zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Od ledna vstoupí v účinnost novela emisní vyhlášky k zákonu o ochraně ovzduší

22.12.2017
Ovzduší
Legislativa
Od ledna vstoupí v účinnost novela emisní vyhlášky k zákonu o ochraně ovzduší

 Dne 1. ledna 2018 nabude účinnosti vyhláška č. 452/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o poměrně obsáhlou novelu tzv. emisní vyhlášky. Emisní vyhláška (vyhláška č. 415/2012 Sb.) je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Novela emisní vyhlášky s sebou přináší následující hlavní změny:

  • Změny v emisní vyhlášce, které reagují na změny v samotném zákoně o ochraně ovzduší, které byly provedeny zákonem č. 369/2016 Sb. s účinností od 1. ledna 2017.
    • Podle nového zmocnění v § 4 odst. 9 zákona o ochraně ovzduší mělo ministerstvo životního prostředí vyhláškou stanovit způsob stanovení emisních limitů pro pachové látky. Postup, na jehož základě může povolující krajský úřad v povolení provozu vyjmenovaného zdroje stanovit specifické emisní limity pro látky obtěžující zápachem, je proto nově upraven v příloze č. 17 k vyhlášce.
    • Podle zmocnění v § 17 odst. 7 zákona má ministerstvo životního prostředí vyhláškou upravit náležitosti dokladu o provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Tyto náležitosti dokladu jsou nově upraveny přílohou č. 18 k vyhlášce. Doklad vydávaný při pravidelné kontrole kotle bude proto muset splňovat vyhláškou stanovené náležitosti.
    • Novelou zákona o ochraně ovzduší došlo ke změnám u některých kategorií vyjmenovaných zdrojů v příloze č. 2 zákona. Jednalo se o změny formální i věcné, a to v terminologii, v kategorizaci některých zdrojů a v úpravě kapacit pro zařazení do přílohy č. 2. Veškeré tyto změny bylo třeba promítnout do příslušných ustanovení emisní vyhlášky.
  • Novelou emisní vyhlášky se provádí transpozice směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2015/2193/EU ze dne 25. listopadu 2015 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení - zejména emisní limity a podmínky zjišťování emisí u těchto zdrojů.
  • Zapracování požadavku tzv. ekoauditu, náprava nepřesností a nejasností dosavadního znění, reakce na zkušenosti s aplikací vyhlášky v praxi.
  • Změny se dotýkají měření emisí, vyhodnocení kontinuálního měření emisí, výpočtu emisí ad.

Autor: Mgr. Pavla Bejčková

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí