zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Také Evropa a ČR oslaví zítra Den nezávislosti - na nadměrném a plýtvavém dovozu surovin

03.07.2018
Odpady
Také Evropa a ČR oslaví zítra Den nezávislosti - na nadměrném a plýtvavém dovozu surovin

Zítra nabývá účinnosti Balíček Evropské unie pro oběhové hospodářství. Jeho cílem je udržet a "otáčet" přírodní suroviny v evropské ekonomice místo jejich neustálého vyhazování na skládky či pálení ve spalovnách - a dovozu stále nových surovin. Tak jako USA slaví od 4. července 1776 svůj Den nezávislosti na Evropě, tak i Evropa bude moci od letošního 4. července slavit Den nezávislosti na nadměrném dovozu surovin z jiných kontinentů.


Členské země EU včetně ČR musí do 5. července 2020 zahrnout ambiciózní změny šesti evropských odpadových směrnic [1] do své národní legislativy. Pro naši zemi to znamená připravit během dvou let zcela nové zákony o odpadech, o obalech a o výrobcích s ukončenou životností, které se neúspěšně připravují na Ministerstvu životního prostředí už deset let. Dnešní nízká recyklace komunální odpadů (kolem 38 %) bude muset vzrůst do roku 2035 na 65 %. Do ekonomiky (průmyslu, stavebnictví, zemědělství atp.) se tak bude zpátky vracet víc než milion tun surovin [2], které dnes končí na skládkách.

Menší produkce odpadů a výrazné zvýšení recyklace znamená pro EU i Českou republiku nižší závislost na dovozu drahých surovin a větší nezávislost. Podle tiskové zprávy Evropské komise [2] nové předpisy vyžadují, aby: "...členské státy přijaly zvláštní opatření, která místo ukládání odpadu na skládku a jeho spalování upřednostňují předcházení vzniku odpadů, opětovné použití a recyklaci..." Výrazně vyšší recyklace omezí těžbu přírodních surovin, sníží znečištění z výroby, spotřebu energie a jen v ČR vytvoří více než 10 000 nových pracovních míst [3].

Přehled hlavních změn:
Tabulka ukazuje známý fakt, že Češi a Češky jsou velmi dobří v třídění obalů (s výjimkou hliníkových), ale máme co dohánět v třídění a recyklaci další odpadů všeho druhu. Zejména u nás ve většině obcí a měst nefunguje třídění a využití biologicky rozložitelného odpadu (zejména z kuchyní).
TABULKA JE V PŘEHLEDNÉ FORMĚ V PŘÍLOZE
V ČR dosaženo v r. 2016 [4] Cíl ČR pro r. 2020 [5] Cíl EU pro r. 2025 Cíl EU pro r. 2030 Cíl EU pro r. 2035
recyklace všech komunálních odpadů 38%* - 55% 60% 65%
recyklace papíru, plastů, skla a kovů z komunálních odpadů 51% 50% - - -
recyklace všech obalů 75%* 70% 65% 70% -
recyklace plastových obalů 59%* 50% 50% 55% -
recyklace dřevěných obalů 64%* 15% 25% 30% -
recyklace železných obalů 75%* 55%** 70% 80% -
recyklace hliníkových obalů 20%* 50% 60% -
recyklace skleněných obalů 73%* 75% 70% 75% -
recyklace papírových obalů 94%* 75% 75% 85% -
skládkování komunálních odpadů 45% - - - 10%
* pravidla pro recyklaci EU zpřísňuje, takže reálně budou naše čísla recyklace nižší než jsou nyní uváděna
** cíl je stanoven pouze pro kovové obaly, bez rozlišení na železné a hliníkové obaly

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:

,,Zítřek, 4. července 2018, bude Dnem nezávislosti nejen pro Spojené státy, ale i pro Českou republiku a Evropskou unii. Končí spor o to zda je lepší skládkování nebo pálení odpadů. Od zítřka budou účinné evropské směrnice Balíčku pro oběhové hospodářství, podle nichž se musí zásadně omezit oba způsoby plýtvání surovinami. Podle oběhového balíčku musíme v roce 2035 recyklovat 65 % komunálních odpadů, proto budeme muset odpadů vytřídit skoro 80 % a prostor pro spalování směsného odpadu bude minimální."

,,Celá Evropská unie dnes začíná upřednostňovat recyklaci, znovupoužití a minimalizaci odpadů. Do dvou let se cesty ke zvýšení recyklace a snížení produkce odpadů musí stát součástí našich odpadových pravidel. Potřebujeme nové odpadové zákony, na něž jsme čekali deset let. Třídění a recyklace přestanou být Popelkou a začnou hrát hlavní roli v nakládání s odpady."
Tuto a další tiskové zprávy najdete na www.hnutiduha.cz/aktualne
Poznámky:

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:L:2018:150:TOC

[2] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3846_cs.htm

[3] Dopadová studie Evropské komise předpokládá kolem 530 tisíc nových pracovních míst v EU, přičemž přes 10 000 jen v ČR

[4] Zpráva o životním prostředí v ČR 2016, Data o nakládání s obaly v ČR: https://www.mzp.cz/cz/souhrnne_udaje_obaly

[5] Viz příloha č. 3 zákona o obalech a cíl Plánu odpadového hospodářství České Republiky.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí