zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ohlašování údajů agendy ovzduší za rok 2017

02.02.2018
Firma
IPPC
Ovzduší
Ohlašování údajů agendy ovzduší za rok 2017

Důležité informace týkající se ohlašování údajů v agendě ovzduší za rok 2017. Hlášení se zasílají do 31. března 2018 elektronicky prostřednictvím datového standardu do systému ISPOP.

Významné změny týkající se ohlašovacího období 2018

  • Od 1.1. 2017 vstoupil v účinnost odst. 6 § 15 zákona č. 201/2012 Sb. týkající se možnosti nevyměření poplatků za některé zdroje a emise. Podrobnosti naleznete zde. Zároveň je možné u poplatků za rok 2017 a další roky uplatnit koeficienty snížení emisí podle přílohy č. 9 k zákonu č. 201/2012 Sb., část 2.
  • Od 1.1. 2017 vstoupila v účinnost novela zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., která mění zařazování některých zdrojů. Pokud došlo změnou přílohy č. 2 zákona k přeřazení zdroje mezi nevyjmenované, není již povinností SPE za rok 2016 a další roky ohlašovat. U zdrojů, u kterých došlo k zařazení mezi vyjmenované zdroje až změnami přílohy č. 2, bude provedeno ohlášení SPE za rok 2017.
  • ČHMÚ bude provádět obdobně jako v minulých letech kontrolu ohlášených údajů SPE. Hlášení SPE provozoven, u kterých jsou každoročně zjišťovány chyby nebo nevyplněné údaje, budou předána ČIŽP.

Ohlášení souhrnné provozní evidence za zařízení, provozovaná na více místech

V návaznosti na Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP uvedené ve Věstníku MŽP stanovuje provozovatel ISPOP pokyny k ohlášení souhrnné provozní evidence za zařízení, provozovaná v průběhu kalendářního roku na několika místech (přemístitelné stacionární zdroje, např. recyklační linky stavebních hmot zařazené pod kódem 5.12. v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.). Zároveň označí provoz přemisťujícího se zdroje na listu č. 1. Pro ohlášení údajů o provozu uvedeného zařízení je zapotřebí využít zástupné adresy provozovny, situované do sídla povolovacího orgánu (krajského úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy).

Další pokyny pro ohlášení jsou uvedeny zde.

Zjednodušené ohlášení F_OVZ_SPE

Pokud je v rámci provozovny provozován pouze zdroj kategorie 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně (pouze plynná nebo kapalná paliva) a/nebo kategorie 10.2. Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu (čerpací stanice na naftu a jiné pohonné hmoty se již neohlašují), lze vyplnit tzv. zjednodušené ohlášení SPE. Nově je možné ohlašovat zjednodušeným hlášením také záložní zdroje spadající pod § 6 odst. 8 zákona, tj. pokud nepřekročí 500 hodin provozu. Další informace naleznete zde.

Veškeré návody pro hlášení oblasti agendy ovzduší naleznete na stránkách Českého ydrometeorologického ústavu ZDE.

Poplatkové přiznání

Povinnost podat poplatkové přiznání (hlášení F_OVZ_POPL) dle § 15, odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění zákona č. 87/2014 Sb. do 31. března roku následujícího po skončení poplatkového období příslušnému krajskému úřadu prostřednictvím ISPOP má provozovatel stacionárního zdroje uvedený v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. (,,Vyjmenovaný zdroj"). K využití nevyměření poplatku podle § 15, odst. 6 a k možnosti uplatnění koeficientů snížení emisí vydalo MŽP stanovisko.

Při podání poplatkového přiznání podle § 15 zákona za rok 2017 a další bude provozovatel zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu postupovat nově na základě toho, zda bude uplatňovat u některého zdroje pro jednu nebo více znečišťujících látek nevyměření poplatku podle § 15, odst. 6 zákona a/nebo snížení poplatku podle odst. 5. V takovém případě vyplní údaje o emisích a poplatcích do části 3. formuláře F_OVZ_POPL (část 3. Poplatek za provozovnu s uplatněním nevyměření poplatku nebo jeho části dle § 15 odst. 6 a/nebo snížení poplatku dle § 15 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb.). Rovněž přiloží soubor, ve kterém bude dokumentovat postup výpočtu poplatku a využití nevyměření a/nebo snížení poplatků podle náležitostí uvedených v § 15, odst. 5 a 6 zákona. Doporučovaný soubor ve formátu MS Excel 2013 si lze stáhnout zde.

Pokud při výpočtu poplatku nebude uplatněno nevyměření a/nebo snížení poplatku u žádného zdroje, vyplní se formulář F_OVZ_POPL s částí 2. Poplatek za provozovnu bez uplatnění nevyměření poplatku dle § 15 odst. 6 a/nebo snížení poplatku dle § 15 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., která je stejná jako ve formuláři, používaném v předchozích letech.

Dosáhne-li hodnota celkového poplatku za provozovnu 50 000 Kč při nevyužití nevyměření poplatku nebo před odečtením poplatku za nevyměřené zdroje a emise, poplatkové přiznání se podává; tzn., že pokud klesne celková výše poplatku pod 50 000 Kč až po odečtení poplatku za nevyměřené emise a zdroje, zůstává povinnost poplatkové přiznání prostřednictvím ISPOP podat.

Pokud klesne celková výše poplatku pod 50 000 Kč pouze využitím koeficientů snížení emisí (tj. není vůbec využito nevyměření poplatku), poplatkové přiznání se nepodává.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí