybudí 3 koruny celkové investice, v Německu je tento podíl 1 ku 18. Postupně se k této hodnotě můžeme blížit. Zde by měla hrát svoji úlohu Českomoravská záruční a rozvojová banka přetransformovaná na Národní rozvojovou banku, sdělil Petr Holub, ředitel aliance Šance pro budovy.Zhodnocení a doporučení pro stávající programy podporyOperační program Životní prostředí (OPŽP) spadající pod Ministerstvo životního prostředí podporuje energeticky úsporné renovace veřejných budov. V minulém roce proběhla úprava podmínek a podpora je nyní odstupňovaná podle dosaženého energetického standardu, takže motivuje ke kvalitnějším renovacím. Výzva je vyhlášena jako průběžná, nevytváří tedy jednorázový tlak na žadatele, ani administrátory. Vedle toho podporuje i výstavbu nových veřejných budov v energeticky pasivním standardu. I při dotaci na úrovni zhruba 40 %, tedy nižší, než v minulém období, kdy byla průměrně 60%, je o podporu zájem a v roce 2017 byly podány žádosti za zhruba 3,5 mld. Kč podpory. Celkové vybuzené investice ve stavebnictví tedy budou přes 8 mld. Kč. Výzva na podporu novostaveb veřejných budov v pasivním standardu je otevřena až do roku 2019.Hodnocení: Dobře běžící program vytvářející předvídatelné a stabilní prostředí pro žadatele i realizační firmy. Není třeba jej upravovat.Nová zelená úsporám (NZÚ) spadající pod Ministerstvo životního prostředí podporuje realizaci úspor energie v rodinných domech a bytových domech na území Prahy. Již v roce 2015 nastala kvalitativní změna a místo vyhlašování výzev byl otevřen průběžný příjem žádostí, což umožňuje vlastníkům rodinnných domů dobře plánovat svou renovaci. Ti se mohou rozhodovat podle toho, kdy jejich dům již skutečně potřebuje opravu nebo kdy naspoří dostatečné prostředky a ne podle státem určeného harmonogramu výzev. Dobré je, že největší objem žádostí jde do druhé úrovně kvality renovace, kdy domy spoří více než 50 % energie. Roční čerpání je na úrovni 2 mld. Kč s vybuzenými celkovými investicemi asi 6 mld. Kč. Program také za poslední tři roky podpořil výstavbu 1800 novostaveb v pasivním energetickém standardu. Od roku 2009, kdy byl spuštěna původní Zelená úsporám, bylo již podpořeno na 115 tisíc projektů.Hodnocení: Dobře nastavený program. Svým záběrem co se týče finanční alokace a podpořených projektů je ve střední a východní Evropě zcela unikátní. Průběžný příjem žádostí, nízká administrativa a stabilní podmínky vytváří potřebnou důvěru žadatelů.Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu podporuje úspory energie v podnikatelském sektoru, včetně renovací budov. Program se zpočátku potýkal se špatně nastavenými kritérii hodnocení, které neumožňovaly podporu projektů na kvalitní renovaci budov. Nicméně ve výzvě z roku 2017 již byly podmínky vhodně přenastaveny. Příjem žádostí ve výzvě však byl z ne zcela jasných důvodů přerušen, ale po tlaku profesních svazů byla ihned vyhlášena navazující výzva. Důvěře podniků nepřispívá ani neprůkazné hodnocení hospodárnosti projektů. Výzva na podporu novostaveb v pasivním standardu byla vyhlášena pouze na čtyři měsíce, to je řádově kratší doba, než činí běžná přípravná fáze výstavby. Ve výzvách v roce 2017 se předpokládá příjem žádostí za zhruba 4 mld. Kč a celkové vybuzené investice na úrovni 8 mld. Kč.Hodnocení a doporučení: Program má již dobře nastavena kritéria hodnocení, bohužel jeho reputaci škodí neplánované uzavírání a znovuotevírání příjmu žádostí a také nejasné hodnocení hospodárnosti projektů. Jak v oblasti úspor energie ve stávajících provozech a budovách, tak pro novostavby v pasivním standardu doporučujeme vyhlásit dlouhodobou výzvu s průběžným příjmem žádostí.Integrovaný regionální operační program (IROP) řízený Ministerstvem pro místní rozvoj podporuje úspory energie v bytových domech mimo Prahu. Jeho podmínky jsou dobře nastaveny a podpora odstupňována podle kvality renovace. Problémem byla vysoká administrativní zátěž, nastavená shodně pro město stavějící stadion a pro tříčlenný výbor SVJ potkávající se v kočárkárně bytového domu jednou za čtvrt roku. K významné úpravě administrativních nároků došlo na jaře 2017, nicméně správci bytových domů často tuto informaci ještě nemají. Druhým problémem je chybějící kapacita pracovníků administrujícího Centra regionální rozvoje pro poskytování poradenství žadatelům. Třetím pak neexistence metodického návodu pro zhodnocení dosaženého energetického standardu. Výsledkem jsou méně kvalitní renovace a zhruba dvakrát vyšší potřeba veřejných prostředků na renovaci bytového domu, než je u programu Nová zelená úsporám v Praze. Čerpání ve výzvě za rok 2017 činí zhruba 1,9 mld. Kč s celkovou předpokládanou vybuzenou investicí pod 5 mld. Kč.Zhodnocení a doporučení: Tento program se potýkal a doposud potýká s největšími problémy. Administativní podmínky a procesy jsou nastaveny pro celý IROP stejně a neberou v úvahu specifika a nízkou kapacitu žadatelů v této oblati pro přípravu projektů. Doporučujeme další výrazné zjednodušení administrativních procesů a přístupu pracovníků CRR k žadatelům. Dále je třeba přijmout jasné metodické prostředí pro hodnocení energetických kritérií předkládaných projektů.Doporučení pro období po roce 2020Mozaika českých programů podpory úspor energie je sice kompletní, ale potřebných dílků je v ní hodně (viz tabulka zde). Programy jsou v gesci tří vládních resortů a hlavního města Prahy. Projekty přitom připravuje stejná skupina projektantů a energetických specialistů, každý má však svá specifika.Při přípravě rámce pro období po 2020 bude nutné tyto programy koncentrovat. Pro administraci podpory renovací rodinných domů, bytových domů a veřejných budov na celém území ČR a výstavby nových budov v pasivním energetickém standardu má největší kapacitu resort životního prostředí. Státní fond životního prostředí má zaběhnutý systém hodnocení projektů a poradenství pro žadatele.Úspory energie v podnikatelském sektoru, které se řídí jinými ekonomickými pravidly, mají své logické místo na resortu průmyslu a obchodu, vyhlašovaná podpora však musí být průběžná.Vzhledem k očekávané menší alokaci prostředků z evropských fondů a také kvůli ekonomické návratnosti energeticky úsporných renovací budov, bude důležitá příprava finančních nástrojů na doplnění dotační podpory. S tou je třeba začít nyní tak, aby byly nástroje plně funkční již v roce 2020. Pro každý segment budov je vhodný jiný, na míru připravený typ. Ve zvýšené míře mají být využívány garance za komerční úvěry, v některých případech podřízené úvěry. Důležité je, aby nevytlačovaly, ale naopak doplňovaly a získávaly dostupné komerční financování.Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo přes Českomoravskou záruční a rozvojovou banku programy Energ a Úspory energie, které podřízenými úvěry, garancí a dotací na projektovou přípravu vhodně doplňují dotační financování. Dalším vhodným nástrojem může být státní garance za komerční renovační úvěry pro rodinné domy na před- a spolu-financování dotace z programu Nová zelená úsporám. Se státní garancí by mohly být poskytovány za podmínek blížících se těm u hypoték, ale bez zástavy nemovitosti.Využití Českomoravské záruční a rozvojové banky pro centrální správu finančních nástrojů pro úspory energie se jeví jako nejvhodnější možnost.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?
Další zprávy z internetu
Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí