zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Novela vyhlášky č. 383/2001 Sb. k připomínkám

09.10.2015
Odpady
Legislativa
Novela vyhlášky č. 383/2001 Sb. k připomínkám

Dne 7.10.2015 zaslalo MŽP do vnějšího připomínkového řízení novelu vyhlášku č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Česká asociace odpadového hospodářství přiináší stručný přehled nejdůležitejších změn, které jsou obsaženy v textu návrhu novely vyhlášky.

Stručně k obsahu:

Navrhovaná novela především reaguje na tzv. infringementovou novelu zákona o odpadech (zákon č. 223/2015 Sb.), která vstoupila v účinnost 1. října 2015. Zejména se jedná o následující změny:

  • V oblasti sběru a výkupu kovových odpadů (rozšíření seznamu kovových odpadů, na které se vztahuje povinnost identifikace odpadů a osob a povinnost provádět pouze bezhotovostní platbu).
  • Navrhovány jsou úpravy v oblasti shromažďování nebezpečných odpadů v § 5 vyhlášky (na shromažďovacím prostředku nebezpečného odpadu bude muset být uvedeno katalogové číslo, kategorie a název shromažďovaného odpadu, ale již nikoliv jméno a příjmení osoby odpovědné za obsluhu a údržbu tohoto prostředku).
  • Novela reaguje na infringementovou novelou nově stanovenou povinnost provozovatelů skládek zasílat údaje o poplatcích za ukládání odpadů na skládky krajskému úřadu příslušnému podle místa skládky. Údaje o skládkách odpadů (tedy i údaje o poplatcích) mají být podle této novely ohlašovány v rámci ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady v nové tabulce na stávajícím listu tohoto hlášení. Upřesňují se požadavky na ohlašovaný údaj o kapacitě skládky.
  • S ohledem na skutečnost, že infringementová novela zákona o odpadech vypustila z povinnosti zpětného odběru minerální oleje, upravuje se v tomto směru i znění vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady.
  • V oblasti průběžné evidence (§ 21) se upřesňuje frekvence vedení evidence ("V případě, že při vzniku odpadů dojde k naplnění sběrového prostředku častěji než jednou měsíčně a tento odpad je předáván stejné oprávněné osobě, vede se průběžná evidence jednou měsíčně").
  • V návaznosti na nové znění § 40 zákona o odpadech, týkající se ohlašování přepravy nebezpečných odpadů, je nutné ve vyhlášce stanovit podobu a obsah ohlašovacího listu přepravy nebezpečných odpadů a obsah dokladu v listinné podobě přikládaného k zásilce nebezpečného odpadu.
  • Dále novela řeší v návaznosti na infingementovou novelu identifikační čísla zařízení (IČZ), která budou povinně používána při plnění evidenčních a ohlašovacích povinností. Novela vyhlášky tak řeší např. konkrétní způsob přidělování IČZ.
  • Z důvodu adaptace přímo použitelného předpius Evropské unie, který stanoví nebezpečné vlastnosti odpadů (Nařízení komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014) bude v praxi nezbytné změnit všechny existující identifikační listy nebezpečného odpadu.Proto se v příloze č. 3 se upravuje obsah identifikačního listu nebezpečného odpadu.
  • S ohledem na novou povinnost obcí každoročně ohlašovat údaje o obecním systému nakládání s komunálními odpady se do přílohy č. 20 doplňuje nový list č. 5.
  • V příloze č. 29 vyhlášky nově označování nebezpečných odpadů.

Navrhovaná účinnost: K 1. lednu 2016, s výjimkou bodů 34 a 50, které se týkají označování nebezpečných odpadů, které mají nabýt účinnosti dnem 1. prosince 2015.

Připomínky k této novele je možné na MŽP zaslat do 29.10.2015.

Ke stažení:

vyhláška: novela-383-2001---text.pdf [ 364.77 kB ]

důvodová zpráva: duvodovka-383-2001.pdf [ 247.45 kB ]

úplné znění: novela-383-2001-zneni-se-zmenami.pdf [ 660.83 kB ]

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí