zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů

01.10.2015
Odpady
BOZP
Zdraví
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví...

Citace: 240/2015 Sb. Částka: 99/2015 Sb.
Na straně (od-do): 2996 Rozeslána dne: 24. září 2015
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Datum přijetí: 18. září 2015 Datum účinnosti od: 1. října 2015
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 258/2000 Sb.
Předpis mění: 432/2003 Sb.


240


VYHLÁŠKA


ze dne 18. září 2015,


kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií,
limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu
pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem
a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 392/2005 Sb. a zákona č. 222/2006 Sb., k provedení § 37 odst. 1 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění vyhlášky č. 107/2013 Sb. a vyhlášky č. 181/2015 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 části 6 kapitole "Kategorie druhá" písm. c) se slova "a vynakládané svalové síly, které jsou pravidelnou součástí pracovní činnosti" zrušují, v písmenu b) bodu 1 a písmenu c) se slovo "práci" nahrazuje slovem "práce".

2. V příloze č. 1 části 6 kapitole "Kategorie třetí" odst. 1 se slova "písmenu b) bodu 1 a písmenu c)" nahrazují slovy "písmenu a), b) bodech 2 a 3 a písmenu d)".

Čl. II


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2015.

Ministr:
MUDr. Němeček, MBA, v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí