zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Problematika zpětného odběru halogenových autožárovek

11.12.2015
Firemní ekologie
Zpětný odběr
Problematika zpětného odběru halogenových autožárovek

Dotaz:

Chceme zneškodnit auto-žárovky H4, H7 (auto světla). Oslovil jsem společnosti Rema systém a Ekolamp, ale dostal jsem odpověď, že žárovky nelze odebírat z důvodu neuhrazeného recyklačního poplatku. Proto prosím o radu jak máme zneškodnit žárovky, když není možnost zpětného odběru (zařazení - kód odpadu).

Odpověď:

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění, v Díle 8 definuje specifické povinnosti pro výrobce elektrozařízení. V příloze č. 7 definuje skupiny elektrozařízení, mezi které patří i skupina č. 5. Osvětlovací zařízení. Podskupiny elektrozařízení pak stanovila vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) ve své příloze č. 1:

5. Osvětlovací zařízení

5.1 Svítidla pro zářivky s výjimkou svítidel z domácností
5.2 Lineární (trubicové) zářivky
5.3 Kompaktní zářivky
5.4 Vysokotlaké výbojové světelné zdroje, včetně vysokotlakých sodíkových, halogenidových a směsných výbojek
5.5 Nízkotlaké sodíkové výbojky
5.6 Ostatní osvětlovací zařízení nebo zařízení pro šíření nebo řízení osvětlení, s výjimkou přímo žhavených žárovek v jiné podskupině neuvedené

Halogenové (a xenonové) "žárovky" (bez ohledu zda jsou určeny pro osvětlení staveb či vozidel) patří do osvětlovacích zařízení.

Ten, kdo uvádí na trh v ČR elektrozařízení, tedy i tyto "auto-žárovky", je povinen zajistit mimo jiné jejich zpětný odběr a využití (recyklaci) v souladu se zákonem o odpadech. Tuto povinnost splní tak, že se účastní v kolektivním systému, který má oprávnění k financování a zajištění zpětného odběru těchto výrobků.

Pokud výrobce (platí to i pro dovozce) plní tyto podmínky, je uveden v tzv. seznamu výrobců elektrozařízení, který spravuje MŽP a na svém webu tyto povinné osoby zveřejňuje ( https://isoh.mzp.cz/WebElektro/Firma/PovinneOsoby ). Zde si může každý ověřit, zda povinná osoba (výrobce, dovozce) je v tomto seznamu zapsán. V posledním sloupci seznamu je uveden kolektivní systém, prostřednictvím povinná osoba zajištuje realizaci svých povinností. Pokud si tedy vyhledáte výrobce/dovozce Vašich "auto-žárovek" (pokud jím nejste sami) a zjistíte kolektivní systém, v němž se účastní, je povinností tohoto konkrétního kolektivního systému převzít tyto elektrozařízení.

Pokud výrobce/dovozce elektrozařízení v seznamu nenaleznete - pak zřejmě své povinnosti neplní a je tzv. "free-riderem". Pak je na místě ho na tyto povinnosti upozornit, nebo se obrátit na ČIŽP, která by měla uložit pokutu za nesplnění povinností při zajištění zpětného odběru výrobku (horní hranice je 10 mil. Kč).

Autor: Ing. Petr Šulc

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí