zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

MPO vypsalo výběrové řízení na místo člena Rady Energetického regulačního úřadu

24.06.2019
Energie
Solární energie
Ministr průmyslu a obchodu dne 21. června 2019 výběrové řízení na člena Rady Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Řádné funkční období člena Rady začne dnem 1. srpna 2019 a končí dnem 31. července 2024.Doplnění Rady ERÚMinistr průmyslu a obchodu v souladu s ustanovením § 17b zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění, předkládá vládě ČR návrh na jmenování členů Rady Energetického regulačního úřadu.V čele Energetického regulačního úřadu je Rada Energetického regulačního úřadu (dále jen Rada), která má pět členů. Jeden z členů Rady je předsedou Rady. Předseda řídí činnost Rady, v jeho nepřítomnosti řídí její činnost jím pověřený člen Rady. Členy Rady a jejího předsedu jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu.Sídlem Energetického regulačního úřadu je Jihlava; další pracoviště Energetického regulačního úřadu jsou dislokována v Praze a v Ostravě.Řádné funkční období člena Rady začne dnem 1. srpna 2019 a končí dnem 31. července 2024.Působnost členů Rady je dána zákonem č. 458/2000 Sb. a zahrnuje zejména:a) schvalování1. plánu činnosti Energetického regulačního úřadu,2. návrhu rozpočtu Energetického regulačního úřadu a závěrečný účet Energetického regulačního úřadu,3. jednacího řádu Rady, organizační, spisový a podpisový řád Energetického regulačního úřadu,4. zprávy o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu,5. návrhů prováděcích právních předpisů,6. návrhů zásad cenové regulace,7. návrhů cenových rozhodnutí,b) rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím vydaným Energetickým regulačním úřadem,c) jmenování členů rozkladové komise.Požadavky a předpoklady pro výkon funkce člena Rady, které musí žadatel podle energetického zákona splňovat:Člen Rady musí být občanem České republiky a musí být plně svéprávný a bezúhonný. K dalším požadavkům patří nejméně 7-letá praxe v oboru energetiky, z toho alespoň 3 roky v řídící nebo vedoucí funkci. Za praxi v oboru energetiky se považuje trvalá činnost ve výrobě, přenosu, přepravě, distribuci, rozvodu či dodávce elektřiny, plynu nebo tepla, činnost v oblasti obchodu s elektřinou, plynem nebo teplem nebo činnost v orgánech státní správy a operátora trhu v těchto oborech.Výběrového řízení se může účastnit žadatel o členství v Radě, který své podklady doručí Ministerstvu průmyslu a obchodu ve lhůtě do 4. července 2019. Další informace naleznete na webu MPO.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?
Další zprávy z internetu
Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí