zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Opatření minimalizující vliv stavby na povodňové průtoky

30.10.2015
Povodně
Opatření minimalizující vliv stavby na povodňové průtoky

Dotaz:

Lze zobecnit spojení uvedené v § 67 odst. 1 vodního zákona a říci, která opatření minimalizují vliv stavby na povodňové průtoky?

Odpověď:

V aktivní zóně záplavového území lze umisťovat, povolovat a provádět pouze stavby taxativně uvedené v § 67 odst. 1 vodního zákona, a to při současném splnění podmínky, že budou provedena opatření, která minimalizují vliv na povodňové průtoky.

Vhodnost konkrétních opatření minimalizujících vliv stavby na povodňové průtoky je třeba posuzovat ad hoc v rámci vedených správních řízení, v tomto ohledu nelze podat obecný výklad. Realizace stavby podle našeho názoru nicméně nesmí v prvé řadě ovlivnit rozsah stanovené aktivní zóny záplavového území a musí respektovat podmínky, které byly pro aktivní zónu záplavového území při jejím stanovení zakotveny.

Ovlivnění směru a rychlosti proudění i hloubek vody při povodňových průtocích stavbou by mělo být v rámci vedeného správního řízení zdokumentováno hydraulickým výpočtem a na jeho základě by měla být zvolena negativní vliv minimalizující opatření (ta mohou spočívat například ve změně tvaru stavby, zřízení ochranných usměrňujících hrázek apod.). V tomto kontextu je třeba také zdůraznit nutnost zapojení vlastníků opatřeními potenciálně dotčených nemovitostí do vedeného správního řízení.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí