zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vodou se snaží šetřit 86 % Čechů, většina kvůli úspoře peněz

10.05.2017
Voda
Vodou se snaží šetřit 86 % Čechů, většina kvůli úspoře peněz

Společnost Ipsos zpracovala pro projekt Voda základ života exkluzivní průzkum zaměřující se na to, jak obyvatelé České republiky vnímají problematiku sucha a šetření vodou. Sucho začíná vnímat jako problém už 76% populace. 

Hlavním výstupem zmiňovaného průzkumu, je zjištění, že si Češi problém možného nedostatku vody uvědomují. Vodou se většina z nich snaží šetřit a otázku sucha vnímají jako problém více než tři čtvrtiny obyvatel ČR. ,,Nejvíce vodou v České republice šetří lidé starší 50 let, z této skupiny je to až 95 %. Naopak méně šetří vodou mladí do 29 let, a to jen 73 % z nich. Souvisí to s vnímáním sucha jako problému dnešní společnosti, mladí lidé totiž považují sucho a nedostatek vody za menší problém než starší lidé," dodává k výsledkům výzkumu Tomáš Macků, ředitel komunikace agentury Ipsos.

Průzkum ale zároveň ukazuje, že důvodem pro šetření vodou není u většiny Čechů environmentální cítění nebo obava o budoucnost planety, ale ,,prostá" snaha ušetřit v rozpočtu svých domácností. To, že se doma vodou snaží šetřit, uvedlo hned 86 % ze vzorku účastnícího se průzkumu. Téměř 75 % z dotázaných ale jako hlavní důvod uvedlo právě finanční úsporu. Z výsledků také vyplývá, že nejšetrnější skupinou jsou lidé mezi 50 a 65 lety - v té totiž na otázku, zda šetří vodou, odpovědělo kladně téměř 95 % lidí. Naopak nejméně to bylo u mladší generace. Mezi lidmi ve věku 18 a 29 let odpovědělo kladně 73 %.

Necelých 44 % respondentů šetří vodou, protože chtějí pomoci životnímu prostředí, přes 26 % pak uvedlo, že je k tomu vede strach z nedostatku vody. Pro více než 18 % Čechů je šetření vodou společenským minimem, které by měl automaticky dodržovat každý.

Přestože z průzkumu vychází, že lidé se základním vzděláním vnímají sucho více jako hrozbu, vodou jich překvapivě šetří nejméně - jen něco málo přes 78 %. Rozdíl oproti ostatním vzdělanostním skupinám ale není tak markantní - nejvíce šetří středoškoláků bez maturity, podle průzkumu přes 88 %

,,Zajímavé jsou i důvody uváděné těmi, kteří vodou podle vlastních slov nešetří. Zhruba 41 % uvedlo asi nejprostší důvod, tedy ten, že nad podobnou otázkou nikdy nepřemýšleli. Asi 21 % dotázaných si pak myslí, že díky šetření vodou neušetří peníze a přes 15 % neví, jakým způsobem by mohli vodou šetřit. To, že si myslí, že je vody dostatek, uvádí pak jako důvod jen necelá 4 % z těch, kteří vodou nešetří," doplňuje Jiří Hauptmann, zakladatel projektu Voda základ života.

Starší lidé šetří vodou kvůli penězům, mladší zajímá více životní prostředí

Zajímavý může být i detailní pohled na důvody, proč lidé vodou šetří. Zatímco mezi ženami a muži není v udávaných důvodech příliš velký rozdíl, větší odlišnosti najdeme, když se podíváme na respondenty podle jejich věku. Z toho je totiž patrné, že ti, kteří šetří nejvíce - tedy lidé nad 50 let - za tímto počínáním vidí především finanční motivaci. Téměř 73 % z nich totiž uvádí jako důvod šetření peněz (u ostatních věkových skupin je ale toto číslo podobné), zatímco ,,pomoc životnímu prostředí" je důvodem pro 36 % z nich a ,,snižování množství odpadu" pro 12 % - výrazně méně než u jiných věkových skupin.

Z rozdělení respondentů podle vzdělání je patrné, že obavy o životní prostředí jsou největší motivací pro vysokoškoláky. Hned 60 % z nich totiž šetří vodou právě proto, aby pomohli životnímu prostředí. Je to dvakrát více, než v případě lidí se základním vzděláním. Ani při tomto rozdělení přitom nelze najít výraznější rozdíl u odpovědi ,,chci ušetřit peníze". Ve všech skupinách je to totiž finanční úspora důvodem šetření vodou pro více než 70 % lidí.

Sucho v Česku vnímáme, nejméně se ho bojí vysokoškoláci

O suchu, které panovalo v minulých letech, informoval portál Voda základ života v průběhu loňského roku. Vnímají ale Češi právě sucho jako nebezpečí? Odpovědí je 76 % dotázaných, kteří vnímají sucho určitě nebo spíše jako problém - 40 % všech dotázaných přitom odpovědělo, že vnímají sucho jako problém určitě. To, že sucho problémem určitě není, si oproti tomu myslí pouhá tři procenta obyvatel České republiky. Že sucho spíše problémem není, si myslí 17 % Čechů a 4 % pak odpověděla, že neví. Nijak výrazně se přitom neliší vnímání mužů a žen - to, že je sucho určitě problém, odpovědělo téměř shodně 40 % mužů i žen.

Nejvýrazněji vnímají nedostatek vody jako nebezpečí lidé se základním vzděláním a téměř polovina z nich odpověděla, že je sucho určitě problém. Na druhou stranu mezi vysokoškoláky odpovědělo stejně jen necelých 36 % respondentů.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí