zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zveřejnění dat v IRZ za rok 2017

10.10.2018
Firma
IPPC
Zveřejnění dat v IRZ za rok 2017

Dne 30. 09. 2018 byly na webových stránkách http://www.irz.czzveřejněny údaje ohlášené do Integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ). IRZ je veřejně přístupná databáze provozoven, za které je ohlašováno vyprodukované množství látek, jež překročily prahovou hodnotu.

V IRZ jsou sledovány tři druhy úniků a 2 druhy přenosů látek. Jedná se o úniky do ovzduší, do vody a do půdy, a o přenosy látek v odpadních vodách a v odpadech. Sledované látky mohou mít negativní vliv na ekosystémy a lidské zdraví a je nutné je důsledně monitorovat. Celkově je sledováno 93 látek (více na http://www1.cenia.cz/www/node/496).

Hlášení za předchozí kalendářní rok mohli ohlašovatelé zasílat do IRZ nejpozději do 31. 03. 2018. Za ohlašovací rok 2017 podalo hlášení celkem 2 823 provozoven, z toho 2 753 hlášení bylo nadlimitních, tzn., že alespoň v jednom údaji překračovala prahovou hodnotu. Nejvíce nadlimitních hlášení bylo zaznamenáno ve Středočeském kraji.

Mezi úniky do ovzduší jsou zastoupeny látky, které mají značný vliv na lidské zdraví a životní prostředí a které ohlásila většina ohlašovatelů. Jedná se o oxidy dusíku (NOx/NO2), oxidy uhlíku (CO/CO2) a amoniak (NH3). Za oxidy dusíku byly nejvyšší hodnoty na jednotku plochy zaznamenány v okresech Most, Mělník, Teplice, Pardubice a Ostrava-město. Jejich zvýšená produkce souvisí s charakterem činností, při kterých vznikají. Jedná se především o výrobu, přenos a rozvod elektřiny a výrobu a rozvod tepla (podíl cca 70 % na celkových ohlášených únicích). V případě emisí CO je jejich hlavním zdrojem v rámci provozoven hlásících do IRZ metalurgie železa (podíl 87,6 %), u emisí skleníkového plynu CO2 se jedná, podobně jako u NOx, o spalování fosilních paliv při výrobě elektřiny a tepla. Největším zdrojem emisí amoniaku je zemědělství, konkrétně živočišná výroba (chov prasat, drůbeže a mléčného skotu), která se podílela na celkových ohlášených únicích NH3 do ovzduší 87,2 %.

Zdroj:CENIA

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí