zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

(Ne)zákonné zneškodňování odpadních vod z jímek - judikát

15.02.2016
Voda
Čištění odpadních vod
(Ne)zákonné zneškodňování odpadních vod z jímek - judikát

Téma (ne)zákonného zneškodňováních odpadních vod z jímek (slovo ,,bezodtokových" bylo vzhledem k neblahé praxi vypuštěno ...) je evergreenem vodoprávních a vodohospodářských diskusí, jakož i otázkou řešenou v připravované novele vodního zákona.

Nový impuls ke zpřesnění náhledu na tento problém přinesl rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30.7.2014, čj. 8 As 33/2014 - 39, ve kterém se soud ve svém odůvodnění vyjádřil k problematice dokazování zneškodňování odpadních vod z jímek ,,tak, aby neohrozily jakost povrchových a podzemních vod.". Rozsudek je průlomový zejména v jednoznačném vyjádření soudu, na kom ,,vázne" důkazní břemeno při dokazování ,,neohrožujícího" zneškodňování odpadních vod podle § 38 odst. 6 vodního zákona. Z citovaného rozsudku přinášíme úryvek, jakožto další vstup do jistě plodné a dlouhé diskuse na toto téma.

,,Z obsahu správního spisu vyplývá, že odpadní voda z domu stěžovatelů byla shromažďována v bezodtokové jímce. S ohledem na to jim svědčila povinnost dle § 38 odst. 6 vodního zákona, podle kterého ,,kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem. ... V posuzovaném případě deliktní jednání stěžovatelů spočívalo v tom, že neprokázali zneškodňování odpadních vod tak, aby neohrozili jakost povrchových a podzemních vod. Tento závadný protiprávní stav trval konstantně v období od 1. 9. 2011 do 3. 4. 2012. V řízení bylo prokázáno, že odpadní vody z jímky nepřetékaly, a tudíž byly nějakým způsobem po celou rozhodnou dobu odstraňovány. Stěžovatelé ovšem neprokázali, že po tuto dobu zneškodňovali shromážděné odpadní vody povoleným způsobem."

Autor: Mgr. Veronika Vytejčková

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí