zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

ČR má nyní první plány pro zvládání povodňových rizik

28.12.2015
Povodně
ČR má nyní první plány pro zvládání povodňových rizik

ČR má nyní první plány pro zvládání povodňových rizik

Vláda včera schválila tři klíčové koncepční dokumenty - plány pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe, Dunaje a Odry. MŽP je vydá opatřením obecné povahy a budou platné do roku 2021 do doby schválení jejich první aktualizace.

Plány slouží jako nezbytný podklad pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování a vodoprávní řízení v oblastech s významným povodňovým rizikem.

Během první fáze předběžného hodnocení povodňových rizik v roce 2011 se vymezily oblasti s významným povodňovým rizikem (celkem 2966 km vodních toků), pro které byly o dva roky později zpracovány mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik. Pro ohrožené lokality jsou v plánech pro zvládání povodňových rizik navržena optimální opatření.

Plány obsahují 2 základní typy opatření, a to opatření obecná a konkrétní. Obecná opatření se týkají všech obcí ležících v oblastech s významným povodňovým rizikem tj. v 618 obcích v povodí Labe, 196 obcích v povodí Dunaje, 63 obcích v povodí Odry. Tato opatření slouží především k prevenci rizik a zlepšení připravenosti zvládání povodní (např. vytvoření nebo aktualizace povodňových plánů územních celků, využití výstupů povodňového mapování v územním plánování, zřízení a modernizace srážkoměrných a vodoměrných stanic, lokální výstražné systémy apod.). Konkrétní opatření, tedy 52 pro povodí Labe, 28 pro povodí Odry a 55 pro povodí Dunaje, zahrnují nejčastěji výstavbu ochranných hrází včetně mobilních prvků, suchých nádrží a přírodě blízká protipovodňových opatření.

Každý z plánů pro zvládání povodňových rizik prošel posouzením vlivu koncepce na životní prostředí (SEA) a také půlročními konzultacemi s veřejností.

Schválením Plánů pro zvládání povodňových rizik v termínu do 22. prosince 2015 splnila ČR mimo jiné část předběžných podmínek oblasti vodního hospodářství a problematiky řízení rizik v rámci operačních programů - Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, Integrovaného regionálního operačního programu a Programu rozvoje venkova. Plány pro zvládání povodňových rizik budou sloužit i jako podklad k čerpání dotací z fondů EU programů v letech 2014 - 2020, např. OPŽP 2014 - 2020 (zejména v oblasti přírodě blízkých protipovodňových opatření a preventivních protipovodňových opatření) nebo národních programů.

Dokončení plánů pro zvládání povodňových rizik vychází z prvních dvou fází naplňování tzv. povodňové směrnice a završuje šestiletý proces jejich přípravy.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí