zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář INTERNÍ AUDITOR SYSTÉMU BOZP

20.08.2015
BOZP
Pozvánka na seminář INTERNÍ AUDITOR SYSTÉMU BOZP

Kurz je zaměřen na základní odbornou přípravu interních auditorů pro BOZP podle požadavků norem ČSN 18 001, ISO 19 011 a programu Bezpečný podnik.

Vážení přátelé

všechny podniky, které se rozhodly použít pro své řízen­í zavedení nějakého definovaného systému řízení (kvality, environmentál­ního manažerského systému EMS či EMAS, nebo systému BOZP) tím získávají významnou konkurenční výhodu. Nedílnou součástí zavede­ného funkčního systému řízení je i provádění interních auditů daného systému řízení (např. BOZP).

Správně provedený interní audit s\stému BOZP není nahodilou či náhodnou činností. Jde o systematický, dokumen­tovaný proces ověřování objektivně získávaných a vyhodnocovaných důkazů z činnosti podniku, který umožní určit, zda se systém řízení podniku chová tak, jak se od něho očekává, či zda má podnik ve svém vztahu k zajištění správných podmínek BOZP nedostatky a rezervy. Takový audit pak umožňuje predikovat i hodnotit vývoj rizik pro BOZP v čase.

Provádění interních auditů BOZP je meto­dicky usměrňováno několika normami a specifikacemi. Jde především o normu ČSN 18 001 - OHSAS, státní program ,,Bezpečný podnik" a normu ČSN EN ISO 19 011. Interní audity systémů BOZP vykonávají vlastní pracovníci podniku, u nichž musí být splněny některé základní kvalifikační podmínky. Jde především o nezávislost pracovníka - auditora na prověřova­ném procesu či organizační jednotce podniku a dále o jeho vybavení potřebnými znalostmi o metodice a pracovních postupech provádění auditů systému BOZP formou odborných výcviků.

Nabízený kurz je koncipován jako základní odborný výcvik Vašich zaměstnanců na provádění interních auditů systému BOZP ve Vašem podniku. S ohledem na společnou normu ISO 19 011 může být využit také jako rozšiřující odborný výcvik auditorů integrovaných systémů řízení (ja­kost + EMS + systém BOZP a další).

Na kurzu bude vyhrazen čas pro diskusi a konkrétní dotazy účastníků.

Písemné podkladové materiály k problematice auditů BOZP obdrží účastníci při prezenci a v průběhu kurzu.

Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

lektor kurzu:

Ing. Josef Marek, poradce pro systémy řízení, auditor a manažer IMS, odborně způsobilá osoba v prevenci rizik

PROGRAM KURZU

15. - 16. září 2015 (úterý - středa) - Praha 6

08.45 - 09.00 Registrace účastníků

09.00 - 12.30 Přednášky a cvičení

13.30 - 16.30 Přednášky a cvičení, test

Přestávky budou určovány operativně.

Kurz je zaměřen na základní odbornou přípravu interních auditorů pro BOZP podle požadavků norem ČSN 18 001, ISO 19 011 a programu Bezpečný podnik. Je určen především pracovníkům podniků, kteří budou zajišťovat systém BOZP - OHSAS (ČSN 18 001) či Bezpečný podnik ve své organizaci.

Pro členy podnikového managementu je tento kurz základní informací, seznamující s procesem zavádění systémů BOZP v podniku a jeho kontrolou - interním auditem celého systé­mu i jeho jednotlivých částí. Výklad bude zaměřen především na praxi provádění auditů BOZP na podnikové úrovni a na představení přínosů i rizik, které podniku z této činnosti vyplývají.

Obsah kurzu:

? metodika zavádění a provozování systémů BOZP v podniku a požadavky dle ČSN 18 001 - OHSAS a programu Bezpečný podnik;

? základní legislativa BOZP a povinnosti podniků z ní vyplývající v oblastech, vyžadovaných normou ČSN 18 001 (OHSAS) a programem Bezpečný podnik;

? obecné zásady provádění auditů systémů s přihlédnutím ke specifice OHSAS/Bezpečný podnik (dle ISO ČSN 19 011);

? metodika konkrétního provádění auditů BOZP (ISO 19 011), kvalifikační požadavky na auditory, audit dle požadavků Bezpečného podniku;

? praktické provádění auditů BOZP, plánová­ní auditu, stanovení jeho cílů a obsahu, získávání a vyhod­nocování výsledků auditu (kontrolní seznamy, dotazníky, výsledky průzkumů, zdroje dat atd.).

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

1. Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě vložného zašle­te obratem na adresu PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 nejpozději do 10. září 2015.

2. Cena kurzu:

Vložné za 1 osobu: ........................................ 4.250,- Kč Cena je stanovena jako smluvní.

7. Místo konání:

Prostory v objektu firmy ROYS s.r.o., Praha 6, Lužná 2a, 1. patro.

8. Doprava: metro trasa A, stanice nádraží Veleslavín a pak cca 10 minut pěšky (severně, pod výškovou budovu Shiran Tower) nebo autobusem 142. GPS souřadnice: 50°6'4.35"N, 14°20'36.794"E.

9. Ubytování a stravování s výjimkou občerstvení není zajišťo­váno. Na základě požadavku účastníka je možné zajis­tit rezervaci hotelového ubytování poblíž místa konání akce.

10. Pořadatel:

Ing. Josef Marek - PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 tel. a fax: 220 105 215, mobil 737 738 433,

e-mail: marek-proeko@volny.cz, www.marek-proeko.cz.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí