zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Evropa ohlásila přechod na zelenou energetiku, která pokryje 80 % spotřeby

21.12.2018
Energie
Solární energie
Evropská komise na počátku prosince 2018 přijala strategickou dlouhodobou prosperující, moderní, konkurenceschopnou vizi neutrální klimatické ekonomiky do roku 2050. V podstatě se jedná o plán přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. Jde o zásadní příspěvek EU k plnění klimatických cílů Pařížské mezinárodní dohody o snižování emisí.Nová strategieStrategie označovaná jako Čistá planeta pro všechny ukazuje, jakým způsobem může Evropa vést na cestě ke klimatické neutralitě za pomoci reálných technologických řešení, posilování práv občanů a sjednocováním klíčových činností v oblastech jako jsou průmyslová politika, financování, nebo výzkum, informovala komise. Tento přechod může být proveden při zajištění sociální spravedlnosti.Na základě výzvy Evropské rady z března tohoto roku, sdělila komise svou vizi klimaticky neutrální budoucnosti. Při té počítá se všemi politickými stranami Evropské unie. Vize přesně naplňuje dohody zapsané v Pařížské dohodě z roku 2015, tedy udržet vzrůst teplot oproti předindustriální době pod 2 °C a pokračovat v úsilí snížit toto zvýšení pod 1,5 °C.Při úsilí stát se klimaticky neutrální ekonomikou sdělila Evropská komise, že bude vyžadována společná práce v sedmi oblastech. Oblastmi jsou: Efektivita energetiky, zavedení obnovitelných zdrojů energie, čistá, bezpečná a propojitelná mobilita, konkurenceschopný průmysl a kruhová ekonomika, infrastruktura a propojení, biohospodářství a přírodní zdroje uhlíku, zachytávání a ukládání uhlíku s cílem řešit nadměrné emise.Komise dodala, že pozvala Evropskou radu, parlament, výbor regionů a hospodářský a sociální výbor, aby projednali tuto strategii. Dodala, že ministři všech příslušných formací by měli uspořádat rozšířené politické debaty o příspěvku svých politických oblastí k celé vizi ještě před zasedáním Evropské komise v rumunském Sibiu, které se má konat v květnu 2019. Evropská unie by se měla snažit přijmout a předložit ambiciózní strategii rámcové dohody Organizaci Spojených Národů do začátku roku 2020, jak požaduje Pařížská dohoda.80% elektřiny z obnovitelných zdrojů energie"I při spuštění nové strategie bude evropský energetický systém potřebovat dekarbonizaci", sdělil Komisař pro klimatické činnosti a Energetiku, Miguel Arias Canete.Do roku 2050 má být 80 % elektřiny vyráběno pomocí obnovitelných zdrojů energie. Společně s jadernou energií budou tyto zdroje páteří bez uhlíkového energetického systému Evropy," uvedl Canete.V současnosti 128 jaderných energetických reaktorů (s celkovým výkonem 119 GW elektrických), provozovaných ve 14 z 28 členských zemí Evropské unie vyrábějí asi jednu čtvrtinu elektřiny produkované v celé Evropské Unii. Jaderná energetika nyní zajišťuje 53 % evropské bez uhlíkové energie.Eurokomisař Canete dodal: S tímto plánem bude Evropa první na světě, kdo bude disponovat hlavně bez uhlíkovou energetikou do roku 2050. Naše strategická vize je výsledkem rozšířených vědeckých a ekonomických analýz, jakož i zpětné vazby od zúčastněných akcionářů a občanů.Příchod neutrálního klimatu je potřebný, možný a v zájmu Evropy. Je potřeba naplnit dlouhodobé teplotní cíle Pařížské dohody. Se stávajícími technologiemi, které mají být nasazeny v nejbližší době, je možné tuto akci provést. V zájmu Evropy je ukončit závislost na importu fosilních paliv a investovat do smysluplných zlepšení každodenních životů Evropanů, doplnil Canete.Co je obsahem nového plánu Evropské komise?o Postupný odchod od využívání fosilních paliv v prospěch obnovitelných zdrojů energieo Snižování spotřeby fosilních paliv přinese pozitivní efekty v úspoře nákladů v podobě škod na zdraví Evropanů. Přechod na čistou ekonomiku sníží předčasná úmrtí způsobená jemnými prachovými částicemi o více než 40 % a zdravotní škody o přibližně 200 miliard eur ročně.o Více než 80 % evropské elektřiny bude pocházet z obnovitelných zdrojů. Využití obnovitelných zdrojů přispěje významně k posílení energetické nezávislosti Evropy.o Dekarbonizace evropské ekonomiky se neobejde bez posílení elektrifikace, která současně přestavuje příležitost pro evropské firmy na úrovni zhruba 1,3 biliónů eur. o Posílení role aktivních spotřebitelů energie a energetických komunit. Výroba čisté energie bude více v rukou spotřebitelů.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?
Další zprávy z internetu
Další články
Chystané akce
Dům techniky Pardubice, spol. s r.o.
26
3. 2019
26.3.2019 - Seminář, školení
Pardubice, Dům techniky
UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ
26
3. 2019
26.3.2019 - Seminář, školení
Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác
28
3. 2019
28.3.2019 - Seminář, školení
Praha
Český spolek pro péči o životní prostředí
28
3. 2019
28.3.2019 - Seminář, školení
Praha, budova MŽP
28
3. 2019
28.3.2019 - Konference
Ostrava, Clarion Congress Hotel
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí