zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Doporučení SOVAK ČR k problematice kontroly kvality plynných paliv

21.08.2014
Ovzduší
Čištění odpadních vod
Doporučení SOVAK ČR k problematice kontroly kvality plynných paliv

podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vyhlášky č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a metodických pokynů MŽP k povolování bioplynových stanic a ke kalovému hospodářství čistíren odpadních vod a odpovědi MŽP na dotaz na povinnost měření kvality bioplynu

SOVAK ČR zastává výklad legislativy, související s vývinem kalového plynu na ČOV v tom smyslu, že využití kalového plynu k energetickým účelům na ČOV není uváděním paliva na trh a na provozovatele ČOV se tak nevztahují povinnosti kontroly kvality bioplynu dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 415/2012 Sb. za předpokladu, že se nezmění výrazně charakter přitékajících odpadních vod či funkce vlastní ČOV. Jazykový a logický výklad ustanovení § 16 odst. 1 zák. č. 201/2012 Sb. jednoznačně uvádí u termínu uvádění na trh, že se jedná o regulaci trhu a nikoliv samoregulaci výrobce paliv. Sdružení SOVAK ČR tak považuje požadavky na měření kvalitu kalového plynu, který lze chápat jako meziprodukt výroby elektrické nebo tepelné energie, za účelový a nepřípustně rozšiřující požadavky na kanalizaci pro veřejnou potřebu a specificky čistírny odpadních vod, vzhledem k tomu, že ochrana ovzduší je zajištěna emisními limity pro vyjmenované stacionární zdroje.

Celé stanovisko SOVAK ČR zde

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí