zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zelené fondy aneb Odpovědné investování

07.01.2015
Obecné
Zelené fondy aneb Odpovědné investování

Se sílícím důrazem na ochranu životního prostředí se zvyšuje také nabídka finančních produktů, které berou v potaz ekologii...

Oslovují lidi, jimž ochrana životního prostředí není lhostejná, nebo kteří to alespoň deklarují.

Takzvané zelené fondy se zaměřují na investice do akcií firem, které svou činností nepoškozují životní prostředí, případně mají ekologické cíle. Obecněji se označují jako sociálně odpovědné fondy (Social Responsability Investment - SRI). Jejich počátek nalezneme v křesťanském prostředí USA na počátku minulého století.Už tehdy si některé fondy vybíraly pro své investice konkrétní společnosti podle toho, zda se nevěnují >>hříšným<< věcem, jako je hazard, alkohol, cigarety, pornografie nebo zbraně. A už tehdy tyto fondy kladly také důraz na etické chování každé firmy vůči okolí i uvnitř sebe samé.

EKOLOGICKÉ ASPEKTY PRIORITOU

Odtud byl už jen malý krok k zájmu o ochranu životního prostředí a k ekologickým tématům. Jelikož jde o finanční produkty, jejich primárním úkolem je generovat zisk. I v tomto ohledu však zelené fondy mají smysl: Rozvoj environmentálních technologií, zařízení pro ochranu životního prostředí nebo využití alternativních energií v budoucnosti přinese (a ostatně již dnes přináší) zisky. Investovat do jejich rozvoje má proto smysl, navíc i se ziskem čistého svědomí pro investora.

V Evropské unii nyní podle odhadů funguje na 400 zelených fondů, na celém světě je jich dalších několik stovek. Etická omezení, která mají zabudována ve svých základech, určují, jaké akcie budou správci fondu vybírat pro investice. Vždy je však nutné zkoumat, zda deklarace správce fondu odpovídá pravdě. Přehledy akcií, do nichž zelený fond investoval, občas bývají - z pohledu ekologa - poněkud problematickým čtením. >>Zelený<< image fondu totiž někdy může být pouhým marketingovým nástrojem, který má přilákat klienty vnímavé vůči životnímu prostředí a má znaky tzv. greenwashingu (viz box).

Na druhou stranu, poptávka po zelených fondech zpětně podporuje snahu firem se >>zeleně<< prezentovat, případně přijímat opatření, která zvýší jejich hodnotu v těchto oblastech. Fond jako majitel části akcií firmy také může ovlivňovat její směřování a způsob managementu.

ZÁJEM UŽ I O ČESKÝ TRH

Také na našem trhu se již setkáváme s nabídkou zelených fondů. Jedním z nich je například fond Živé planety ČP Investu, jehož investiční strategie se řídí heslem >>Ať je Země místem pro život našich dětí<<. Portfolio fondu je podle jeho správců směřováno do oblastí ochrany klimatu, využívání alternativních zdrojů energií, recyklace, ochrany vod, bioproduktů, nových materiálů a nanotechnologií. Nalezneme v něm například vodohospodářské a odpadářské společnosti z USA, stejně jako španělského výrobce energie z obnovitelných zdrojů, irskou společnost pro energetické využití odpadů či třeba výrobce větrných elektráren ze Švédska. Jsou v něm i u nás známé společnosti SUEZ a VEOLIA. Kritéria, podle nichž si fond společnosti vybírá, nejsou jasná.

Společný fond rakouské Erste Bank a ekologické organizace WWF, nazvaný Investiční fond ESPA WWF Stock Umwelt, deklaruje, že investuje celosvětově do podniků v odvětví ochrany životního prostředí. Přitom stojí v popředí následující témata: úprava vod a zásobování vodou, recyklace a nakládání s odpady, obnovitelná energie, energetická účinnost a mobilita. V rámci spolupráce je například podporován program na ochranu vod WWF.

Mezi pěti nejvýznamnější podniky, jejichž akcie fond vlastní, je například společnost Shimano, vyrábějící vybavení pro cyklistiku a rybaření, a dále dodavatelé solárních systémů a větrných elektráren.

NOVÁ NABÍDKA

Nedávno vstoupil na český trh další ze zelených fondů s názvem Nova Green Energy (NGEF). Ten se orientuje na investice do energetiky s důrazem na obnovitelné zdroje a energetické využití odpadu.

Základním způsobem investice je přímý nákup podílových listů fondu, potřebný je však určitý stupeň klientské bonity. Minimální výše investice je zákonem stanovená na 125 tisíc eur (zhruba 3,4 mil. Kč). >>Mezi naše klienty patří banky, penzijní fondy, obchodníci s cennými papíry, jednáme s pojišťovnami a tzv. family offices (nadace spravující rodinné majetky) a 30 % z celkové velikosti fondu budou tvořit právě soukromí investoři, kterým poskytneme možnost podílet se na velmi zajímavém výnosu bez nutnosti mít vlastní elektrárnu,<< vyjmenovává předseda investiční komise NGEF Juraj Dvořák. Největším investorem a zároveň partnerem fondu je opět Erste Group Bank AG.

Fond hodlá mít akcie rozloženy v poměru 40 % fotovoltaiky, 25 % biomasy, 20 % vodních elektráren a zbytek ostatní (spalování odpadů). Diverzifikuje také regionálně - zájem má o Českou republiku, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko ad. Fond investuje převážně do malých projektů (většina elektráren v portfoliu má velikost 1 MW), které jsou zaběhlé, ověřené, které mají smluvně garantované vyšší ceny odběrů a působí ve stabilním prostředí.

>>Do roku 2020 bychom měli až 20 % energie vyrábět z ekologických zdrojů. Právě NGEF může být efektivním nástrojem pro podporu a urychlení výstavby dalších zelených elektráren, neboť nabízí východisko pro developery, kteří tyto projekty stavějí na "kšeft". Kupců s potřebnou hotovostí není mnoho,<< uvádí se v tiskové zprávě fondu.

V portfoliu fondu, které je dostupné na internetu, je uveden projekt čtyř solárních elektráren a tří bioplynových stanic na Slovensku a blíže neurčený počet >>střešních instalací<<.


Fondy SRI (Social Responsible Investments)

Podílové fondy, jejichž manažeři nesledují pouze ekonomické parametry, ale investují např. do společností, které podporují ochranu životního prostředí (zelené fondy). Nejsou přípustné alokace do tabákového průmyslu, zbrojařských koncernů nebo firem, které mají neekologickou výrobu, zaměstnávají děti apod.

ZDROJ: WIKIPEDIE

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí