zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Teplárny snížily díky investicím emise prachu o více než třetinu

31.10.2017
Ovzduší
Vytápění, zateplení
Teplárny snížily díky investicím emise prachu o více než třetinu

Emise do ovzduší z tepláren díky masivním investicím do modernizačních opatření za poslední dva roky významně klesly. K největšímu poklesu došlo u emisí prachu, které byly loni oproti roku 2014 nižší o více než třetinu. Podíl energetiky na celkových emisích suspendovaných prachových částic je již nevýznamný a bude dál klesat. Jejich rozhodujícím zdrojem jsou domácí topeniště a doprava.

Téměř 19 miliard korun, které provozovatelé tepláren od roku 2013 do konce loňského roku investovali do modernizace a ekologizace provozů, přinesly významné snížení emisí všech znečišťujících látek. Mezi lety 2014 a 2016 klesly emise oxidů dusíku z tepláren provozovaných členy Teplárenského sdružení ČR[1] o 23 %, oxidu siřičitého o 32 % a prachu o 36 %. V letošním roce byly vynaloženy další investice a došlo k dalšímu poklesu emisí, který by měl pokračovat ještě několik let.

,,Teplárny přestaly hrát v celkovém znečištění ovzduší významnou roli a čelí striktním regulatorním požadavkům EU na hranici technických možností. Rozhodujícími zdroji znečištění ovzduší jsou dnes jednoznačně doprava a domácí topeniště na pevná paliva, proti nimž nemá nikdo odvahu zasáhnout," upozornil předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek.

Rok 2016 byl přibližně o 11 % náročnější na vytápění než rok 2014. Kdybychom přepočetli emise na srovnatelné klimatické podmínky, byl by pokles emisí z tepláren ještě významně větší, než jaký udávají statistiky. V porovnání s rokem 1990 klesly emise z velkých zdrojů (tzv. REZZO1) do roku 2015 v případě oxidů dusíku o 83 %, oxidu siřičitého o 93 % a u prachu o 98 %. Kdysi bezkonkurenčně nejdůležitější zdroje znečištění tak dnes mají na stav ovzduší jen nevýznamný vliv.

"Velké továrny nejsou z hlediska ovzduší problém. Hlavními jsou lokální zdroje a doprava," uvedl nedávno pro Hospodářské noviny vedoucí odboru životního prostředí Martin Plíhal ke zlepšení ovzduší v Plzeňském kraji.

Suspendované prachové částice (PM2,5) v ovzduší jsou zdaleka největším zabijákem v Evropské unii i v České republice. Podle zprávy Evropské agentury pro životní prostředí[2] byly v České republice v roce 2014 suspendované prachové částice PM2,5 zodpovědné za více než 10 tisíc předčasných úmrtí. Podle dat Českého hydrometeorologického ústavu za stejný rok pocházela více než polovina emisí těchto prachových částic z domácností a dalších více než 13 % z dopravy. Veřejná energetika se na celkových emisích podílela necelými 8 % a její podíl byl nižší než podíl zemědělství. Od roku 2014 však emise suspendovaných prachových částic z energetiky a průmyslu díky nasazení nejmodernějších filtrů dále významně klesly, v samotném teplárenství o více než třetinu.

,,Jeden rodinný domek se starým kotlem na pevná paliva vypustí do ovzduší stejně prachu jako modernizovaná teplárna při výrobě tepla pro tři sta bytů. Řešením ale není vyměňovat staré uhelné kotlíky za nové, protože tím problém zamoření ovzduší jemnými prachovými částicemi jen konzervujeme na další desetiletí. Pokud chceme dýchat skutečně čistý vzduch, musíme s uhlím v lokálních topeništích skončit," řekl ředitel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek.

S ekologickým přínosem tepláren ostře kontrastuje jejich stále se prohlubující ekonomická diskriminace v rámci nejrůznějších ,,ekologických" daní a poplatků, od nichž jsou lokální topeniště většinou paradoxně osvobozena, zatímco teplárny a tím i jejich zákazníci je platit musí.

Příloha

Emise znečišťujících látek z tepláren

Emise polutantu v letech

[t/rok]

Snížení emisí mezi roky 2014 a 2016

Polutant

2014

2015

2016

[t/rok]

[%]

NOX

22 493

20 517

17 287

-5 206

-23,1%

SO2

39 021

37 747

26 599

-12 422

-31,8%

Prach

1 264

1 011

805

-459

-36,3%

Zdroj: Teplárenské sdružení ČR


[1] Ze skupiny ČEZ byla do přehledu zařazena pouze společnost Energotrans, a.s., která dodává teplo pro Prahu z teplárny Mělník I. Důvodem je, že emise jsou vykazovány za celou společnost a v případě firmy ČEZ pochází většina emisí z elektráren a nikoliv tepláren.

[2] ,,Kvalita ovzduší v Evropě - zpráva za rok 2017" (,,Air quality in Europe - 2017 report"), říjen 2017

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
28
1. 2020
28.1.2020 - Seminář, školení
Liberec, Centrum Babylon Liberec
INISOFT s.r.o.
29
1. 2020
29.1.2020 - Seminář, školení
Praha, hotel Occiedental Five
INISOFT s.r.o.
30
1. 2020
30.1.2020 - Seminář, školení
Olomouc, Comfort Olomouc Centre
INISOFT s.r.o.
6
2. 2020
6.2.2020 - Seminář, školení
Praha, hotel Occidental
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí