zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Povodí Odry začalo na Odře s odstraňováním migračních překážek

31.10.2014
Příroda
Voda
Povodí Odry začalo na Odře s odstraňováním migračních překážek

Státní podnik Povodí Odry zahájil v těchto dnech výstavbu rybochodu na jezu Lhotka a zprůchodnění stupňů na řece Odře podél Polaneckého lesa. Obě stavební akce budou hrazeny z Operačního programu Životní prostředí a celková hodnota nákladů bude 48,5 milionu Kč. Realizace obou projektů bude dokončena do října příštího roku.

Výstavba rybochodu na jezu Lhotka - II. etapa

Díky této stavbě bude zajištěna migrace co nejširšího spektra vodních živočichů proti toku řeky Odry při překonání spádu vytvořeným vzdouváním na jezu Lhotka. ,,Rybochod bude proveden jako obtokové otevřené koryto s příčnými obtékanými kamennými přehrážkami a jeho délka bude 185 metrů. Bude tvořen třemi částmi, a to vstupním železobetonovým objektem, otevřeným úsekem a výstupním železobetonovým objektem. Na výstupním objektu bude stavidlový uzávěr pro regulaci průtoku v rybochodu," vysvětluje investiční ředitel státního podniku Povodí Odry Miroslav Janoviak a upřesňuje, že vábící efekt rybochodu bude zlepšen tzv. difuzorem - potrubím DN 200 mm s vyústní tryskou. Stavební náklady na tuto akci jsou 30,5 milionu Kč.

Zprůchodnění stupňů na Odře podél Polaneckého lesa

Cílem této stavby je zprůchodnění tří stávajících balvanitých skluzů vodním organismům. ,,Jedná se především o rozebrání stávajících balvanitých skluzů a jejich přeskládání do určitého sklonu. Dále budou stabilizovány pravobřežní nátrže a jedna levobřežní nátrž. To vše přírodním způsobem. Například kotvení bude zajištěno pomocí dřevní hmoty, budou využity stávající kameny, zajištění paty bude realizováno pomocí haťoštěrkových válců," uvádí Janoviak. Celková cena stavební akce je 18 milionů Kč.

Státní podnik Povodí Odry patří v regionu mezi nejúspěšnější žadatele o poskytnutí dotačních prostředků z Operačního programu Životní prostředí. Jen na realizaci revitalizací vodních toků a rybochodů se mu podařilo získat zhruba 180 milionů Kč. Při realizaci stavebních akcí státní podnik dlouhodobě spolupracuje s Agenturou pro ochranu přírody a krajiny. Výsledkem je úspěšná realizace těchto projektů, které se následně významným způsobem podílejí na zvýšení kvality životního prostředí v našem regionu.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí