zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Průběh revize referenčního dokumentu o BAT (BREF) Velká spalovací zařízení - Česká iniciativa Domácí paliva

22.07.2014
Energie
Ovzduší
Firemní ekologie
IPPC
Průběh revize referenčního dokumentu o BAT (BREF) Velká spalovací zařízení - Česká iniciativa Domácí paliva

Ve dnech 17. až 18. června 2014 proběhlo v Seville ve Španělsku neformální jednání k partikulárním problémům, které se řeší v rámci revize referenčního dokumentu o BAT (BREF) "Velká spalovací zařízení" (z angl. Large Combustion Plants).

Začátkem roku 2014 vzniklo v rámci revize referenčního dokumentu o BAT (BREF) "Velká spalovací zařízení" celkem 9 národních iniciativ, které se vždy zaměřily na regionální, případně odvětvovou problematiku týkající se velkých spalovacích zdrojů. Česká republika na výše zmíněném jednání prezentovala iniciativu, která se týká nastavení podmínek pro spalování lignitu v Závěrech o BAT (z angl. Best Available Techniques). Tuto iniciativu v Seville podpořili také někteří zástupci EU (např. Polsko, Řecko). Bylo deklarováno, že je nutné zabývat se podmínkami spalování nejen lignitu, ale i tzv. "domácími palivy", tedy palivy, které jsou součástí palivové základny jednotlivých států EU a které mohou mít rozdílné vlastnosti (složení, výhřevnost), je tedy nutné toto zohlednit při revizi dokumentu o nejlepších dostupných technikách.

Mezi další iniciativy, případně prezentované problémové okruhy, které by mohly mít dopad na nastavení podmínek provozu u jednotlivých spalovacích zařízení v České republice spadaly např.: problematika vztahu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích a referenčního dokumentu o BAT (BREF) "Velká spalovací zařízení", dále problematika energetické účinnosti v rámci Závěrů o BAT a v neposlední řadě problematika krátkodobých emisních průměrů při spalování procesních plynů u výroby železa a oceli.

Ze závěru jednání vyplynulo, že jednotlivé prezentované problémové okruhy budou dále rozpracovávány, budou sbírána a analyzována další data a toto vše se promítne do revidovaného referenčního dokumentu o BAT (BREF) "Velká spalovací zařízení".

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí