zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nové priority Babišovy vlády: Zjednodušení podmínek pro malé výrobce elektrické energie z OZE a kontrola překompenzace solárních elektráren

19.12.2017
Energie
Solární energie
Včera schválila vláda Andreje Babiše návrh programového prohlášení vlády České republiky (PPV) a pověřila premiéra jednáním o tomto návrhu se sněmovními stranami. Součástí PPV je mimo jiné návrh na usnadnění provozování malých obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu. Vláda se take vůbec poprvé oficiálně vyjádřila k problematice kontroly překompenzace podpory pro solární elektrárny.Lithium jako vládní priorita V rámci PPV se vláda zavazuje v oblasti průmyslu a energetiky podporovat využití moderních digitálních technologií. Investiční pobídky poskytne vláda pouze ve výjimečných a odůvodněných případech projektům s vysokou přidanou hodnotou.Vláda hodlá důsledně hájit vlastnické, ekonomické a environmentální zájmy státu při využívání ložisek nerostných surovin České republiky, především strategických surovin. Prověříme možnost těžby a zpracování lithia prostřednictvím státního podniku DIAMO. Posoudíme závaznost memoranda o těžbě lithia," píše se v PPV.Cílem vlády je, aby maximální efekt z těžby všech nerostných surovin zůstal v rukou státu. V tomto smyslu neprodleně vláda navrhuje úpravu Surovinové strategie České republiky a následně také příslušné legislativy, především horní zákon a geologický zákon. Vláda hodlá zvážit zvýšení poplatků za těžbu některých druhů nerostných surovin tak, aby odpovídaly měnícím se podmínkám na trhu a co nejvyššímu efektu pro stát. Priority v energetické politiceV oblasti energetiky je pro vládu zásadní prioritou zajištění energetické bezpečnosti, soběstačnosti, ohleduplnosti k životnímu prostředí a konkurenceschopné a sociálně únosné ceny energií. Výroba elektrické energie bude zajištěna mixem zdrojů založeným na rostoucím podílu jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů, a naopak postupném poklesu výroby v uhelných elektrárnách. Vláda zahájí přípravu výstavby nových jaderných bloků v potřebných termínech a výstavbu hlubinného trvalého úložiště radioaktivního odpadu. Jednou z vládních priorit bude podpora snižování energetické náročnosti veřejných i soukromých budov - zateplování, využívání energeticky účinných technologií a spotřebičů, decentrální obnovitelné zdroje, chytré energetické projekty, jako jsou chytré regiony, chytrá města, chytré sítě a inteligentní domácnosti.Podpora decentrální energetice Babišovu vládá je potřeba ocenit za návrh na zjednodušení podmínek pro drobné výrobce elektrické energie z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu. V této souvislosti se dá očekávat, že vláda bude reagovat na návrh nové legislativy EU, která v rámci Zimního energetického balíčku zavádí mnohem liberálnější pravidla pro ,,domácí" výrobu energie z OZE a akumulaci.,,Zjednodušení pravidel v energetice by mělo umožnit více domácnostem nebo firmám vyrábět elektřinu, skladovat ji, dodávat do veřejné sítě nebo dalším odběratelům bez toho, aby jim stát účtoval neadekvátní poplatky a daně nebo aby na ně uvaloval přílišnou byrokratickou zátěž," říká právnička Frank Bold Laura Haiselová. Nová pravidla by podle ní mohla otevřít i řadu podnikatelských příležitostí. ,,Vlastník obchodního centra nebo průmyslového areálu bude moci osadit střechy solárními panely a vyrobenou elektřinu dodávat jednotlivým nájemníkům, popřípadě jim umožnit, aby se sami stali výrobci, a propojit celý areál do jednoho energetického společenství. Každá ze zúčastněných firem by mohla ročně vyrobit až 500 MWh energie i bez licence na obchod s elektřinou. Další příležitosti budou ve vytváření nástrojů pro správu takto decentralizované výroby a akumulace," vysvětluje Laura Haiselová dopad změny pravidel. U nových obnovitelných zdrojů hodlá vláda podporovat především lokální výrobu elektrické energie nebo tepla s co největší spotřebou nebo akumulací v místě výroby, tedy bez dalších provozních dotací. Kontrola překompenzace solárních elektrárenV rámci PPV vláda oznámila, že provede analýzu překompenzací zejména větších solárních elektráren s cílem snížit neúnosně vysoké platby za stávající obnovitelné zdroje."Lenka Kovačovská, náměstkyně ministra a průmyslu a obchodu před necelými dvěmi týdny prohlásila, že ministerstvo průmyslu pracuje na příslušné novele. Novela umožní regulovat tok peněz k majitelům příliš ziskových obnovitelných zdrojů. Samotné kontroly mají být v příštím roce a zaměří se hlavně na firmy, jež čerpaly investiční i provozní dotaci.MPO znění novely dokončuje, přičemž maximální povolená výše vnitřního výnosového procenta (IRR) za celou dobu poskytování podpory. Vládou přijatý návrh počítá s IRR ve výši 10,6 % pro palivové OZE (biomasa, bioplyn) a 8,4 % pro nepalivové OZE (vítr, slunce, voda). Tento princip odráží údajná zvýšená rizika spojená se složitějšími technologiemi spalujícími paliva v porovnání s těmi, které palivo ke své výrobě nepotřebují. Kdostanovené IRR překročí, bude za vyrobenou elektřinu dostávat méně.Kontrola v případech, kdy investor čerpal výhradně provozní podporu, bude pouze namátková. V případě většiny solárních elektráren v Česku se problémy nečekají. Nadměrný zisk, kterého dosahovali majitelé velkých fotovoltaických parků, již dříve odsála vládou uvalená srážková (tzv. solární) daň.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?
Další zprávy z internetu
Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí