zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jak je to u nás s čistírenskými kaly?

23.10.2014
Odpady
Čištění odpadních vod
Šlendryján
Jak je to u nás s čistírenskými kaly?

Přílohy  dokumentují  snahu objasnit  nakládání  s čitírenským kalem  v ČR a zjednat alespoň trochu nápravu...

Obrázek o situaci si jistě uděláte sami. Přeposlaný materiál je plně k dispozici a byl bych rád pokud by došlo k zveřejnění tohoto příběhu. Možná, že to k něčemu bude.
Jen krátce na úvod.
Čistirenský kal ( dále jen jako kal ) je nezbytným produktem při čištění odpadních vod. Produkuje ho nutně každá čistírna odpadních vod ( dále jen ČOV ). Kal se skládá zjednodušene ze zahuštěných nečistot ve vodě. Obsahuje proto v řadě případů mnoho látek z nichž je řada nebezpečných pro životní prostředí. ( POPs, PPCPs atd..)
Produkce v ČR cca 1 000 000 tun / rok. Je odborníky v oboru celkem uznáváno, že cca 1/3 tohoto množství prostě někde zmizí se zbytkem se zacházi "zajímavě". Tj, máte tady doslova černé skládky s množstvím 300 000tun odpadu ročně. A to nebeme brát v potaz nakládání s tím oststním, což je také ve velké míře nelegální
Nakládání s čistírenským kalem je v principu stejné jako s jakým koliv odpadem. Známe pouze 3 metody nakládání s odpadem.
a) skládkování ...............v ČR zakázáno od roku 2005
b) recyklace ( materálové využití ) ..........u kalu především použití na zemědělské půdě, v řadě zemí EU silně omezeno či regulováno, či přímo zakázáno, v ČR podléhá schválení, další možnost je kompost a to hlavně tvz. průmyslový, v případě kompostování celého množství kalu v ČR by vzniklo cca 4 až 10 milionu tun kompostů za rok...
c) spalování ( energetické využití ) ........ spoluspalování kalů je problematické a jedine specializované zařízení na kal jsem stavěl :-) v současné débě mimo provoz a i kdyby bylo nemá na celkové množství kalu přiliš velký vliv. cca je určeno pro eqv. cca 100 000 obyvatel.
Jak je výše uvedeno skládkování je zakázáno viz. příloha a to od roku 2005. Kontrolou na dodržováním zákazu je pověřen ČIŽP. Tak jsem se zeptal ČIŽPu jak to tedy je s kalem. První odpověď viz příloha přišla až po urgenci a na druhý pokus, první dotaz na ČIŽP se prostě někde ztratil. Další dotaz na logicky ČIŽP nasledoval. Odpověď kde ČIŽP vysvětluje proč nemůže konat, i když se vesele skládkuje dál je také v příloze. Protože jediná istance ke které se lze dále odvolat je ministr životního prostředí, nezbylo nic jiného než počkat až se vládní krize přežene a nastoupí řádná vláda. Následoval dopis ministru životního prostředí. S pomocí kanceláře veřejného ochránce práv dorazila se zpožděním odpověď od samotného ministra ŽP. To už komentovat nebudu.
Nicméně by bylo asi vhodné dodat. Technologie spalování kalů existuje a je v ruzných zemích ve větší či menší míře uplatňována. Např. ve švýcarsku je 100 % kalu je spalováno. V ČR se technologie spalování kalů začala řešit v rámci státního úkolu již přibližne od roku 1965. Jsou k dipozici špičkové technologie, které by mohly být i vývozním artiklem, např do Německa které razantně zpřísnilo legislativu nakládání s kaly.


Odpověď ČIŽP 1

Odpověď ČIŽP 2

Odpověď MŽP 1

Odpověď MŽP 2

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí