zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

XVIII. zasedání Fóra pro výměnu informací o BAT

12.12.2017
IPPC
XVIII. zasedání Fóra pro výměnu informací o BAT

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství, Českou inspekcí životního prostředí a CENIA, českou informační agenturou životního prostředí pořádalo 21. listopadu 2017 již XVIII. zasedání Fóra pro výměnu informací o nejlepších technikách. Jednání se účastnili odborníci zabývající se problematikou integrované prevence a omezování znečišťování z průmyslu i z dotčených orgánů státní správy. Spolupráce všech zúčastněných velmi napomáhá naplňovat proces výměny informací o nejlepších dostupných technikách a podporuje dobrou vzájemnou spolupráci. Vzájemná spolupráce a koordinace se také odráží na kvalitě práce jednotlivých technických pracovních skupin (TPS). Díky prohlubující se spolupráci a kooperaci všech zúčastněných v procesu výměny informací se ČR daří lépe prosazovat na půdě EU její zájmy a zároveň dodržovat vysokou úroveň ochrany životního prostředí. Provozovat zařízení spadající pod integrovanou prevenci v souladu s nastavenými emisními limity, které vychází ze Závěrů o BAT, přináší řadu problémů pro všechny zúčastněné. Provozovat v termínu do čtyř let od vydání závěrů v souladu s nejlepšími dostupnými technikami je velmi náročné pro provozovatele v daných průmyslových oblastech a klade i zvýšené nároky na povolovatele, tedy státní správu.

V roce 2017 pokračovaly práce na revizích dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BAT techniky). V současné době je v revizi 7 referenčních dokumentů o BAT. Intenzivně se pracuje na novém referenčním dokumentu ,,Čištění odpadních plynů z chemického průmyslu". Rozhodnutím Evropské komise bylo vydáno k dnešnímu dni celkem 12 Závěrů o BAT při celkovém počtu 34 referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách.

V polovině letošního roku byly schváleny Závěry o BAT pro Velká spalovací zařízení. Tvorba i hlasování o těchto závěrech bylo ovlivněno dekarbonizační politikou EU. Česká republika se spolu s dalšími šesti státy EU snažila vytvořit při hlasování o závěrech blokační menšinu tj. 35% což se nepodařilo o 0,14 %. Tyto závěry jsou v současnosti napadeny žalobou Polské republiky. Mnohé z provozů, které spalují převážně hnědé uhlí, stojí před nelehkým úkolem jak provozovat k červenci 2021 v souladu s nastavenými limity v Závěrech o BAT nebo zda zažádat a provozovat na základě udělené výjimky.

V současnosti je dále připomínkován návrh revidovaného dokumentu ,,Povrchové úpravy s obsahem organického rozpouštědla", který se významně týká nejen automobilového průmyslu, výroby plechovek, lakovaných plechů, tiskařských závodů, ale i impregnace dřeva nebo textilií. Do revize tohoto dokumentu se také prolínají povinnosti dané chemickou legislativou (REACH) a Směrnicí EU o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel v některých barvách a lacích a výrobcích pro opravu nátěru vozidel.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí