zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

06.10.2017
Legislativa
Les
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

 Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb...

Citace: 314/2017 Sb. Částka: 108/2017 Sb.
Na straně (od-do): 3402-3405 Rozeslána dne: 27. září 2017
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 18. září 2017 Datum účinnosti od: 1. října 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Vydáno na základě: 252/1997 Sb., 256/2000 Sb.
Předpis mění: 29/2016 Sb.; 147/2008 Sb.; 53/2009 Sb.314

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. září 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací
v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů
a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů,
a další související nařízení vlády


Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci
opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby
a ochrana lesů

Čl. I

Nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 36/2017 Sb. a nařízení vlády č. 49/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odstavec 3 zní:

"(3) Žádost o zařazení doručí žadatel Fondu na Fondem vydaném formuláři, a to nejpozději do 15. května prvního roku trvání závazku.".

2. V § 4 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "plánu nebo osnově" nahrazují slovy "lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově3) (dále jen "plán nebo osnova")".

3. V § 8 odst. 2 písm. a) se text "§ 11 odst. 10" nahrazuje textem "§ 11 odst. 9".

4. Příloha zní:

"Příloha k nařízení vlády č. 29/2016 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)


Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle nařízení vlády č. 29/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 29/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování
dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu
v rámci opatření Natura 2000 v lesích

Čl. III

V § 5 písm. c) nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění nařízení vlády č. 51/2009 Sb. a nařízení vlády č. 36/2017 Sb., se text "§ 7a odst. 10" nahrazuje textem "§ 7a odst. 9".


Čl. IV

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


ČÁST TŘETÍ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování
dotací na lesnicko-environmentální opatření

Čl. V

Nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 108/2012 Sb., nařízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení vlády č. 75/2013 Sb., nařízení vlády č. 400/2013 Sb., nařízení vlády č. 29/2014 Sb., nařízení vlády č. 308/2014 Sb., nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 29/2016 Sb., nařízení vlády č. 36/2017 Sb. a nařízení vlády č. 49/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 8 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 11 se označují jako odstavce 1 až 10.

2. V § 8 odst. 1 se slova ", s výjimkou snížení oznámeného ve lhůtě podle odstavce 1" zrušují.

3. V § 8 odst. 4 se slova "§ 7 odst. 2 až 10 a § 8 odst. 4 a 6" nahrazují slovy "odstavci 3 a 5 a § 7 odst. 2 až 10".

4. V § 8 odst. 5 se slova "odstavce 5" nahrazují slovy "odstavce 4".

5. V § 8 odst. 7 se slova "odstavci 7" nahrazují slovy "odstavci 6".

6. V § 8 odst. 8 se slova "odstavce 4" nahrazují slovy "odstavce 3".

7. V § 8 odst. 9 se slova "odstavce 7" nahrazují slovy "odstavce 6".

8. V § 8 odst. 10 se slova "odstavců 1 a 7" nahrazují slovy "odstavců 3 a 6" a slova "odstavce 1" se nahrazují slovy "odstavce 3".

9. V § 9 odst. 2, § 9 odst. 4 a v § 10 odst. 2 se slova "nebo 2" zrušují.


Čl. VI

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. VII

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2017.


Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí