zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ŘEŠÍ BRNĚNSKÉ PROLUKY A MORAVSKOU SAHARU PO POŽÁRU

27.11.2015
Ekologické vzdělání a výchova
NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ŘEŠÍ BRNĚNSKÉ PROLUKY A MORAVSKOU SAHARU PO POŽÁRU

V rámci slavnostní konference byli ve středu 25. listopadu 2015 vyhlášeni vítězové Soutěže diplomových prací se vztahem k životnímu prostředí a ekologii v Jihomoravském kraji, kterou již tradičně vyhlašuje Jihomoravský kraj ve spolupráci s Lipkou. 10 nejlepších prací jejich autoři prezentovali a diskutovali o nich s odborníky z praxe.

V XIII. ročníku Soutěže diplomových prací se utkalo 26 prací studentů z 12 fakult, nejhojněji byla zastoupená Fakulta chemická Vysokého učení technického v Brně a Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity (každá po čtyřech účastnících). Letošní ročník byl výjimečný účastí mezinárodního studenta ze Slovenské poľnohospodárské univerzity v Nitře, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva. Rozsah témat v rámci meziooborové soutěže byl opravdu široký - od architektonických přes stavební, zahradní a chemická až k studiím systému alternativní produkce potravin. ,,Práce jsou velice zajímavé a jejich úroveň neustále stoupá. Není to můj subjektivní názor, výsledky včetně finančních odměn schvaluje Rada JMK," uvedl v úvodu konference radní JMK Ing. Jaroslav Parolek.

Jako nejlepší v bakalářské kategorii byla oceněna práce ,,Epigeická fauna v požářišti revíru Bzenec (LS Strážnice)" Bc. Jakuba Prágra z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity. Zkoumá změny u bezobratlých žijících na povrchu země v území vátých písků, kterou zasáhl v květnu 2012 rozsáhlý lesní požár. Autor v rámci průzkumu zpracoval záznamy o více než 10 000 exemplářích fauny a oceněná práce odstartovala dlouhodobé sledování ohněm narušených lesních ekosystémů v extrémních podmínkách Moravské Sahary. V magisterské kategorii zvítězila práce ,,Ztracená místa uvnitř Brna" Ing. Arch. Evy Horákové z Fakulty architektury Vysokého učení technického, která se zaměřila na problematiku řešení 53 proluk v centru města Brna. Strategii řešení zpracovala formou ,,lékárničky" pro možné využití proluk a v závěru navrhuje i možné vhodné dostavby několika z nich.

Vysoká kvalita prací vedla odbornou komisi složenou z akademických pracovníků, představitelů nevládních organizací a odborníků z praxe i z neziskového sektoru k udělení čtyř zvláštních cen. Lipka jako současný organizátor soutěže ocenila originální srovnání cévnatých rostlin v parku a přilehlých zahradách, cenu Ekologického institutu Veronica získala vize ideálního uspořádání městského vnitrobloku, komise hodnotitelů udělila cenu za mimořádný vědecký přínos a Odbor životního prostředí Jihomoravského kraje vyzdvihl pečlivou studii proveditelnosti obnovy zaniklého jezera. Anotace všech zúčastněných prací jsou publikovány ve sborníku Studenti pro Jihomoravský kraj 2015.

V diskusi dávali studentům dotazy i zpětnou vazbu odborníci z akademické sféry i z praxe, kteří vnímají jako velmi potřebné v mnoha tématech pokračovat. ,,Střet s realitou a diktátem peněz je těžký, ale je třeba věřit, že pokud je nápad skutečně dobrý, tak je možné dělat neuvěřitelné věci," podpořil studenty zástupce Odboru životního prostředí JMK Ing. Jiří Hájek. Například u architektonických prací je často problém s investory, účast v soutěži může autorům pomoci. ,,Ekologický institut Veronica udělil zvláštní cenu práci proto, že vidí velký potenciál projekt částečně nebo úplně zrealizovat a bude tuto snahu dle svých možností podporovat", zmínil v diskusi zástupce institutu RNDr. Mojmír Vlašín.


Sborník anotací přihlášených prací: http://www.lipka.cz/soubory/sbornik-studentske-prace-2015-internet-1--f5743.pdf

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí