zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Odběry podzemní vody jednotlivými sektory v letech 2000 až 2014

29.09.2015
Voda
Odběry podzemní vody jednotlivými sektory v letech 2000 až 2014

Největší objem odběrů z podzemních zdrojů je využíván vodovody pro veřejnou potřebu jako zdroj pro výrobu pitné vody, a to z důvodu vyšší jakosti podzemních vod, a tím i nižší potřeby úprav.

V roce 2014 bylo 50,9 % pitné vody v ČR vyrobeno z podzemních zdrojů. Za účelem shromažďování, úpravy a rozvodů vody vodovody pro veřejnou potřebu je uskutečňováno celkově 36,5 % veškerých odběrů v ČR. Tyto odběry od roku 2000 poklesly o 25,5 %, což souvisí s celkovým snížením množství vyrobené vody, resp. snižováním ztrát vody a poklesem poptávky po pitné vodě způsobeným zaváděním šetrnějších technologií a úsporami v domácnostech a v průmyslu. Meziroční pokles oproti roku 2013 dosáhl 2,6 %.

Do roku 2001 byly evidovány odběry vody přesahující 15 000 m3 za rok nebo 1 250 m3 za měsíc. Od roku 2002 jsou evidovány odběry vody nad 6 000 m3 za rok nebo 500 m3 za měsíc, a to v souladu s § 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 10 vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci.

Zdroj: MZe, Povodí, s.p., VÚV T.G.M., v.v.i., ČSÚ

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí