zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

ČOV Bořanovice může inspirovat i jiné obce

29.07.2014
Čištění odpadních vod
Urbánní ekologie
ČOV Bořanovice může inspirovat i jiné obce

Letos v prosinci má skončit testovací provoz nové čistírny odpadních vod (ČOV) v Bořanovicích (okr. Praha-východ). Díky tomu, že nové vedení obce nechalo původní projekt přepracovat a vypsalo výběrové řízení na nového dodavatele, ušetřilo 2,9 mil. Kč na investičních nákladech.

Výsledky komunálních voleb v roce 2010 vedly ke zvýšení odbornosti členů zastupitelstva obce a mj. i jeho stavebního výboru. Právě jeho člen, Ing. Tomáš Novák, dostal nově na starost již běžící projekt čistírny odpadních vod. Zjistil, že původní projekt byl z hlediska kapacity navržen v rozporu s etapizací území v platném územním plánu, že chybí logika zajištění funkčnosti stávající ČOV během nové výstavby. Objekt nové čistírny byl navíc umístěn přímo za jediný vjezd na pozemek, takže zbývající plocha za ním by zůstala nevyužita pro případnou další funci.

Kromě toho výběrové řízení na dodavatele bylo vyhlášeno v rozporu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, což konstatovala i kontrola provedená Středočeským krajem. I přes toto pochybení obec krátce před komunálními volbami v roce 2010 uzavřela smlouvu o dílo s vítězným uchazečem. Protože však nesplnil ani úvodní smluvní podmínku smlouvy a nepředložil prováděcí bankovní záruky, nové vedení obce mu smlouvu mohlo vcelku snadno vypovědět.

ZMĚNY, KTERÉ POMOHLY

Hned poté obec vypsala řádné výběrové řízení na projektového manažera projektu, v němž uspěla společnost TCPS, s. r. o., pro kterou jsme jako hlavní subdodavatel zajišťovali kompletní řízení přípravné fáze projektu až do výběru nového generálního dodavatele. Zajistili jsme např. úpravu návrhu umožňující provoz staré čistírny při výstavbě 1. etapy nové ČOV a rovněž návrh umožňující etapizaci nárůstu kapacity ČOV tak, aby pracovala z pohledu nákladů efektivně již v první etapě.

Umístěním hlavních objektů nad úroveň terénu jsme dosáhli velkých úspor investičních nákladů. Předchozí projekt byl situován na cizí pozemky bez ošetření vztahu k nim a naopak nevyužíval pozemky obce kvůli zcela chybějícímu úvodnímu rozboru majetkových vztahů v území.

Jakmile byly všechny uvedené nedostatky odstraněny a ujasnily se další postupy, jak investici zefektivnit, pomohli jsme obci pořídit kvalitní projektovou dokumentaci a získat za zhruba 15 měsíců od zahájení našeho působení veškerá platná povolení. Následovala naše činnost při tvorbě kvalitní smluvní dokumentace umožňující dílo uskutečnit bez víceprací, typických pro municipální investice, a bez přelévání části investičních nákladů do nákladů provozních. To se nakonec ukázalo být jedním z klíčů k efektivnímu výsledku projektu.

PŘÍMÁ ÚSPORA NÁKLADŮ I DALŠÍ PŘÍNOSY ZVOLENÉHO ŘEŠENÍ

Následná výstavba probíhala hladce, bez komplikací a bez neočekávaných víceprací, v rozsahu a ceně tak, jak je upravovala smlouva. Již z prvních odebraných vzorků vypouštěné vody v rámci zkušebního provozu je zřejmé, že nová ČOV funguje podle očekávání. Potvrzuje to i přibližně 10% nárůst množství kalů, které původní čistírna nebyla schopna likvidovat.

Při tomto procesu obec uspořila na vlastních stavebních pracích ve srovnání s původní smlouvou více než 40 % nákladů stavby. Původní rozpočet stavby totiž počítal s náklady za 14,6 mil. Kč, po provedených změnách projektu náklady klesly na 11,2 mil. Kč. Po započtení nákladů vedení projektu, služeb technického dozoru investora (TDI), právních služeb, nového projektu a průzkumů, jejichž hodnota činila celkem 1,7 mil. Kč, tj. standardních 15 % ze stavebních nákladů, obec stále dosáhla přímé úspory téměř 2,9 mil. Kč.

Tato úspora byla ještě umocněna nepřerušením provozu staré čistírny po dobu výstavby nové, získáním nového pozemku na budoucí možnou výstavbu sběrného dvora a zajištěním efektivnější etapizovatelné a provozně úspornější technologie.

ČOV Bořanovice je jedním z příkladů, jak profesionální příprava projektu a kvalifikované vedení investičních odborů municipalit výrazně ovlivňují efektivitu investování obcí a měst. Právě projekty tohoto druhu se stávají standardem pro investice na státní a municipální úrovni.


AUTOR: JAN HORČIČKA
EDIFICE construction & consulting, s. r. o.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
22
1. 2021
22.1.2021 - Seminář, školení
Pardubice
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí