zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

BOZP

Chemické látky a směsi - povinnosti, BOZP a nejčastější přestupky
 Nakládání s chemickými látkami a směsmi má velký přesah do všech složek životního prostředí. Přímý vliv má zejména na nakládání s odpady (zařazování nebezpečných vlastností), ale zásadně se dotýká také ochrany vod, ovzduší nebo prevence závažných havárií...  Velmi významnou oblastí při...
27. června 2018
Chemické látky a směsi - povinnosti, BOZP a nejčastější přestupky
Články z tisku
Naši partneři
Složky životního prostředí