zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

BOZP

Expoziční scénář v otázkách a odpovědích
 Co je expoziční scénář? Expoziční scénář je soubor podmínek, který popisuje, jak je látka vyráběna nebo používána, a opatření nezbytná k omezení expozice člověka a ŽP. Definuje provozní podmínky a opatření k řízení rizik potřebné k zajištění bezpečného používání látky pro každou exponovanou...
28. srpna 2017
Expoziční scénář v otázkách a odpovědích
Články z tisku
Naši partneři
Složky životního prostředí