zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Podpora při místní adaptaci na změnu klimatu v obcích a menších městech v ČR

07.01.2019
Klimatické změny
Urbánní ekologie
Podpora při místní adaptaci na změnu klimatu v obcích a menších městech v ČR

Dne 18. prosince 2018 v družné předvánoční atmosféře proběhla na Ministerstvu životního prostředí v Praze závěrečná prezentace výstupů projektu s názvem PODPORA PŘI MÍSTNÍ ADAPTACI NA ZMĚNU KLIMATU V OBCÍCH A MENŠÍCH MĚSTECH ČR, který s finanční podporou ministerstva zpracovala nestátní nezisková organizace Civitas per Populi, o.p.s.

V projektu jde o pomoc menším sídlům (městům a obcím do 10 tis. obyvatel) v přípravě vlastní - místní - Strategie adaptace na změnu klimatu (RoadMap) a/nebo navazujícího Akčního plánu opatření k adaptaci na změnu klimatu pro prevenci dopadů změny klimatu v místní komunitě. V rámci projektu byl nově zpracovaný elektronický ,,Asistent adaptační Road Map" a vytvořena otevřená mapová aplikace. Oba nástroje by měly pomoci právě menším městům i obcím v místním rozvoji, prevenci před negativními vlivy změny klimatu a také k dosažení finanční podpory státu na realizaci efektivních adaptačních opatření pro sídla.
Cílem projektu bylo připravit elektronický nástroj na vytvoření originálního místního strategického a akčního plánu Adaptace sídla na vlivy změny klimatu, pouze činností místních komunit, znalců a případně externích podpůrců (expertní hodnocení metodou DELPHI II.). K tomu účelu byly připraveny i pomocné nástroje, které umožní krátké a rychlé hodnocení úrovně rizik v obci a cílevědomou práci na prevenci hlavních negativních vlivů změny klimatu v jejím areálu.

Mapové dostupné aplikace a zdroje budou v elektronickém nástroji zúročeny také, současně vznikne e-manuál a doprovodný informační materiál sloužící k osvětě mezi starosty, tajemníky a zastupiteli a zaměstnanci obcí a tedy potenciálními řešiteli Adaptačních úloh při změně klimatu.
Odborným garantem projektu je a bližší informace Vám poskytne Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D., Civitas per Populi o.p.s. (nositel projektu) na e-mailové adrese: civitasperpopuli@gmail.com nebo mpondelicek@gmail.com
nebo na tel. č. +420 602 268 908

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí