zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 - 2016

28.08.2015
BOZP
Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 - 2016

Národní akční program BOZP pro období 2015 - 2016 je realizačním dokumentem Národní politiky BOZP.

Ta stanoví základní priority a cíle v oblasti BOZP a ukládá Radě vlády pro BOZP jejich rozpracování do konkrétních krátkodobých a střednědobých úkolů, včetně stanovení termínů a odpovědnosti za jejich splnění. Současně Rada vlády průběžně plnění stanovených úkolů sleduje, vyhodnocuje a aktualizuje podle vývoje a potřeb v oblasti BOZP. Národní akční program BOZP pro období 2015 - 2016 úzce navazuje na program předchozího období let 2013 - 2014. Ten stanovil prioritní opatření, mezi něž především patří dlouhodobě očekávané řešení problematiky úrazového pojištění a s ním spojená řada nástrojů k celkovému zkvalitnění úrovně BOZP, související motivace, podpora prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce, vzdělávání, výzkumu a osvěty, samozřejmě za předpokladu zajištění financování této oblasti především z prostředků úrazového pojištění. Do aktuálního Národního akčního programu BOZP se již promítá i část opatření ze Strategického rámce pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014 - 2020.

Národní akční program pro období 2015 - 2016 je rozvržen do sedmi základních priorit:

I. Zavedení funkčního systému úrazového pojištění;

II. Zajištění financování oblasti BOZP;

III. Prevence pracovních rizik;

IV. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a studentů;

V. Rehabilitace osob po pracovním úrazu a nemoci z povolání;

VI. Vzdělávání specialistů v oblasti BOZP;

VII. Výzkum a vývoj.

Tímto dokumentem jsou vytvořeny základní předpoklady pro navázání užší spolupráce a prohloubení koordinace všech subjektů zúčastněných při řešení významných okruhů otázek v oblastech bezpečnosti práce, pracovních podmínek a pracovního prostředí. Národní akční program spolu s Radou vlády pro BOZP tvoří významný nástroj pro realizaci Národní politiky.

Zdroj: www.bozpinfo.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí