zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Expoziční scénář v otázkách a odpovědích

28.08.2017
BOZP
Chemické látky
Expoziční scénář v otázkách a odpovědích

 Co je expoziční scénář?

Expoziční scénář je soubor podmínek, který popisuje, jak je látka vyráběna nebo používána, a opatření nezbytná k omezení expozice člověka a ŽP.

Definuje provozní podmínky a opatření k řízení rizik potřebné k zajištění bezpečného používání látky pro každou exponovanou skupinu během všech fází životního cyklu látky, včetně fáze odpadu a životnosti předmětu, pokud je to možné.

Kdy musí být expoziční scénář připraven?

Výrobcem/dovozcem/výhradním zástupcem je expoziční scénář připravován v rámci přípravy registrační dokumentace.

Následným uživatelem je expoziční scénář připravován v případě, že jeho použití není pokryto stávajícími expozičními scénáři pro použití dané látky a jeho způsob použití je deklarován jako nedoporučená použití.

Pro jaké látky se musí ES zpracovat?

Expoziční scénáře musí být zpracovávány pro látky vyráběné/dovážené v množství > 10 t/rok, které jsou klasifikovány jako nebezpečné nebo splňují kritéria PBT/vPvB definované v př. XIII.

Kdo musí ES zpracovat?

Expoziční scénář musí zpracovat výrobce/dovozce/výhradní zástupce nebo následný uživatel.

Kde ES najdu?

Expoziční scénáře jsou součástí Zprávy o chemické bezpečnosti (CSR). Přístup ke Zprávě o chemické bezpečnosti má výrobce/dovozce/výhradní zástupce dané látky, která byla registrována v rámci společného předložení. Následně jsou expoziční scénáře komunikovány dodavatelským řetězcem v bezpečnostních listech.

Jak komunikovat informace z ES?

Každý účastník dodavatelského řetězce, který musí vypracovat CSR, uvede expoziční scénář v příloze bezpečnostního listu.

Následní uživatelé mohou připojit expoziční scénáře jako přílohu k bezpečnostnímu listu nebo mohou zapracovat informace z expozičních scénářů do těla bezpečnostního listu v příslušných oddílech BL. Ve druhém případě se doporučuje, aby zapracované informace z ES byly v bezpečnostním listu označeny.

Distributoři předávají příslušné expoziční scénáře v dodavatelském řetězci.

Které informace z ES jsou důležité?

Jak poznám, že by expoziční scénář měl být připojen k BL nebo informace z ES by měly být zapracovány do těla BL?

V oddíle 1 bezpečnostního listu je uvedeno registrační číslo (formát registračního čísla 01-xxxxxxxxxx-xx-xxxx) a v oddíle 15.2 je uvedeno, zda bylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

Jaký je formát ES?

Formát expozičního scénáře není předepsán, jako je tomu v případě bezpečnostního listu. V současné době je doporučován čtyřbodový expoziční scénář:

  1. název

  2. podmínky ovlivňující expozici

  3. odhad expozice a odkaz na její zdroj

  4. pokyny pro následné uživatele o tom, jak vyhodnotit zda pracuje v mezích daných scénářem expozice

Můžete se ale setkat i s jinými formáty expozičních scénářů.

Co dělat, když dostanu ES?

Když dostanete expoziční scénáře, musíte pro svá určená použití dané látky posoudit, zda látku používáte za podmínek a opatření definovaných v příslušném expozičním scénáři.

Kdy nemusí být ES součástí BL?

Látka je registrována v množství < 10 t/rok.

Látka je registrována jako meziprodukt za přísně kontrolovaných podmínek.

Látka není nebezpečná nebo nesplňuje kritéria PBT/vPvB.

Látka je vyjmuta z povinnosti registrace.

Látka bude registrována v roce 2018.

Jak je to s expozičními scénáři pro směsi?

V případě expozičních scénářů pro směsi mohou být k bezpečnostnímu listu pro směs připojeny expoziční scénáře pro jednotlivé složky směsi nebo informace k jednotlivým složkám směsi mohou být zapracovány do příslušných oddílů bezpečnostního listu anebo mohou být zpracovány a připojeny k BL expoziční scénáře pro směs. Expoziční scénáře pro směs ale nařízení REACH nedefinuje a jejich zpracování je na dobrovolnosti dodavatele směsi.

Odpovědi na jednotlivé výše uvedené otázky jsou stručné. Pokud se chcete dozvědět o expozičních scénářích více, přihlaste se na školení pořádané společností Consulteco s.r.o. 27. 10. 2017 v Praze. https://cloud.consulteco.cz/f/000a2ff00b434592ace8/

Závazná přihláška zde

https://cloud.consulteco.cz/f/d4820af20e5e4c018bfb/

Autor:

Consulteco s.r.o. a Ing. Lenka Lišková

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí