zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Povodí Moravy: Čím se zabývá vodohospodářský dispečink?

27.02.2015
Voda
Povodí  Moravy: Čím se zabývá vodohospodářský dispečink?

Vodohospodářský dispečink je hlavním řídícím, organizačním a koordinačním centrem. Zajišťuje dispečerské řízení Dyjskosvratecké vodohospodářské soustavy a ostatních vodních děl ve správě Povodí Moravy, s.p.

Sleduje a vyhodnocuje vodní stavy, průtoky, hladiny vody v nádržích, srážky, teploty, zásoby sněhu aj. Na tocích a vodních dílech, řídí účelné hospodaření s vodou, zajišťuje operativní a předepsané řízení manipulací s vodou a odběrů povrchové vody z nádrží a zdrží.

Zajišťuje zpracování manipulačních řádů, havarijních plánů, krizové řízení státního podniku. Zajišťuje činnost mezinárodního poplachového centra České republiky pro pohotovostní poplachový varovný systém (AEWS) zemí v povodí Dunaje. Provádí vyjadřovací činnost k manipulačním řádům cizích vodních děl, havarijním plánům, povodňovým plánům a k dalším dokumentům.

Nejen pro činnost hlásné povodňové služby dispečink provozuje a zajišťuje servis monitorovacích stanic na tocích a přehradách, jejichž data se objevují na internetu.

Účastní se hlásné a povodňové služby, podává informace povodňovým orgánům, spolupracuje s ČHMÚ při provádění předpovědní povodňové služby, informuje o nebezpečí a průběhu povodně povodňový orgán obce s rozšířenou působností, krajů, ČHMÚ, Hasičský záchranný soubor ČR a oznamuje nebezpečí zvláštních povodní.

V problematice povodní a protipovodňové ochrany dále provádí školení účastníků před povodněmi, účastní se různých jednání v rámci ochrany před povodněmi. Vydává odborná stanoviska k povodňovým plánům, spolupracuje na určení stupňů povodňové aktivity v hlásných profilech atd.

ZDROJ:Povodí Moravy, s.p.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí