zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nová vize Evropské komise ve směřování odpadového a obalového hospodářství

07.07.2014
Odpady
Nová vize Evropské komise ve směřování odpadového a obalového hospodářství

Evropská komise před pár hodinami zveřejnila koncepci strategie nakládání s odpady a obaly a jejich využívání jako zdroje a náhrady primárních surovin ve výhledu na 15 let. na tomto odkazu

Navržené nové cíle v oblasti odpadů a obalů, o kterých se bude diskutovat na úrovni členských států v následujících měsících, vedou k podstatným změnám především v rámcové směrnici o odpadech, směrnici o skládkách odpadů a směrnici o obalech a obalových odpadech. na tomto odkazu

Dosažení nových cílů v oblasti odpadů by, podle Komise, mohlo vytvořit 580 000 nových pracovních míst ve srovnání se současným stavem a současně zvýšit konkurenceschopnost Evropy a snížit poptávku po nákladných a vzácných zdrojích.

Návrhy rovněž znamenají snížení dopadů na životní prostředí a snížení emisí skleníkových plynů. Podle plánů Komise mají Evropané do roku 2030 recyklovat 70 % komunálního odpadu a 80 % obalového odpadu. Od roku 2025 má být ukládání recyklovatelného odpadu - zejména plastů, papíru, kovů, skla a biologicky rozložitelného odpadu - na skládky zakázáno. Zahrnut je rovněž cíl pro snížení množství odpadků v mořích, spolu s cíli pro omezení plýtvání potravinami nebo zajištění plné sledovatelnosti nebezpečných odpadů.

Ministerstvo životního prostředí povede s Evropskou komisí dialog a na základě dosavadních zkušeností zaujme k výhledu stanovisko a pozice, které projedná se všemi zainteresovanými subjekty na poli odpadů a obalů. "Chceme v souladu s navrženým Plánem odpadového hospodářství ČR a Programem předcházení vzniku odpadů v ČR umožnit všem společnostem, svazům a asociacím vyjádřit se k návrhu Komise. Pracovní skupiny pro přípravu nové odpadové legislativy na ministerstvu tak paralelně zapojíme do diskuse nejen o konstrukci zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností, ale i do přípravy evropské legislativy," ujišťuje Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů. na tomto odkazu

Úvodní prezentace Komise všem státům Evropské unie o představě dosažení vyšších cílů recyklace a přechodu na udržitelně rostoucí "oběhové hospodářství" proběhne i za účasti České republiky příští týden v Bruselu. Výstupy z jednání budou komunikovány odborné veřejnosti prostřednictvím Sekce technické ochrany životního prostředí, kterou vede Berenika Peštová, náměstkyně ministra životního prostředí, nebo přímo odborem odpadů.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí