zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Modrá úsporám... utopie a praxe

05.01.2017
Voda
Modrá úsporám... utopie a praxe

Utopie v širším významu označuje něco žádoucího, i když možná nedosažitelného. No a obdobně je to i s některými dotacemi a technickými řešeními. Tváří se přitažlivě, ale když proniknete k jádru věci, zjistíte, že realita je trochu jiná. Prostě představa o výsledku se neshoduje s možnou realitou...

Je možné získat nějaké dotace na řešení vody v malém?
... Ing. Roman Sládek, ProVenkov, spol. s r.o.

Ano, k dispozici jsou dotační tituly a další se chystají, avšak ne vždy má smysl řešit věci tak, že za každou cenu čekáme na dotaci, nebo dokonce řešení za každou cenu přizpůsobíme dotaci. Někdy je to naopak - řešení je třeba přizpůsobit dotaci, protože se to vyplatí. Příspěvek tedy bude o možnostech dotací pro obce i jednotlivce (na čištění odpadních vod, využití srážkových vod) a o okrajových podmínkách, za kterých má smysl se o ně ucházet.

Úspory vody a zabezpečení proti haváriím v domě (eVodnik)

... Jiří Kříž, UNISAVERS, s.r.o.

Havárie a vytopení objektů jsou nejčastějšími pojistnými událostmi při provozu domů. Máme hlásiče požárů, ale máme hlásiče úniku vody? Úspory vody a zabezpečení objektů proti nežádoucím únikům a haváriím s využitím konkrétního zařízení popisuje výše uvedený příspěvek.

Ostrovní systémy - aneb jak řešit dům bez napojení na sítě

... Ing. Jan Vacek, ASIO, spol. s r.o.

Stále více domů se staví v místech, kde nejsou veřejné sítě, nebo na místech, kde např. není možné zasakovat - uživatelé pak mají klasický problém ,,Kam s ním?". Kam s odpadní vodou tak, aby náklady na její likvidaci byly únosné a jak vyřešit zásobování např. když studna začne v letních měsících vysychat. O řešeních ohledně zásobování vodou (úprava vody, využití dešťovky) a její likvidace (recyklace, bezodtoké systémy, čištění) pojednává tento příspěvek, který se snaží o systémový přístup.

Problematika hygienizace pitné a provozní vody

... Ing. Karel Plotěný, ASIO, spol. s r.o.

S rozvodem vody, teplé i studené, a tím spíše užitkové, je spojena i problematika hygienizace. Zásady pro rozvody vody a kanalizace, zařízení a opatření budou diskutovány v tomto příspěvku, který si všimne i příčin několika ,,afér" v poslední době.

Nakládání s vodami od zdroje po recipient a možné optimalizace
... Ing. Michal Šubrt, ASIO, spol. s r.o.

V praxi se potkáváme s řešením vody a její kvalitou od úpravy vody přes možnosti recyklace a následné čištění odpadní vody na požadované parametry. Voda se stává nedostatkovým zbožím, zhoršuje se její kvalita, vzrůstá cena a objevují se možnosti její recyklace. U jednotlivých procesů, zejména čištění odpadních vod, se objevují i prostory pro čištění vzduchu s výrazným zlepšením pro životní prostředí, na které je nutno brát zřetel.

Recyklace vody a tepla ve wellness centru

... Ing. Vladimír Jirmus, ASIO, spol. s r.o.

Snad všichni provozovatelé objektů s vodními atrakcemi zápasí s ekonomikou provozu, která je závislá na vodě a energiích. Recyklace a rekuperace je cesta v praxi již ověřená, a tak vedle teorie bude prezentována i již zrealizovaná konkrétní akce.

Termíny a místa:

02.02.2017 - Brno, Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1, 647 00 Brno

07.02.2017 - Teplice, Dům kultury, Mírové Náměstí 2950, 415 80 Teplice

08.02.2017 - Plzeň, Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň

14.02.2017 - České Budějovice, ČEVAK, a.s., Boženy Němcové 2, 370 10 České Budějovice

16.02.2017 - Ostrava, Dům kultury města Ostravy, a.s, 28. října 124, 709 24 Ostrava

21.02.2017 - Zlín, CENTROPROJEKT, a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín

22.02.2017 - Olomouc, Hotel Hesperia, Brněnská 55, 779 00 Olomouc

28.02.2017 - Praha, Konferenční centrum VŠCHT, Kolej Sázava, Chemická (Ekonomická) 952,
148 28 Praha 4 - Kunratice

02.03.2017 - Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis, a.s., Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec

Králové

Čas: 09:00 - 14:00

Účastnický poplatek:

Vložné 100,- Kč/os. vč. DPH (vložné obsahuje občerstvení, sborník + ostatní náklady na seminář).
V případě neúčasti a zájmu o zaslání sborníku 100,- Kč (+ poštovné).

Semináře jsou zařazeny do:
- programu celoživotního vzdělávání ČKAIT
- programu celoživotního vzdělávání ČKA

Způsob platby:

Převodem na účet (číslo účtu: 2107733860/2700 - jako variabilní symbol prosím uvádějte IČO vaší organizace). V případě neúčasti se vložné nevrací, bude zaslán sborník. Na adresu uvedenou v přihlášce obdržíte daňový doklad, a to nejpozději do 2 týdnů od ukončení semináře. Při prezenci nebude vložné vybíráno.

Přihlásit se můžete na e-mailové adrese asio@asio.cz nebo níže (viz přihlašovací formulář) http://www.asio.cz/cz/prihlasovaci-formular.

Děkujeme a budeme se těšit na viděnou.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí