zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Čištění odpadních vod

Vodovody a kanalizace České republiky 2016
Publikace Ministerstva zemědělství prezentuje vývoj oboru vodovodů a kanalizací a přináší údaje převážně ekonomického charakteru včetně vlivu rozsahu infrastrukturního majetku provozovaného jedním provozovatelem na efektivitu provozování. Rok vydání: 2017 ...
28. listopadu 2017
Vodovody a kanalizace České republiky 2016
Články z tisku
Chystané akce
Vodní zdroje Ekomonitor
6
2. 2018
6-7.2.2018 - Konference
hotel DAP, Praha
Zpravodajství z internetu
11. prosince 2017
11:00 50 let česko-polské spolupráce ve vodním stavitelství [Vodohospodářské technicko-ekonomické informace]
11:00 Předpokládaná plavba římských lodí z Carnunta do Mušova - I [Vodohospodářské technicko-ekonomické informace]
11:00 Odvádění a čištění odpadních vod v Moldavsku - současný stav a perspektivy [Vodohospodářské technicko-ekonomické informace]
11:00 Rozhovor s odborníky na téma ochranných pásem vodních zdrojů [Vodohospodářské technicko-ekonomické informace]
11:00 Stanovení úrovně dna vodních děl z historických projektových dokumentací [Vodohospodářské technicko-ekonomické informace]
Naši partneři
Složky životního prostředí