zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář Jak dál v čištění odpadních vod v malých obcích

30.01.2015
Čištění odpadních vod
Urbánní ekologie
Pozvánka na seminář Jak dál v čištění odpadních vod v malých obcích

... aneb odpadní vody  po vyjití novely Vyhlášky 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích...

Seminář je určen pro pracovníky veřejné, státní správy a pro pracovníky projekčních kanceláří.

17.3.2015 - Praha, Konferenční centrum VŠCHT, Kolej Sázava, Chemická (Ekonomická) 952,
148 28
Praha 4 - Kunratice

Program semináře
08:30 - 09:00 hod. Prezence

9:00 - 11:00 Legislativní část
- Aktuální právní úprava stavebního zákona, vodního zákona, zákona o vodovodech a kanalizacích, správní řád.
- Základní instituty nového občanského zákoníku ve vztahu k povolování staveb vodních děl a to stavba jako součást pozemku, právo stavby, stavba na cizím pozemku.
- Proces povolování staveb vodních děl (kanalizace, studny), práva a povinnosti stavebníka a vodoprávních úřadů.

Lektor - JUDr. Alena Kliková, Ph.D., - právnická fakulta MU Brno, Katedra správní vědy a správního práva, členka Výkladové komise pro vodní právo MZe, členka pracovní komise pro veřejné právo I. Legislativní rady vlády.

11:00 - 11:30 Přestávka a občerstvení

11:30 - 12:30 Technická část
- Technologické tipy pro obce s ČOV i bez - intenzifikace ČOV, mechanického předčištění a kalové koncovky, využití stávajících objektů nevyhovujících ČOV a menší komunální ČOV v modulárních betonových kontejnerech.

Lektor - Ing. Ondřej Unčovský - ASIO, spol. s r.o, specialista na řešení a výstavbu ČOV v obcích.

12:30-13:30 Pohled obce
- Zajímavá řešení čištění odpadních vod, návaznost na dotace a PRVKÚK.
- Konkrétní případy - pro obce do 2000 EO (centrální a decentrální čištění OV, možné kombinace).

Lektor - Ing. Roman Sládek, ProVenkov, spol. s r.o., dlouholetý zastupitel a starosta města o 10 000 obyvatelích, poradce v oblasti dotací.

Závazná přihláška (ke stažení zde)
V případě naplnění kapacit sálu si pořadatel vyhrazuje možnost odmítnutí přihlášky nebo změny místa přednášek.

Cena: 1 000Kč vč. DPH
Platba převodem na účet (číslo účtu: 2502440101/2600 - jako variabilní symbol prosím uvádějte
IČO vaší organizace).

PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ
Odeslat poštou nebo emailem, nejpozději však do 5-ti dnů před termínem.

Semináře pořádá:
ASIO, spol. s r.o.
Kšírova 552/45, 619 00 Brno
IČ: 48910848

Organizační garant:
Vratislav Cibula
Tel.: +420 548 428 109
E-mail: asio@asio.cz, www.asio.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí