zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Čeští odborníci školili moldavské hasiče v ochraně proti povodním

08.01.2019
Voda
Povodně
Čeští odborníci školili moldavské hasiče v ochraně proti povodním

Už čtvrtým rokem běží v Moldavsku projekt ČRA snažící se zvýšit akceschopnost a odbornou způsobilost moldavských hasičských sborů. I když byl primárně zaměřený především na protichemickou obranu, na žádost moldavské strany se tento projekt rozšířil o ochranu proti povodním, včetně dodávky mobilních protipovodňových zábran a školení v jejich instalaci. Povodně jsou nejčastější přírodní katastrofou, která Moldavsko postihuje.

Projekt Zlepšení akceschopnosti a odborné způsobilosti moldavských hasičů II běží od roku 2015 a bude ukončen v závěru letošního roku. Jeho cílem je zvýšit a zkvalitnit připravenost moldavských hasičů i obyvatel na mimořádné události. ,,Tohoto cíle bude dosaženo několika aktivitami, kromě jiného například vybudováním funkčního výcvikového programu, pořízením věcných prostředků pro bezpečné a správné provádění zásahů s výskytem nebezpečných látek a provedením školení a výcviku moldavských hasičů s využitím speciálního trenažéru, který věrohodně simuluje podmínky skutečných havárií," říká Jana Kačírková z České rozvojové agentury.

Už po prvním roce úspěšné realizace zaslala moldavská strana žádost o rozšíření projektu, který se původně zaměřoval na zásahy s přítomností nebezpečných látek, rovněž na protipovodňovou ochranu. Na základě tohoto požadavku byla v rámci expertních cest provedena analýza problematiky v místě a běžící projekt byl doplněn o aktivity na zvýšenou akceschopnost hasičů při ochraně obyvatelstva před povodněmi.

Povodně jsou nejčastější katastrofou, která Moldavsko postihuje a způsobují největší materiální škody a ztráty na životech. V letech 2008 a 2010 zasáhly bleskové povodně velkou část Evropy a mezi postižené státy se zařadilo i Moldavsko. Jedinou existující ochranou proti povodním před zahájením projektu byly ochranné valy ze zeminy, většinou ve velmi špatném stavu, přehrady a nádrže. Co se týče vybavení, moldavští hasiči disponovali pouze základními prostředky zamezujícími zaplavení rozsáhlých území, jako např. pytli s pískem.

,,Pro zajištění lepší ochrany obyvatelstva, obydlí, plodin a hospodářských zvířat bylo navrženo pořízení dalšího vybavení, např. mobilních protipovodňových zábran, čerpadel pro odčerpávání proniklých průsaků ze zábran apod. Školení a praktický výcvik v terénu provedený jak dodavatelskou firmou, tak týmem Hasičského záchranného sboru ČR v České i Moldavské republice, pomůže moldavským hasičům k rychlému a účinnému postavení zábran na kritických místech. Dodané vybavení budou kombinovat s klasickými hrázemi z pytlů s pískem nebo s již stávajícími valy a zděným ohrazením vodních toků," dodává Jana Kačírková.

Projekt je realizován ve spolupráci s Hasičským sborem ČR a firmou Geodesign. Dodávku protipovodňových zábran a proškolení v praktickém cvičení jejich instalace v ČR i Moldavsku uskutečnila společnost Geodesign Latitud 57 Aktiebolag s Úřadem pro civilní ochranu a mimořádné události Moldavska.

Více informací o projektu naleznete zde.

Zdroj: www.czechaid.cz

Foto: Geodesign

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí