zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Povodně

Nová výzva OPŽP 2014+ podpoří protipovodňová opatření
Státní podniky a příspěvkové organizace mohou vyčerpat z Operačního programu Životní prostředí až 250 milionů korun na zpracování podkladových analýz na státní a regionální úrovni...  Dotace získají i na zpracování podkladů pro stanovení záplavových území nebo na vybudování či modernizaci systémů...
10. ledna 2018
Nová výzva OPŽP 2014+ podpoří protipovodňová opatření
Články z tisku
Zpravodajství z internetu
11. prosince 2017
11:00 50 let česko-polské spolupráce ve vodním stavitelství [Vodohospodářské technicko-ekonomické informace]
11:00 Předpokládaná plavba římských lodí z Carnunta do Mušova - I [Vodohospodářské technicko-ekonomické informace]
11:00 Odvádění a čištění odpadních vod v Moldavsku - současný stav a perspektivy [Vodohospodářské technicko-ekonomické informace]
11:00 Rozhovor s odborníky na téma ochranných pásem vodních zdrojů [Vodohospodářské technicko-ekonomické informace]
11:00 Stanovení úrovně dna vodních děl z historických projektových dokumentací [Vodohospodářské technicko-ekonomické informace]
Naši partneři
Složky životního prostředí